Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
 

Reprezentanci Gminy Gorzyce w Radzie Powiatowej Izby Rolniczej

   


   W dniu 8 grudnia 2002 roku, we wszystkich gminach odbyły się wybory do organów statutowych samorządu rolniczego, którego jednostkami organizacyjnymi są izby rolnicze.

   W tajnym głosowaniu, w gminach, zostali wybrani przedstawiciele do składu Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.
   Z naszej gminy mandat członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej uzyskali:
1. Jerzy Stęchły
44-351 Turza Śl., ul. Kościuszki 59, tel. 4511 779
2. Kacper Szczęch
44-350 Gorzyce, ul. Gen. Sikorskiego 34, tel. 4514 527.
 
   Stosownie do art. 1 ust. 1 Ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku (tekst jedn. Dz. U. Nr 101 z 2002 r.) - izby rolnicze, działają na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentują interesy zrzeszonych w nich członków. Realizując powyższą normę prawną - Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej widzi potrzebę aktywnej i ścisłej współpracy wybranych przedstawicieli samorządu rolniczego z Radą i Urzędem Gminy. Powinna ona dotyczyć wspólnego rozwiązywania problemów rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich oraz wszelkich innych spraw istotnych dla mieszkańców gminy.

Red.

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Marzec 2003.