Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
 

To moja ziemia 
 
Gminny konkurs wiedzy o gminie rozstrzygnięty

   

     
   W końcówce (2.06) roku szkolnego odbył się organizowany od kilku lat konkurs wiedzy o naszej gminie. Organizatorem tegorocznej edycji było gimnazjum gorzyckie, a jego uczestnikami - gimnazjaliści z czterech gimnazjów w gminie - czyżowickiego, gorzyckiego, rogowskiego i turzańskiego.

   Uczestników konkursu oraz gości zaproszono do gorzyckiego domu kultury. Tutaj zebranych serdecznie powitała dyrektor Bogusława Sochacka. Życząc zawodnikom i drużynom powodzenia w konkursowych zmaganiach oddała głos prowadzącym, paniom Gabrieli Dyringer i Iwonie Romanowicz.

   Komisja oceniająca w składzie: Krystyna Okoń, Bianka Dawid ("U Nas") i Anna Ługowska (WDK Gorzyce) oraz drużyny 4. gimnazjów zajęły swoje miejsca na widowni zasiedli opiekunoiw drużyn i dyrektorzy gimnazjów: Lucyna Gajda z Turzy Śl., Stefania Rodak z Czyżowic, Bogusława Sochacka z Gorzyc i Halina Zbroja z Rogowa.
Po krótkim przypomnieniu zasad regulaminu i punktacji przystąpiono do pierwszej tury pytań, po której na czoło konkursu wysunęło się gimnazjum z Gorzyc (7 pkt.). Po drugiej turze pytań drużyny wzbogaciły swoje konta punktowe i uszeregowały się w następującej kolejności: Gorzyce - 15 pkt, Turza Śl. - 11 pkt., Rogów - 8 pkt. i Czyżowice - 4 pkt.

   W tym miejscu napięcie rozładował występ chóru z Gimnazjum w Turzy Śl. Piosenki: "Uciekej, nie czekej", "Tańcowała igła z nitką" i "Mamulko moja" bardzo się podobały, a wykonawców nagrodzono je zasłużonymi oklaskami.

   Po trzeciej turze pytań kolejność drużyn nie uległa zasadniczej zmianie, chociaż gimnazjum w Turzy Śl. zbliżyło się groźnie do prowadzącej drużyny z Gorzyc:
Punktacja: Gorzyce - 17 pkt., Turza Śl. - 15 pkt., Rogów - 8 pkt., Czyżowice - 6 pkt.
Tura tzw. "internetowa" wyrównała szanse Gorzyc i Turzy Śl. Po niej obydwie drużyny miały na swych kontach po 19 pkt., Rogów - 10 pkt. Pechowo losującej drużynie z Czyżowic w tej turze nie udało się powiększyć konta punktowego.

   Zasadnicze rozstrzygnięcie konkursu miała przynieść prezentacja makiet wykonanych przez drużyny specjalnie na ten konkurs (wymóg regulaminowy). Konkursowe hasło inspirujące do ich tworzenia brzmiało: "nasze wsie za 100 lat".
 
   Ta konkurencja dawała upust śmiałym marzeniom uczestników pozwalała ich wyobraźni przetworzyć je na śmiałe projekty do realizacji. Tę szansę wykorzystali, prawie w równym i najwyższym stopniu wszyscy uczestnicy konkursu.

   Jury oceniając oryginalność pomysłu, interesującą prezentację i wykonanie makiety punktowało: 15 pkt. za realizm i kompleksowość rozwiązań - dla Rogowa, po 14 pkt. dla Czyżowic (za prezentację wierszem i działania wsi mającą na celu integrację z Unią Europejską) i Gorzyc (za górujący nad zabudową swojej wsi, ciekawą sylwetkę domu kultury "z marzeń") oraz 13 pkt. (za ekologiczną wizję rodzinnej miejscowości) dla Turza Sl.

   W ostatecznym rezultacie konkurs wygrała drużyna Gimnazjum w Gorzycach (33 pkt). Kolejne miejsca zajęły: II-Gimnazjum w Turzy Śl. (32 pkt.), III - Gimnazjum w Rogowie, IV Gimnazjum w Czyżowicach. Uczestników konkursu uhonorowano okolicznościowymi dyplomami. Do ich szkół powędrowały także słowniki i kolorowe albumy ufundowane przez organizatorów ze środków pozyskanych od sponsorów (BS Gorzyce, Urząd Gminy, Stowarzyszenie "PIR" Gminy Gorzyce oraz "Mirana" Gorzyczki).
Wszystkie pytania konkursowe związane były z informacjami i tekstami drukowanymi w miesięczniku "U Nas" i opracowane zostały w jego redakcji. Dyrektor Bogusława Sochacka z gorzyckiego gimnazjum dziękując uczestnikom konursu za piękną rywalizację gratulowała wszystkim posiadanego zasobu wiedzy o naszej małej Ojczyźnie i zachęcała do dalszego jej zgłębiania. Paniom Gabrieli Dyringer i Iwonie Romanowicz oraz członkiniom komisji oceniającej za sprawne przeprowadzenie konkursu podziękowano brawami. Jak pokazała tegoroczna edycja, konkurs wiedzy "To moja ziemia" nie należy do łatwych. Trzeba być niezwykle bystrym obserwatorem życia naszej gminy we wszystkich jego przejawach i nie mniej uważnym czytelnikiem "U Nas", aby sprostać jego niełatwym wymogom.
 
Tym razem najlepsi byli gimnazjaliści z Gorzyc. Ci, którzy chcą zająć ich miejsce w przyszłym roku już dzisiaj muszą weryfikować swoje wiadomości o gminie, szukać nowych, dodatkowych, zgłębiać wiedzę z jej przeszłości i teraźniejszości. U różnych źródeł - w domu, w szkole, na łamach "U Nas"...

Krystyna Okoń

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Lipiec 2003.