Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

  W kręgu dobrej współpracy
   


Noworoczne spotkanie spółdzielców z przewodniczącymi KGW i prezesami KR

   23 stycznia b.r. w geesowskim lokalu "Diament" w Bełsznicy odbyło się noworoczne spotkanie spółdzielców z udziałem przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich oraz prezesów Kółek rolniczych. Organizatorami tego spotkania, które ma już kilkuletnią tradycję są zarządy i prezesi Spółdzielni Kółek Rolniczych oraz Gminnej Spóldzielni "Samopomoc Chłopska" w Gorzycach.

   W spotkaniu, obok prezesów w/w spółdzielń - Kazimierza Rybarza i Jana Skóry, uczestniczyli: Andrzej Krawczyk - prezes Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach, Andrzej Żachowski - dyrektor Krajowego Związku Rewizyjnego GS "SCh" (Oddział Katowice), Wieslaw Wojtasik - prezes Zarządu Powiatowego PSL, Anna Kaczorek z Rejonowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Wodzisławiu Śl., Elżbieta Kołek - przewodnicząca Rady Kobiet Gminy Gorzyce, Wacława Szczawińska - radca prawny, Tadeusz Skatuła - radny powiatowy, ponadto z ramienia GS "SCh" - Zygfryd Jureczko - główny Księgowy, Renata Banet - członek Zarządu oraz Teresa Władarz i Leokadia Siekiera - pracownice administracji. Spółdzielnię Kółek Rolniczych reprezentowali: Frydolin Płaczek - przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Marian Zychma - członek Zarządu. Gościem uczestników spotkania była również Wójt Gminy Gorzyce Krystyna Durczok oraz Justyna Markiewicz - kierownik Referatu Rolnego UG.

   Zebranych uczestników spotkania noworocznego powitali organizatorzy: prezes SKR - Kazimierz Rybarz i prezes GS "SCh" - Jan Skóra. Na wstępie opowiedzieli o formach współpracy obu spółdzielń i planach rozwoju na rok 2003 podkreślając zgodnie - pozbawiony wyniszczającej konkurencji - budujący charakter tej współpracy.
Kolejny z mówców Andrzej Krawczyk - prezes Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji rolniczych w Katowicach wracając pamięcią do wcześniejszych trudnych spotkań z gorzyckimi spółdzielcami dał wyraz swemu podziwowi dla jasnego i konkretnego stawiania celów przez Zarządy obu Spółdzielń, a potem dla uporu i dążenia do rozwiązywania problemów z sukcesem oraz pożytkiem dla środowiska. Z tego tytułu uhonorował specjalnymi Dyplomami Uznania prezesów obydwu spółdzielń - Kazimierza Rybarza oraz Jana Skórę "za tworzenia klimatu i dzieła dobrej współpracy". Potem, wspominając 136 lat działalności Kół Gospodyń Wiejskich w kraju, dając równocześnie wyraz pięknym kartom jej historii w naszej gminie wyróżnił tytułami Honorowej Przewodniczącej KGW Annę Zychmową z Odry, Marię Adamczyk z Czyżowic, Elżbietę Iksal z Bluszczowa, Lidię Tyma z Uchylska, Krystynę Adamczyk z Gorzyc oraz Alicję Lenczyk z Kolonii Fryderyk.

   Z okazji 140.lecia spółdzielczości rolniczej Dyplomy Uznania z rąk prezesa Krawczyka odebrali też prezesi Kółek Rolniczych: Rajmund Płączek z Gorzyc, Frydolin Płączek z Turzy Śl. oraz Frydolin Piprek z Odry. W imieniu uhonorowanych podziękowania złożyli Kazimierz Rybarz, Anna Zychmowa.

   Za przekazanie przez A. Krawczyka pozdrowienia i życzenia prezesa Krajowego ZkiOR Wł. Serafina uczestnicy noworocznego spotkania podziękowali oklaskami.
"Lubię przyjeżdżać do Gorzyc. Podziwiam was za wyniki, za dynamikę działań, za to, że jesteście w czołówce wśród tych, którzy promują rozwój, wreszcie za wzorową współpracę różnych pionów spółdzielczości. To kapitał, z którym wejdziecie do Unii Europejskiej, a tam umiejętność współpracy musi przynosić konkretne korzyści. Zrobiliście dobry początek. Życzę wam dalszych sukcesów na tej drodze" - powiedział na spotkaniu dyrektor Andrzej Żachowski z Krajowego Związku Rewizyjnego GS.
Zadowoleniu z dobrej kondycji GS "SCh" oraz SKR-u dała również wyraz goszcząca na spotkaniu Wójt Gminy Krystyna Durczok. Mówiła - "Cieszy mnie wasza współpraca; dobrze by było, aby jej krąg poszerzyć o pozostałe jednostki spółdzielcze w gminie. Pozytywne jest to, że dajecie stabilne miejsca pracy mieszkańcom naszej gminy, w tym także absolwentom. Budująca jest wasza działalność inwestycyjna; piękne, dobrze zaopatrzone sklepy geesowskie z powodzeniem konkurują z okolicznymi marketami. Cenię sobie fakt objęcia patronatem naszych Kół Gospodyń Wiejskich, to wasz konkretny, wartościowy wkład w rozwój lokalnej tradycji, obyczaju oraz kultury. Wszystkim za wszystko dziękuję. Życzę wam i sobie zgodnego współdziałania na rzecz naszej lokalnej społeczności także w tym roku".

   Potem w swobodnej, serdecznej atmosferze przedstawicielki 12. Kół Gospodyń Wiejskich dzieliły się z zebranymi swoimi dokonaniami w minionym roku.
Mówiono o udziale w dożynkach - centralnych i gminnych, o niedawnych spotkaniach wigilijnych oraz opłatkowych, o zbliżającym się świętowanym tradycyjnie i wspólnie Dniu Kobiet, wreszcie z wielką nadzieją na wsparcie ze strony Zarządów Spółdzielń - o potrzebach związanych z dalszym kompletowaniem strojów. W tej miłej atmosferze wzniesiono toast za zdrowie uczestników spotkania i pomyślność działań w nowym roku. Wspólny obiad zakończył to noworoczne spotkanie.

Krystyna Okoń 

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Luty 2003.