Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
 

IACS

   

  
   Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli jest kluczowym narzędziem do kontroli wydatków Sekcji Gwarancji Funduszu FEOGA. Według Rozporządzenia 3508/1992 system IACS składa się z pięciu elementów:

- zinformatyzowanej bazy danych
- systemu identyfikacji działek rolnych
- systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt
- wniosków pomocowych
- zintegrowanego systemu kontroli

   System IACS jest zróżnicowany w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej , które tworzyły go stopniowo latami w tym czasie były wiele razy modernizowane , aby były dostosowane do zmieniającej się Wspólnej Polityki Rolnej.
Od 1992 system ten wiele razy ulegał modyfikacją , dlatego Państwo nasze nie może przejąć lub kupić ten program od jednego z państw członkowskich i szybko zastosować. Jeżeli chodzi o nasze państwo program ten musi być dostosowany do specyfikacji naszego rolnictwa. Polska w ramach tworzenia własnego systemu IACS negocjuje następujące rozwiązania jeżeli chodzi o system:

  • po upływie 2 miesięcy od przystąpienia naszego państwa w szeregi Unii będzie działać system obsługi wniosków o dopłaty bezpośrednie.

  • po 2 latach będzie działać komputerowa baza danych , nastąpi identyfikacja poszczególnych działek rolnych oraz identyfikacja i rejestracja zwierząt hodowlanych.

  • najważniejszym etapem będzie stworzenie po okresie 3 lat własnego polskiego modelu systemu IACS, który będzie działał w przyszłości.

   Prace nad tworzeniem, wdrożeniem oraz koordynację w trakcie powstawania w Polsce Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , która została wydelegowana decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nad pracą w wprowadzaniu systemu IACS współpracują również resorty: finansów oraz spraw wewnętrznych i administracji , Główny Urząd Statystyczny , Główny Geodeta Kraju oraz Inspekcja Weterynaryjna i KRUS.

   System ten obejmuje skomputeryzowaną bazę danych o gospodarstwie każdego rolnika ubiegającego się o subwencję w ramach wspólnej polityki rolnej. Każde gospodarstwo w Polsce będzie miało nadany numer (niepowtarzalny) zapisany w rejestrze krajowym gospodarstw . Na poziomie gospodarstwa wymagane będą geodezyjne mapy działek użytkowanych rolniczo , które będą częścią systemu . Ponadto rolnik musi prowadzić ewidencję zwierząt w gospodarstwie. IACS jest dość często krytykowany przez rolników unijnych jako zbyt biurokratyczny i skomplikowany , jednakże najbardziej uciążliwe jest to, że system w 100 % obrazuje szczegółowo każde gospodarstwo. A mianowicie dzięki systemowi i zaangażowaniu ludzi , którzy go tworzą dostarczona jest informacja co i na jakim polu dany rolnik uprawia , jakiej klasy ziemie są w jego gospodarstwie , ile posiada własnej ziemi a ile dzierżawi oraz wszystkie informacje dotyczące zwierząt jakie hoduje w swoim gospodarstwie . W Polsce Gromadzeniu tych danych służą m.in. tworzone obecnie: System identyfikacji i Rejestracji Działek Rolnych oraz System identyfikacji i Rejestracji Zwierząt . Informacje jakie zostaną dostarczone przez poszczególne gospodarstwo będą wykorzystane przy przyznawaniu dopłat bezpośrednich dla rolników . Będą także wykorzystane do ustalenia wielkości łącznej powierzchni poszczególnych upraw w kraju. Natomiast powstanie ewidencji zwierząt pozwoli na eksport zwierząt i produktów zwierzęcych jeszcze przed przystąpieniem Polski do UE. 

   Szczegółowych informacji na temat systemu IACS można uzyskać w powiatowym biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jastrzębiu Zdroju na ulicy Czecha 8b, tel. 473-35-99

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Czerwiec 2003.