Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

VII edycja Programu Stypendialnego Fundacji Śląski Fundusz Stypendialny

   


Śląski Fundusz Stypendialny
ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice
tel./fax: (32) 2535156 lub 606 811 227
www.sfs.katowice.pl  e-mail: sfs@sfs.katowice.pl 
Bank BPH PBK SA nr rach: 10601220-320000758135
___________________________________________________________________

VII edycja Programu Stypendialnego Fundacji Śląski Fundusz Stypendialny

www.sfs.katowice.pl

Zarząd Fundacji Śląski Fundusz Stypendialny powołanej do życia w 2001r. z inicjatywy Senatora RP Adama Graczyńskiego organizuje kolejny, już VII program stypendialny, który umożliwia studentom uczelni wyższych podjęcie starań o uzyskanie pomocy ze środków Fundacji.

O stypendium Fundacji ŚFS na semestr letni 2004 roku mogą ubiegać się słuchacze uczelni wyższych wszystkich lat – mieszkańcy województwa śląskiego, którzy spełniają poniższe kryteria:
 
udokumentują trudną sytuację materialną – dochód rodziny wspólnie zamieszkującej w jednym gospodarstwie domowym z wnioskującym o pomoc studentem, nie może być wyższy niż 600 zł (brutto) na jednego jej członka; w terminie zaliczyli semestr zimowy 2003/2004, a ponadto uzyskali średnią ocen w przedziale 4,5 – 5,0 (w pięciostopniowej skali ocen) lub w przypadku niepublicznych uczelni wyższych stosujących inne skale ocen, średnią co najmniej równej średniej ocen na danej uczelni;

Wnioski o pomoc stypendialną ze środków Fundacji ŚFS należy składać wyłącznie na odpowiednim formularzu dostępnym w internecie na stronie Fundacji www.sfs.katowice.pl  lub w Biurze Zarządu Fundacji przy ul. Warszawskiej 3 (IV p.) 
w Katowicach, w dniach od Pn. do Pt.,w godzinach 9.00 – 15.00.

Termin przyjmowania wniosków wraz z wymaganymi dokumentami upływa 
z dniem 8 marca 2004r. Wnioski prosimy przesyłać na adres:

Śląski Fundusz Stypendialny
ul. Warszawska 3,
40-009 Katowice

Zarząd Fundacji informuje, że nie odsyła nadesłanych dokumentów oraz zastrzega sobie prawo do informowania o przyznanych stypendiach wyłącznie osoby nimi uhonorowane. Nadesłane dokumenty można odbierać osobiście w siedzibie Fundacji po zakończeniu procedury wyboru stypendystów. Treść „Regulaminu” przyznawania pomocy ze środków Śląskiego Funduszu Stypendialnego jest dostępna w internecie na stronie www.sfs.katowice.pl 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Luty 2004.