Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Trzyletnia działalność osińskiego chóru „Melodia”

   


   Po utworzeniu „Bractwa Osińskiego” (15 luty 2001 r.) sołtys Osin zaproponował zebranym członkom „Bractwa” utworzenie towarzystwa śpiewaczego co zostało zaakceptowane przez wszystkich zebranych. W „Dzień Kobiet” 8 marca na okolicznościowym świątecznym spotkaniu, chęć utworzenia i uczestnictwa w próbach wyraziła grupa 15 osób. Sołtys Osin zobowiązał się załatwić instruktora, który by w sposób profesjonalny prowadził próby nowopowstałego zespołu śpiewaczego. W rozmowach z Wójtem Gminy Gorzyce spotykam się z dużą przychylnością i zrozumieniem naszej prośby. Pani Wójt kieruje mnie do Dyrektora WDK Gorzyce pani mgr Magdaleny Paloc , która przydziela nam instruktora muzyki w osobie pani Małgorzaty Blutko – studentki muzyki i dyrygentury. Ustalono terminy spotkań i za zgodą ówczesnego proboszcza parafii osińskiej śp. Ks. Zenona Szczęsnego, próby odbywają się salce domu katechetycznego w Osinach. Pierwsza próba w 17 osobowym składzie odbyła się w dniu 19 marca 2001 roku. Odpowiadając na prośby rodziców pragnących uczyć swoje dzieci śpiewu, w pierwszej połowie kwietnia zostaje powołany do działalności dziecięcy zespół wokalny liczący dwadzieścia chłopców i dziewczynek. Na wniosek sołtysa została zaakceptowana i przyjęta przez dzieci nazwa zespołu wokalnego – „Bielinki”.
 
   Na początku maja 2001 rou proponuję obecnym na próbie 20 osobom przekształcenie zespołu śpiewaczego w profesjonalnie działający chór mający odpowiednio wyższe cele i określony program. Zostaje ogłoszony konkurs na nazwę chóru i na kolejnej próbie zaproponowana przeze mnie nazwa chór „Melodia” zostaje przegłosowana. Pierwszy publiczny występ chóru „Melodia” i zespołu „Violinki” nastąpił podczas uroczystych obchodów „Dni Gminy Gorzyce” w dniu 27 maja 2001 roku. Występowało wiele zespołów, zaś tylko osińskie „Violinki” były proszone o bisowanie co jest niewątpliwą zasługą naszego dyrygenta pani Małgorzaty Blutko, która z dużym zaangażowaniem i poświęceniem podchodzi do postawionego sobie i nam zadania. Przez upływającą 3-letnią działalność, gdzie próby często odbywały się dwa razy w tygodniu dyrygentka była zawsze obecna i na wyznaczoną godzinę. Opracowała z nami ponad 40 utworów muzyki świeckiej i kościelnej przygotowując nas do dawania koncertów w kościołach i okazyjnych imprezach gminnych. Pragniemy z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za jej trud nauczania i za duże osobiste zaangażowanie w prowadzenie naszego osińskiego chóru. Pragnę również podziękować wszystkim członkom chóru za to, że zawsze znajdują czas na przyjście na próbę odrywając się od swoich czasami pilnych obowiązków osobistych powodując to, że frekwencja na próbach zawsze przekracza 90% obecności. W chwili obecnej chór „Melodia” liczy 35 osób, śpiewa w czterogłosie z udziałem 15 sopranów, 7 altów, 6 tenorów i 7 basów. Występując z wieloma koncertami na terenie naszej gminy wrósł w jej środowisko kulturalne stając się jednocześnie elementem integrującym naszą sołecką społeczność. 
Pani dyrygent, panie i panowie chórzyści! – Tak trzymać, a być może doczekamy takich jubileuszy jakie obchodzą chóry z Czyżowic, Gorzyc czy Olzy.


Prezes


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Luty 2004.