Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Rusza nowy program w turskim Gimnazjum

   


Oferta dla gimnazjalistów

23 stycznia b.r. oficjalnie swoje podwoje dla gimnazjalistów otwarł Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK), który swoją siedzibę ma w GCI przy Gimnazjum w Turzy Śl. W tym dniu w progi GCI i SzOK-u zawitali zaproszeni goście:


„SzOK” jest realizowany w ramach programu Pierwsza Praca i skierowany do wszystkich gimnazjalistów w naszej gminie. Opracowany projekt przeszedł przez gęste sito konkurencji i w efekcie, dzięki dyrektor Gimnazjum w Turzy Śl. – Lucynie Gajdzie oraz z Kierownik Gminnego Centrum Informacji – Magdalenie Wierzelewskiej na specjalne konto wpłynęły środki na powstanie Ośrodka. Zakupiono mnóstwo fachowej literatury, niezbędnych materiałów do szkoleń. Jednakże hitem SzOK-u jest nowoczesny projektor multimedialny i laptop, który umożliwia ciekawsze, bo wizerunkowe zajęcia z gimnazjalistami.

SzOK traktowany jest jako poszerzenie działalności Gminnego Centrum Informacji. 
W ramach SzOK-u można skorzystać z: ciekawych zajęć z zakresu m.in.: jak planować swoją ścieżkę rozwoju, określać swoje mocne i słabe strony, jak podejmować decyzje;
rozwiązywania testów i autotestów preorientacyjnych, dotyczących wykonywania zawodów, zajęć zawodoznawczych: warsztaty tematyczne z doradcą zawodowym (poczucie własnej wartości, mowa ciała, autoprezentacja, asertywność i inne),
warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, informacje o szkołach, instytucjach szkolących i lokalnym rynku pracy. specjalistycznych programów multimedialnych,
czasopism edukacyjnych: Victor, Perspektywy, internetu. 

By móc realizować część merytoryczną powyższej oferty grupa osób, w osobach: Aleksandra Kubala , Joachim Grabiec, Bożena Swoboda oraz Justyna Tlołka została fachowo przeszkolona w zakresie przedsiębiorczości. Dzięki przychylności i zaangażowaniu Dyrektora turskiej placówki – Lucynie Gajdzie w Gimnazjum w Turzy Śląskiej udało się wprowadzić przedmiot „Ekonomia na co dzień”. Na współpracę z gimnazjami, szczególnie w terenie, otwarta jest Kierownik GCI Magdalena Wierzelewska – doradca zawodowy SzOK-u. Funkcja doradcy zawodowego jest bardzo ceniona w krajach Unii Europejskiej, gdyż stanowi o dobrym wyborze drogi życiowej młodego człowieka, a kiedy jest ona w większości trafiona, w przyszłości odbija się to na tle funkcjonowania całego kraju. 
 
Powstanie SzOK-u jest bardzo ważnym krokiem w przyszłość. Oto powstaje w naszym gminnym szkolnictwie nowa szansa dla gimnazjalistów, szansa racjonalnego wyboru drogi życiowej. 


Bib.


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Luty 2004.