Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
 

"Pierwszy krok ku zjednoczonej Europie"

   


   Idea wspólnoty europejskiej narodziła się po II wojnie światowej. Dążeniom integracyjnym sprzyjało poczucie zagrożenia ekspansją komunizmu, oraz dominacja Ameryki. Zdawano sobie sprawę iż jedynie zjednoczona Europa jest w stanie odzyskać prestiż na arenie międzynarodowej.

   Z inicjatywą wyszedł francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman w przemówieniu z 9 maja 1950r. zaproponował aby nadzorować niemiecko-francuską produkcję węgla i stali poprzez tzw. Wysoką Władzę. Plan Schumana poparł kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Konrad Adenauer. 18 kwietnia 1951r. Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Belgia, Luksemburg podpisały w Paryżu traktat ustanawiający 
Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS).
 
   Układ regulował w racjonalny sposób produkcję i dystrybucję podstawowych surowców jakimi były wtedy węgiel i stal. Jednocześnie pozwolił zaistnieć na arenie międzynarodowej niesuwerennej wówczas Republice Federalnej Niemiec, oraz zapewniał trwałe pojednanie francusko-niemieckie. (o powstaniu EWG w następnym numerze)

Piotr Brzdęk

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Marzec 2003.