Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
 

Bluszczowska Szkoła Podstawowa - 100 latka!
 
"W tej szkole każdy pozostawia niezatarty ślad"

   

  
   Jak przystało na bluszczowską społeczność i szczególny charakter wydarzenia - z wielką pompą świętowano wielki dzień. Dzień ten zostanie na stałe zapisany w historycznych kartach kronik Bluszczowa i Gminy. 

   14 kwietnia 2003 r. Szkoła Podstawowa w Bluszczowie obchodziła swoje 100.lecie istnienia oraz nadanie imienia - Powstańców Śląskich. Na uroczyste obchody zjechały się tłumy zaproszonych gości - absolwenci szkoły, żyjący powstańcy, władze Gminy Gorzyce, Starostwa i Powiatu Wodzisławskiego, dyrektorzy placówek oświatowych, oraz licznie zaangażowana społeczność Bluszczowa. Wielkim zaszczytem dla organizatorów Jubileuszu była obecność na uroczystości ostatniego powstańca z naszych ziem pana Wilhelma Melisla z Turzy Śl. 

   Gości witały uczennice w pięknych ludowych strojach, zapraszały przybyszy w progi odświętnie przystrojonej sali gimnastycznej. Wszystkich serdecznie przywitał gospodarz, dyrektor bluszczowskiej podstawówki - Sławomir Czajka, po czym przedstawił krótki rys historyczny, ujmujący najistotniejsze wydarzenia z życiorysu szkoły. 

   Dźwięk pierwszego lekcyjnego dzwonka rozległ się w Bluszczowie 1 kwietnia 1903 roku, a pierwszym kierownikiem szkoły został pan Aleksander Lux - nauczyciel z Rogowa. Początkowo była to szkoła dwuklasowa, do której uczęszczało 44 uczniów. Pierwsza poważna rozbudowa szkoły rozpoczęła się pod koniec lat sześćdziesiątych i była związana z wprowadzeniem edukacji aż do klasy VIII. Szkoła "pękała w szwach", inicjatywa była więc nagląca. W 1971 roku, dzięki ofiarności mieszkańców i staraniom ówczesnego dyrektora Antoniego Stoły oddano do użytku obiekt, który dziś pełni rolę klas. Ostateczny kształt placówka uzyskała pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Powstał wtedy kompleks złożony z sali gimnastycznej z zapleczem, boiska szkolnego, trzonu kuchennego, świetlicy i "sołtysówki". Ta poważna rozbudowa szkoły była możliwa dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, wsparciu władz samorządowych i wielu ludzi dobrej woli.

   Dziś szkoła może się poszczycić pięknymi salami lekcyjnymi (8), gabinetami - lekarski, pedagoga i nauczyciela wf, biblioteką, salą do ćwiczeń korekcyjnych. Na terenie szkoły z powodzeniem działa dziś również sklepik szkolny. W ostatnich latach doposażono pracownię komputerową, którą w tym roku wzbogacono o dostęp do sieci internetowej. Bluszczowska szkoła nieustannie się rozwija, tak pod względem technicznym, jak i intelektualnym. Utalentowani artystycznie uczniowie znajdują w tej szkole miejsce rozwoju i poszerzania tego daru. Bluszczowska Świetlica Szkolno-Środowiskowa, z jej wspaniałymi pedagogami, słynie w całej Gminie z niezwykle prężnego, pozytywnego współdziałania z młodzieżą.

   Uczniowie z tej szkoły godnie reprezentują placówkę na zewnątrz, biorąc udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach. W roku jubileuszowym w szkole uczy się 92 uczniów (w tym 23 uczęszcza do oddziału przedszkolnego), pracuje 11 nauczycieli, ksiądz, pedagog, 6 pracowników administracyjno-obsługowych. Na przestrzeni 100 lat przez szkołę przeszła cała społeczność Bluszczowa, czyli około 1800 osób. W niektórych rodzinach to aż 4 pokolenia. Uczyło i wychowywało 39 nauczycieli, a zarządzało szkołą 8 dyrektorów.

   W wystąpieniu Dyrektora Sławomira Czai słyszymy słowa: "Współczesne oblicze szkoły jest zasługą wszystkich, którzy tworzyli jej tradycję i przysparzali jej sukcesów. Szczególnie serdecznie wspominamy tych, którzy odeszli na zawsze, a służyli szkole swą wiedzą i doświadczeniem, ucząc wychowanków dobra i piękna. Jednocześnie w rocznicę 100-lecia pragniemy pokazać współczesne oblicze naszej szkoły, będącej placówką, która stwarza szanse wszechstronnego rozwoju dziecka i jego twórczego współuczestnictwa w kulturze. Uczniowie mają zapewnioną opiekę, która wspomaga ich rozwój w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną. Szkoła stwarza im warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, aktywności w grupie rówieśników oraz społeczności lokalnej. Uczniowie klas najmłodszych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi otaczani są w naszej szkole szczególną opieką.
Swój dzisiejszy kształt szkoła zawdzięcza ogromnemu wysiłkowi i aktywności wszystkich pracowników, a także zaangażowaniu uczniów, ich rodziców i pomocy całego społeczeństwa bluszczowskiego. Dzięki takiej współpracy nasza szkoła wydała wspaniałe owoce - są nimi ludzie na wysokich stanowiskach: dyrektorzy, nauczyciele, lekarze, prawnicy.

   W tej szkole każdy pozostawia niezatarty ślad. Dawniej ośmioletni, dziś sześcioletni pobyt i praca każdego rocznika staje się cząstką historii tej szkoły i tworzy fundament dla przyszłych pokoleń (…)"

   Uroczystość ubarwili swymi występami uczniowie jubilatki. Na tę szczególną okazję przygotowali scenkę rodzajową z życia szkoły przeplatana narodowymi pieśniami ("Rota", "Wojenko, wojenko") i tańcami (trojak, polonez).

   Bluszczowska społeczność zawsze silnie emocjonalnie związana była z powstaniami śląskimi. Działania powstańcze nie ominęły Bluszczowa. Podczas III powstania odcinek fruntu w rejonie wsi obsadzony został przez pododdziały pułku rybnickiego Janusza Wężyka i 4 sierpnia 1922 roku Bluszczów został uroczyście przejęty przez władze polskie. Dla upamiętnienia tamtych lat w bluszczowskim parku "Olszynka" w hołdzie za poświęcenie i walkę postawiono powstańcom śląskim pomnik.

   O sile emocjonalnych więzów bluszczowian z powstaniami świadczy fakt nadania szkole tak zaszczytnego imienia - Powstańców Śląskich. Na tę cześć został poświęcony sztandar i tablica pamiątkowa. 

   Dowodem szacunku i sympatii zaproszonych gości było tak liczne ich przybycie na tę uroczystość. Sielska atmosfera przy ciekawej oprawie artystycznej i smacznym poczęstunku niewątpliwie sprzyjała dłuższemu pozostaniu w murach Jubilatki. 

Bibianna Dawid


Radek Ciuberek, Artur Glenc, Alek Landek, Jakub Kołoczek, Samuel Sedlaczek 

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Maj 2003.