Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
 

Brakuje młodych
 
15 lat swojego istnienia obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich z Kolonii Fryderyk
 

   


   12. lutego b.r. na sali WDK w Gorzycach świętowano Jubileusz 15. lecia działalności KGW Kol. Fryderyk. Zaproszono członkinie Koła, a także: Przewodniczącą Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich - Elżbietę Kołek, władze Gminy Gorzyce, przedstawicieli spółdzielń naszej Gminy oraz wszystkie prezeski poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich. Po okazjonalnych przemówieniach wspominano minione lata i perspektywy działania KGW Kol. Fryderyk. 

    Wychodząc na przeciw społecznej aktywności kobiet z Kol. Fryderyk, 19 lutego 1988 roku, z inicjatywy ówczesnej sołtys tego sołectwa - Anieli Szewczyk powstało Koło Gospodyń Wiejskich Kol. Fryderyk. Na początku skupiało 70 członków, były to kobiety z Kraskowca, Kol. Fryderyk i tej części Gorzyczek, leżącej bliżej Kol. Fryderyk. Od początku założenia Koła do chwili obecnej niezmiennie społecznie prezesuje mu Alicja Lenczyk. Najwięcej członków Koło skupiało w 1996 roku, bo aż 96. 
 
    Obecnie Koło liczy 35 członkiń z czego 9 pań reprezentuje go w strojach ludowych. Najmłodszą członkinią jest Dorota Biela, najstarszą - Gertruda Sikora. Jak mówi prezes - Alicja Lenczyk - kiedyś Koło skupiało również wiele osób z Kraskowca, teraz mamy zaledwie 3 osoby z tego sołectwa w składzie naszego KGW. Bardzo nad tym ubolewam, gdyż osoby z tego terenu zawsze ofiarowały pomoc w organizacji cyklicznych przedsięwzięć".

   Taką cenną aktywistką w Kole była pani Maria Okrent, która zawsze użyczała swojego podwórka do przygotowywania przyczep dożynkowych. Teraz ze względu na wiek i zdrowie wspiera duchem wszelkie inicjatywy. 
 
   Tradycją KGW Kol. Fryderyk były prezentowane scenki humorystyczne na różne okazje. Dziś brakuje młodych, chętnych osób do wskrzeszenia tej tradycji. Alicja Lenczyk ma jednak nadzieję, że Koło do tego powróci. Marzeniem jest, by w przyszłości aktywować wśród członkiń zespół śpiewaczy. Członkowie Kola nie boją się także bardzo odpowiedzialnych przedsięwzięć - planują złożenie wniosku o organizację dożynek w 2005 roku.

   Koło pielęgnuje tradycję reprezentatywnego uczestniczenia rokrocznie w 3.majowej  procesji do Kaplicy "Na źródle" w Gorzycach. Organizuje się nadal imprezy okazjonalne (Dzień Kobiet, Dzień matki, itp.), no i oczywiście, znane wszystkim w Gminie Gorzyce ze swej wielkiej atrakcyjności, scenki do korowodu dożynkowego, w których rej wodzi niezastąpiona Róża Jurczyk.

   Koło pozyskuje również sponsorów - Radę Sołecką, z którą dobrze współpracuje, a takim "żelaznym" jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Gorzyczek z jej ofiarnym pracownikiem Lucjanem Szrytem. Na Jubileusz szczodrze zareagował również Urząd Gminy przekazując pomoc materialną. Pieniądze inwestowane są w stroje (jeden śląski strój, to cena min. 300 zł).
Kołu brakuje stałego miejsca do spotkań. Kiedyś utrzymywano zażyłą współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury, którego dyrektor - Krystyna Okoń została Członkiem Honorowym Koła Gospodyń Wiejskich z Kol. Fryderyk. Obecnie miejsca użycza Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach i miejscowy WDK. Zarządowi Koła i członkiniom marzy się by zaadaptowano na potrzeby Koła nieużyteczne lokum w Szkole Podstawowej na Kol. Fryderyk.
 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Marzec 2003.