Strona główna

powrót
 


Zespół redakcyjny w składzie:
Redaktor naczelny: Stanisław Sitek
Sekretarz: Krystyna Okoń
Redaktorzy: Andrzej Nowak, Piotr Pawlica, Wioletta Langrzyk
Współpraca: D. Jakubczyk, Cz. Czaika, B. Słanina, A. Zychma, A. Pustelnik, S. Sosna, K. Małek

Adres redakcyjny:
44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8, tel (+48 32) 45 11 687
Internet: www.gorzyce.pl/unas | e-mail: unas@gorzyce.pl 

Wersja Internetowa:
Isos - rozwiązania Internetowe,
fax (+48 32) 45 11 729 | tel. (+48) 604 972 494
Internet: www.isos.gorzyce.pl | e-mail: isos@gorzyce.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i przedrukowywanie bez zgody redakcji zabronione.


 

(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.