Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
 

Strategia rozwoju dla gminy Gorzyce

   

  
   Na marcowej sesji Rady Gminy Gorzyce zapadła decyzja o przystąpieniu Gminy Gorzyce do opracowania strategii rozwoju. Od tego też czasu odbywają się warsztaty poświęcone temu celowi. Do zespołu warsztatowego zaproszeni zostali przedstawiciele wielu środowisk i instytucji naszej gminy oraz osoby niezrzeszone. Równocześnie z końcem maja rozpoczął się kolejny etap prac nad strategią - konsultacje społeczne. Polegają one na udziale mieszkańców poprzez wypełnienie kwestionariuszy, w których każdy może przekazać pomysły lub gotowe projekty, które uważa za ważne dla przyszłości gminy. Kwestionariusze dostępne są u sołtysów w każdym sołectwie, w Urzędzie Gminy Gorzyce oraz Gminnym Centrum Informacji "Bliżej nas" w Turzy Śl. Szczegółowych informacji na temat strategii rozwoju udziela odpowiedzialny z ramienia Urzędu Gminy - Wacław Wrana, pok. 16, tel. (32) 45 13 056, w. 26. 

O wynikach prac nad strategią informować będziemy w kolejnych numerach "U nas".

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Czerwiec 2003.