Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
 

Wspólna Polityka Rolna w Unii Europejskiej

   

  
  
WPR skrót ten oznacza wspólną politykę rolną, kształtowaną w UE przez czterdzieści ostatnich lat i kosztującą ok. 50% całego budżetu UE. Rolnicy w krajach Unii są jedyną grupą zawodową, której działalność jest dotowana. Dlatego tak trudno jest konkurować naszym rodzimym producentom z unijną dotowaną żywnością.
Celem WPR jest podnoszenie poziomu życia rolników do poziomu pracowników innych sektorów gospodarki, utrzymanie cen produktów rolnych na korzystnym poziomie.
WPR dąży do wprowadzenia następujących zasad:

  • Koszty wynikające z regulacji rolnego rynku oraz działań mających na celu rozwój wsi są pokrywane wspólnie przez wszystkie państwa członkowskie Unii.

  • Ceny wszystkich produktów rolnych na obszarze całej Unii są jednolite, a rynki rolne są wspólnie regulowane

  • Produkty rolne pochodzące z Unii mają zapewnione pierwszeństwo zbytu przed produktami rolnymi pochodzącymi spoza UE

   Dla wspierania WPR stworzono szereg instrumentów m.in. powstały już w 1962r. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa. Fundusz ten składa się z dwu części:

  • Sekcja Gwarancji - służąca do utrzymywania podstawowych cen produktów rolnych na poziomie zapewniającym rolnikom stały dochód

  • Sekcja Orientacji - finansująca modernizację i postęp rolnictwa

   Największe kontrowersje wśród polskich rolników wzbudzają ograniczenia ilościowe produkcji (np. w sposób bezpośredni mleka, bądź pośredni zbóż poprzez tzw. plon referencyjny). Jednakże w obecnych czasach na świecie a szczególnie w UE istnieje problem nadprodukcji żywności. Dalszy jej wzrost może powodować konieczność jej magazynowania z jednoczesnym spadkiem cen rynkowych. Ekonomiści doszli do wniosku iż bardziej opłacalnym jest obniżenie produkcji przy jednoczesnym jej dofinansowaniu - stąd m.in. dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa, niż kosztowne magazynowanie żywności. Niekontrolowana nadprodukcja może również przynieść spadek cen, czasem nawet do poziomu poniżej opłacalności (jako przykład posłużyć może rynek wieprzowiny br. w Polsce).

GOIE
Brzdęk Piotr

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Czerwiec 2003.