Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
 

Słowo naczelnego
 

   

  
"Należy każdego dnia posłuchać krótkiej pieśni, przeczytać dobry wiersz, zobaczyć wspaniały obraz i - jeśli byłoby to możliwe - wypowiedzieć kilka rozsądnych słów." Johann Wolfgang Goethe.

   Samopoczucie i nastrój dnia często zależą od naszej podatności na wpływ otoczenia. Nawet to uzewnętrznione, kolorowymi kwiatami i soczystą zielenią środowisko, które w blasku majowych promieni słońca staje się coraz piękniejsze, nie jest w stanie pozytywnie wpłynąć na wzajemne relacje, bo nie potrafimy dostrzec prawdziwego piękna - nie jesteśmy prawdziwie wolni /"Nikt nigdy nie zgłębił zamysłów wiosnu." Bruno Schulz/. Ale jak zawsze wszystko /a co najmniej bardzo dużo/ zależy od nas: "Jeżeli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia tej społeczności, do której należy, i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą." Ernst Haeckel. Potwierdzenie tego znajdziemy w dalszej i bliższej historii, jak można zauważyć, np.: podczas wielkich imprez i doniosłych jubileuszy: vide: "W tej szkole każdy pozostawia niezatarty ślad", red. B.Dawid, - 100 lat bluszczowskiej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich, dawniej ośmioletniej, dzisiaj sześcioletniej a w przyszłości prowadzącej nauczanie zintegrowane; vide: "Niezwykły - śpiewający ambasador", red. B. Dawid, "Już dwadzieścia lat śpiewają Panu" red. A. Nowak - jubileusz gorzyckiego chóru kościelnego "Cantemus Domino", który powstał nieprzypadkowo i jest niezwykłym ambasadorem w dzisiejszych czasach. Promowanie przedsiębiorczości i wspieranie firm dobrych, wyróżniających się jakością świadczonych usług - podczas II. edycji konkursu "Powiatowy Lider Przedsiębiorczości", vide: "Świetni przedsiębiorcy." red. P Pawlica, wspieranego przez lokalne samorządy z terenu powiatu wodzisławskiego. Kolejnym przykładem jest promocja zdrowia, aktywności ruchowej podczas IX. edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz III. Dni Gminy Gorzyce z bogatym repertuarem imprez towarzyszących promujących naszą lokalną twórczość, dorobek oraz przedsiębiorczość - gdzie nagrody są miłym dodatkiem do tej sportowo-rekreacyjnej i wesołej zabawy.

   I pojawiła się rzeczywiście pokoleniowa szansa - sami możemy zadecydować o naszej przyszłości, bez walki /dotychczas zazwyczaj krwawej/, w demokratycznym referendum akcesyjnym, vide: "Polska droga do UE" aut. P. Brzdęk. Jakie są nasze perspektywy? Sami możemy zdecydować podejmując udział w bezpośrednim rozstrzygnięciu 7 i 8 czerwca 2003 r. Jeżeli sami nie zdecydujemy pozytywnie (z braku wymaganej frekwencji) to zrobi to za nas Parlament. "Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską. Doświadczenia dziejowe, jakie posiada Naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza do umocnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie..." wygłosił Jan Paweł II. Wynik końcowy wydaje się być przesądzony lecz styl naszej akcesji zależy od każdego. Obojętnie czy się będzie głosowało, czy nie to i tak nasza postawa wpłynie na wynik - nie będzie można powiedzieć, że to ONI za nas zdecydowali - zdecydujemy aktywnie bądź pasywnie. Nie można także, co gdzieniegdzie słychać, irracjonalnie łączyć głosowania w referendum akcesyjnym z plebiscytem "popularności rządu". To dziwne, ale wyborca nigdy nie czuje się odpowiedzialny za zawód, jaki sprawia rząd przez niego wybrany. Alberto Moravia. Poza tym na miesiąc przed głosowaniem, zamiast rzetelnej informacji jesteśmy bombardowani propagandą za, bądź przeciw UE, prowadzoną w starym dobrze znanym stylu, co może zniechęcić do aktywnego wyrażenia swojego poglądu. Faktyczny problem nie powstanie tylko wtedy, kiedy nie będzie wymaganej frekwencji, lecz także gdyby większość z głosujących opowiedziała się przeciw wstąpieniu do UE /dotychczasowe sondaże tej obawy nie potwierdzają. Stąd tak ważna jest frekwencja. Mamy kolejną szansę demokratycznej zmiany jakości - jak ją wykorzystamy zależy tylko od nas. Niekiedy "Łatwiej jest rozbić atom niż przesąd". Albert Einstein. W prareferendum zorganizowanym w Gorzycach podczas festynu szkolnego organizowanego w ramach X. Polskich Spotkań Europejskich "ZRÓB PIERWSZY KROK DO EURO", w którym uczesticzyli mieszkańcy wielu sołectw, wyniki wyglądały następująco: na tak 84%, na nie 13%, 3% głosów nieważnych. 
  
"Tyle wolności ile mądrości. Tyle mądrości ile wolności." Wojciech Adamiecki.

Stanisław Sitek

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Maj 2003.