Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
 

Konkurs Ekologiczny dla dzieci 6-letnich 

   

  
   Człowiek od zarania dziejów jest częścią natury i stanowi jej nieodłączny element. Korzystał z jej darów, ale brał tylko tyle ile było mu potrzebne do życia. Z czasem coraz bardziej starał się ją sobie podporządkować, biorąc coraz więcej i więcej. To "zabieranie" przyrodzie doprowadziło do dewastacji i zanieczyszczenia otoczenia, a przede wszystkim do zagrożenia życia roślin, zwierząt i ... człowieka.

   W związku z tą sytuacją edukacja ekologiczna stała się koniecznością, a nie tylko okazjonalnym elementem wychowania od najmłodszych lat w rodzinie, przedszkolu, szkole, najbliższym otoczeniu. Są to problemy ważne i dlatego nikt nie zrobi wszystkiego, ale każdy może zrobić chociaż trochę. Właśnie to przekonanie było myślą przewodnią zorganizowania konkursu o tematyce ekologicznej dla dzieci 6-letnich. Głównym jego celem było wspieranie aktywności dziecka, aby potrafiło zadbać o siebie jako cząstkę środowiska, umiało współdziałać z innymi i chronić najbliższe środowisko. Po raz pierwszy w gorzyckim przedszkolu zorganizowany został właśnie konkurs ekologiczny pod nazwą "Ekoludek". cały zespół przygotował zestaw wielu pomocy, a nauczycielki 6-latków J. Tomala-Gądek i H. Bugla opracowały scenariusz i poprowadziły konkurs. Zaproszono do udziału przedstawicieli grup 6-latków wraz z nauczycielkami wszystkich przedszkoli naszej gminy. Następnie wspólnie wybrano skład jury konkursu: J. Hibner z PP Czyżowice, M. Widera - PP w Gorzyczkach, I. Kozielska, - z PP w Olzie, K. Gandyk z PP w Rogowie, H. Pyrchała z PP w Turzy Śl., N. Krótki z PP Gorzyce. Wybrór składu jury został zaakceptowany przez dzieci. Każda drużyna składała się z trzech osób, które same wybierały sobie miejsca wśród przygotowanych stolików. Drużyny przed udzieleniem odpowiedzi naradzały się, a pytania i zadania dostosowane były do poziomu grup 6-latków. Polegały one m.in. na rozwiązywaniu prostych zagadek, np. "jak nazywa się ptak, który leczy drzewa (dzięcioł)" lub podaniu właściwej odpowiedzi w następującej sytuacji: "jeżeli w lesie napotkasz porzuconą butelkę", to a) spokojnie pójdziesz dalej, b) przeniesiesz ją w inne miejsce, c) zabierzesz i wyrzucisz do odpowiedniego kosza na śmieci. Konkurs urozmaicony był także scenkami dramowymi przedstawianymi przez dzieci z gorzyckiego przedszkola, które dotyczyły sposobu segregowania śmieci (metal, papier, plastyk, szkło).

   Wszystkie zespoły rozwiązały znakomicie zadania, a po przeliczeniu punktacji okazało się, że jest idealny remis. A więc wszystkie drużyny zwyciężyły i o to właśnie chodziło nam - organizatorom. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy "Przyjaciela przyrody" oraz nagrody rzeczowe dla swoich grup w przedszkolu.

   Reasumując, celem konkursu było nie tyle bezpośrednie sprawdzenie stanu wiedzy przyrodniczej wśród sześciolatków, ale przede wszystkim wyrabianie nawyków proekologicznych, takich jak: właściwego zachowania się w lesie, uczulanie na niewłaściwe postępowanie ludzi krzywdzących przyrodę, pokazywanie właściwego i prawidłowego obcowania z przyrodą, ponieważ: "Ekologiczny świat bez śmieci może dodać lat dzieciom naszych dzieci".

   Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu ekologicznego "Ekoludek", ich opiekunom - za przygotowanie dzieci i ich udział w konkursie. Dziękuję także sponsorom: Banku Spółdzielczemu w Gorzycach, "EKO-GLOB" Bełsznica, GS "SCh" Gorzyce.

Dyrektor PP Gorzyce
Natalia Krótki

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Lipiec 2003.