Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
 

Z pomocą niepełnosprawnym 

   

     
   30 czerwca w OSP w Bełsznicy odbyło się spotkanie, które miało na celu utworzenia organizacji, która skupiałaby osoby zainteresowane problemami niepełnosprawnych.

   Organizatorami spotkania były pani Grażyna Malczyk, oraz panie Zyta Władarz i Barbara - przedstawicielki Caritas oraz pani Kornelia. Obecni byli przedstawiciele Związku Górnośląskiego, prezez związku Andrzej Nowak oraz członkowie: Antoni Sowada i Andrzej Wawrzyńczyk, a także Magdalena Wierzelewska - przedstawicielka Gminnego Centrum Informacji.  

   Zarówno organizatorzy jak i uczestnicy zebrania zgodnie twierdzili, że konieczne jest powstanie organizacji, która umożliwiałaby niepełnosprawnym i ich opiekunom dostęp do informacji dotyczących ich codziennych problemów. Ze strony członków Związku Górnośląskiego padła propozycja utworzenia Bractwa, które pełniłoby takową funkcję.
Potrzeby wszystkich niepełnosprawnych są podobne, dlatego zrzeszenie takie pozwalałoby na wymianę informacji między zainteresowanymi a także ułatwiłoby dostęp do danych z zewnątrz. Łatwiej jest organizacji niż indywidualnym osobom dotrzeć do jakichkolwiek informacji na temat możliwych do uzyskania pomocy zarówno materialnej jak i wsparcia duchowego. Wiele jest korzyści, jakie mogą wyniknąć z połączenia sił. Przede wszystkim ważne jest poczucie jedności oraz myśl, że nie jest się samemu w obliczu problemu.

   Podkreślano także potrzebę utworzenia bazy danych, która zawierałaby informacje na temat liczby niepełnosprawnych w naszej gminie. Aktualnie brakuje takich danych, dlatego trudno jest powiedzieć jaki odsetek mieszkańców naszej gminy boryka się z trudnościami związanymi właśnie z niepełnosprawnością.

   Na spotkaniu pani Magdalena Wierzelewska przedstawiła także informacje na temat Gminnego Centrum Informacji i zachęciła do korzystania z dostępnych w centrum komputerów i internetu. Na miejscu zawsze dostępna jest osoba, która może udzielić pomocy przy wyszukiwaniu potrzebnych danych lub służyć radą.

   Spotkanie zakończyło się wyborem grupy inicjatywnej, która podjęła się zorganizować kolejne zebranie, tym razem w większym gronie. Ustalono, że odbędzie się ono 14 lipca w Domu Kultury w Olzie o godzinie 18.

Z ostatniej chwili:

14 lipca b.r. powstało Bractwo Związku Górnośląskiego Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Gorzycach. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 45 11 512 (Caritas), od pon. do piątku w godz. od 8:00 do 12:00.
 
Skład zarządu tymczasowego:

  • Grażyna Malczyk (prezes)

  • Henryk Wycisk (v-ce prezes)

  • Kornelia Antończyk

  • Barbara Chlebik (sekretarz)

  • Zyta Władarz, Helena Weidemann, Jan Kwaśnica, Ewa Krakowczyk - członkowie

O celach i założeniach BZGON napiszemy w kolejnym numerze U NAS.

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Lipiec 2003.