Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
 

Złote gody w gorzyckim USC 

   


   Żadne trudy życia nie zdołały złamać tej przysięgi...

   Trzydzieści kilka par małżeńskich w gminie Gorzyce obchodziło w roku 2002 piękny jubileusz 50.lecia pożycia małżeńskiego. 18. lutego b.r. wszystkie zaproszono na uroczyste spotkanie z władzami gminy.

   Gospodarzy uroczystości oraz jubilatów w swoje gościnne progi przyjął Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach.

   W pięknie udekorowanej sali domu kultury przywitała serdecznie wszystkich Anna Kajzerek, kierowniczka gorzyckiego Urzędu Stanu Cywilnego.

   Za stołem gospodarzy zasiedli: Krystyna Durczok - Wójt Gminy Gorzyce, Helena Lazar - jej zastępca, Maria Władarz - sekretarz UG, Bernadeta Grzegorzek - skarbnik Gminy, Jadwiga Siedlaczek - zastępca kierownika USC. Radę Gminy Gorzyce reprezentował jej przewodniczący - Stanisław Sitek. Dom Kultury w Czyżowicach - dyrektor Irena Stefek. Przy stołach dla gości zarezerwowano miejsca dla jubilatów: Magdaleny i Kazimierza Baselidesów, Heleny i Ryszarda Glenców, Marii i Rufina Jurczyków, Ernestyny i Józefa Krzystałów, Heleny i Jana Michników, Salomei i Franciszka Skrzyszowskich, Wandy i Leona Szuścików, Róży i Stanisława Wajnerów z Gorzyc; Marii i Alojzego Knopek, Lidii i Rufina Kuczatych, Anieli i Józefa Lankoczów, Gertrudy i Zygfryda Lorenców, Marty i Jana Środów z Gorzyczek; Barbary i Wilhelma Buchtów, Teresy i Emila Mików z Rogowa; Małgorzaty i Pawła Cichych, Otylii i Jana Hanusków, Reginy i Pawła Siedlaczków, Marty i Alfreda Wolnych z Czyżowic; Elżbiety i Józefa Burszyków z Bełsznicy,; Emilii i Jana Ćwików, Cecylii i Józefa Grzesiów, Joanny i Teodora Lipków, Róży i Henryka Semanów z Olzy; Marii i Stanisława Blokeszów, Stefanii i Józefa Lamparów, Gertrudy i Leona Muchów, Anny i Alojzego Parmów, Cecylii i Karola Rymerów, Heleny i Alojzego Sitków, Urszuli i Franciszka Strączków z Turzy Śl.; Wandy i Stanisława Jabłońskich z Uchylska.  Wśród jubilatów znaleźli się także Eugenia i Franciszek Antonin z Bełsznicy, którzy w ubiegłym roku obchodzili 60.lecie pożycia małżeńskiego.

   Usadowieni za stołami jubilaci (tylko kilkoro spośród wyżej wymienionych nie uczestniczyło w spotkaniu) z uwagą wysłuchali wystąpień Anny Kajzerek - kierownika USC, a potem Krystyny Durczok - Wójta Gminy Gorzyce, dziękując za gratulacje i okazjonalne życzenia serdecznymi oklaskami.

   Powtórzenie uroczystego przyrzeczenia małżeńskiego oraz dekoracja par małżeńskich medalami za 50 lat zgodnego pożycia to najbardziej wzruszające momenty tych tradycyjnych w naszej gminie i starannie pielęgnowanych spotkań z jubilatami. Obdarowani przez gospodarzy gminy wiązankami kwiatów oraz słodyczami jubilaci pozowali do pamiątkowych zdjęć, a po toaście wzniesionym za ich zdrowie oraz pogodną i szczęśliwą jesień życia - zasiedli do wspólnego, uroczystego obiadu. Po obiedzie jubilaci wysłuchali kilku piosenek w wykonaniu "Czyżowianek", grupy wokalnej miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Potem przy kawie i domowym cieście wspominano dawne czasy. Dzielono się radościami i smutkami życia codziennego. Wiele w tych wspomnieniach było optymizmu i wiary w dobre jutro, troski o najbliższych, o przyszłość wnuków.

   Wreszcie, towarzysząca spotkaniu w tle muzyka zmobilizowała zacnych gości do wyjścia na parkiet. Bawiono się do późnych godzin popołudniowych.

   Wrażenia z uroczystego spotkania, serdeczne podziękowania za pamięć, za życzenia, za możliwość wspólnej zabawy - znalazły swe odbicie w zapisach Księgi Pamiątkowej gorzyckiego USC.

   Obserwujący te spotkania z zewnątrz są każdorazowo pod wrażeniem liczby par małżeńskich w naszym środowisku, które zgodnie dożywają tego pięknego jubileuszu. Zawsze też są pod urokiem szczególnej atmosfery tych spotkań, bo bez wątpienia budujące jest to, że w tak wielu przypadkach żadne trudy życia nie zdołały złamać złożonej przed laty małżeńskiej przysięgi.

Krystyna Okoń

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Marzec 2003.