Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
 

Gminne Centrum Informacji -"Bliżej Ciebie"
 

   

  
   Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym naszej gminy od 1 kwietnia swoje podwoje otwarło GCI "Bliżej nas" z siedzibą w turskim Gimnazjum. Oficjalne otwarcie placówki miało miejsce 7 kwietnia b.r. o godz. 14.00.

   Dotacja w wyskokości 60 tys zł na rozpoczęcie funkcjonowania GCI "Bliżej nas" wpłynęła z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Działania w tym kierunku podjęła pani Lucyna Gajda - dyrektor turskiego Gimnazjum przystępując do ogłoszonego przez to Ministerstwo programu "Pierwsza Pomoc". Działalność GCI współfinansuje również Urząd Gminy w Gorzycach, dzięki temu zaistniała możliwość zatrudnienia tam pracownika. Kierownikiem GCI została pani Magdalena Wierzelewska. W gestii Urzędu Gminy pozostaje również dalsze utrzymanie placówki. Jednakże działacze GCI mają zamiar skutecznie, we własnym zakresie pozyskiwać środki dla GCI.
Od 14 marca rozpoczał się cykl szkoleń dla wolontariuszy, którzy obecnie służą rada i pomocą w GCI "Bliżej nas". Szkolenie prowadzone przez Katarzynę Korbę, Ewelinę Mrszołek-Polańczyk, Małgorzatę Matyję i Macieja Głuchowskiego z Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach przygotowało uczestników do kompetentnej obsługi zainteresowanych przychodzących do Centrum. Wiele godzin poświęcono na edukację niezbędną do sprawnego udzielania wszelkich informacji osobom bezrobotnym i ich rodzinom, gdyż w ramach GCI "Bliżej nas" w Turzy Śl. funkcjonuje Klub Pomocy Koleżeńskiej "Praca" prowadzony przez doświadczoną społeczniczkę - Grażynę Malczyk z Gorzyc.

   Klub Pomocy Koleżeńskiej "Praca" świadczy wszelkiego typu porady osobom, które poszukują lub utraciły pracę - informuje o ofertach pracy, możliwościach podjęcia działań wolontariackich. Oprócz tego służy informacjami z zakresu poradnictwa zawodowego, o szkołach i instytucjach szkolących, instrukcjami co do uruchamiania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto odwiedzający GCI "Bliżej nas" w Turzy Śl. mogą korzystać z internetu, zasięgnąć informacji z zakresu prawa pracy, praw i obowiązków bezrobotnego, a także dostępu do rynku pracy w innych krajach. Wolontariusze pomogą w poszukiwaniu pracy poprzez konkretne ukierunkowanie działań osoby bezrobotnej.

   W GCI "Bliżej nas" można zapoznać się z informacjami w aktualnej prasie. W GCI każdy mieszkaniec naszej Gminy, czy też turysta odwiedzający Gminę Gorzyce otrzyma kompleksową informację n.t. regionu, na którym się znajduje, życia społeczno-kulturalnego, ośrodków turystycznych naszej gminy, a także informacji dotyczących działania i lokalizacji urzędów, organizacji pozarządowych, czy mediów działających na terenie Gminy Gorzyce. "Jesteśmy otwarci na ludzi, mamy wspaniałe grono wolontariuszy, chcemy stworzyć klimat, ciepłą atmosferę i przełamać bariery urzędniczego respektu. Naszym celem jest by nazwa "Bliżej Nas" miała realne przełożenie w funkcjonowanie centrum" - głoszą działacze Gminnego Centrum.

Bib.

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Kwiecień 2003.