Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
 

 Kadencja krótka ale pracowita 

   

  
   Zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Katowicach , by ujednolicić w jednym czasie kadencje kół pszczelarskich w województwie, w Rogowskim Kole Pszczelarskim odbyło się 13 kwietnia b.r. zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na zebraniu obecni byli prawie wszyscy członkowie. Prezes Koła Daniel Świeczek zdał sprawozdanie z działalności minionej kadencji, która była krótsza od normalnej z wyżej wymienionego powodu. Krótsza, ale jakże pracowita i obfitująca w historyczne dla koła zdarzenia. Jednym z najważniejszych zadań było ufundowanie sztandaru dla Koła Pszczelarzy Rogów z okazji jego 50-lecia. Realizacja tego zamiaru była możliwa dzięki całkowitemu poparciu zarządu i zaangażowaniu wszystkich członków. Zorganizowano cały szereg imprez dochodowych, by pozyskać fundusze na ten cel, który został osiągnięty i 30 czerwca 2002 r. odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru, uświetniające uroczystości 50-lecia Koła Pszczelarzy w Rogowie. Uroczystość ta została utrwalona w specjalnie na tę okazję sporządzonym albumie, z krótką historią i opisem tejże uroczystości. Również na tę okrągła rocznicę powstała kronika Koła Pszczelarskiego Rogów. Została ona napisana na bazie wspomnień najstarszych pszczelarzy, sięga do około 1850 roku i była już do wglądu w dniu poświęcenia sztandaru. Na tej uroczystości przedstawicielka WZP w Katowicach pani Minos-Loska odznaczyła złotym medalem Koło Pszczelarskie Rogów i wręczyła odznaczenia WZP w Katowicach. Otrzymali je następujący pszczelarze: Franciszek Bańczyk - złotą odznakę, Konrad Samczyk i Edward Sowa - srebrne odznaki, Wiktor Musiolik i Roman Płaczek - brązowe odznaki, Hilary Błędowski, Jan Glenc, Damian Klimanek, Alojzy Klimanek - wyróżnieni dyplomami.

   Ważnymi wydarzeniami w naszym Kole było uczestnictwo w Dożynkach Gminnych w 2000 r. w Uchylsku, w 2001 r. w Odrze i w 2002 r. w Gorzyczkach, gdzie nasza obecność była mocno zauważalna dzięki pomysłowemu wystrojowi pojazdów dożynkowych. Tę atrakcyjność zawdzięczamy małżonkom naszych prezesów - Bożenie Świeczek i Gizeli Toczek.

   Wszyscy członkowie Koła stale pogłębiali swoją wiedzę pszczelarską i kwalifikacje przez prenumeratę czasopism "Pszczelarz Polski" i "Pszczelarstwo", przez udział w pokazach prowadzonych przez doświadczonych pszczelarzy w swoich pasiekach, jak również uczestnicząc w szkoleniach np. w Ustroniu. Dobrze układa się również współpraca z Urzędem Gminy w Gorzycach, skąd otrzymywaliśmy dotacje na zakup lekarstw koniecznych do utrzymania zdrowotności naszych pasiek. W grudniu 2002 r. delegacja Koła z nowo poświęconym sztandarem wzięła udział w uroczystości na cześć naszego patrona św. Ambrożego na Jasnej Górze w Częstochowie.

   Kończąc swoje sprawozdanie prezes Koła - Daniel Świeczek podziękował wszystkim za współpracę i pomoc w czasie jego pierwszej kadencji. Skarbnik Koła - Konrad Samczyk przedstawił bilans finansowy Koła, skontrolowany przez Komisję Rewizyjną, która zaproponowała udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wniosek Komisji Rewizyjnej został przyjęty przez wszystkich zebranych. 

   W dalszym punkcie zebrania nastąpił wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną 4-letnią kadencję. Kolega Stanisław Toczek nie wyraził chęci pracy w nowym Zarządzie, a wielka to szkoda, bo był to zgrany "tandem" Świeczek - Toczek, który "ciągnął cały peleton pszczelarski do sukcesu". Miejmy nadzieję, że nowo wybrani prezesi tak samo będą ze sobą współpracować, ponieważ v-ce prezes Damian Klimanek dał się poznać jako świetny organizator i chętny działacz Koła. Oto nowo wybrany

Zarząd:
 
Prezes - Daniel Świeczek
V-ce Prezes - Damian Klimanek
Skarbnik - Konrad Samczyk
Sekretarz - Jan Milion
Członek Zarządu - Edward Sowa
 
I Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Jan Suchy
Członek Komisji - Alojzy Klimanek
Członek Komisji - Antoni Kuczera.
 
   Ponownie wybrany prezes Daniel Świerczek podziękował kolegom za poparcie i ponowny wybór jego osoby na następną kadencję. Jesteśmy pewni, że nowy Zarząd będzie jeszcze skuteczniej pracował niż poprzedni, ale trzeba zaznaczyć, że w związku z fundacją sztandaru w minionej kadencji poprzeczka sukcesów była dość wysoko zawieszona. Ale i tym razem wszyscy członkowie obdarzyli nowy Zarząd pełnym zaufaniem z przyrzeczeniem udzielenia poparcie we wszelkich poczynaniach na rzecz Koła.

   Nowo wybranemu Zarządowi i Członkom braci pszczelarskiej z Gorzyc sukcesów sukcesów dobrej współpracy z sąsiednimi Kołami życzy Koło Pszczelarzy w Rogowie.
Koło Pszczelarzy w Rogowie serdecznie dziękuje p. Stanisławowi Sitkowi - redaktorowi naczelnemu gazety "U Nas" za udostępnienie zdjęć i filmu z uroczystości obchodów 50-lecia naszego Koła.

Edward Sowa  

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Maj 2003.