Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Słowo naczelnego

   


"Panie, daj mi siłę, a bym zmienił to, co zmienić mogę; daj mi cierpliwość, abym zniósł to, czego zmienić nie mogę i daj mi mądrość, abym odróżnił jedno od drugiego." 
F.Ch.Oetinger.

   Każda władza, jaka by nie była, musi być kontrolowana przez społeczeństwo, przy czym nie chodzi tu o łatwe bezkrytyczne krytykowanie, tj. krytykanctwo. Tu chodzi o prawdziwą kontrolę z "mandatu" nie zdemoralizowanego społeczeństwa. Taką ocenę sołtysów i rad sołeckich przeprowadzono podczas, niedawno zakończonej, wyborczej rundy w 12 sołectwach. Na dwunastu sołtysów, zebrania wiejskie, jako najwyższa władza w sołectwie, wybrały czterech nowych i ośmiu już poprzednio pełniących tę funkcję sołtysów. Publikujemy także składy rad sołeckich aby dać możliwość - tym, którzy niestety nie uczestniczyli w zebraniach - poznania swoich lokalnych reprezentantów, do których z wieloma drobnymi sprawami bliżej.

   Od marca br. rusza w naszej gminie Centrum Informacji Europejskiej - tam będzie szansa uzyskania informacji związanych z integracją i referendum europejskim,/ vide: "Bądź poinformowany"/. Jest to ważne, by w kontekście różnych sprzecznych informacji ( a raczej tandetnej propagandy ), kiedy "Nie zawsze można działać, ale każde działanie można wpierw przemyśleć." Wang Czung

    O większych sukcesach, sposobach zintegrowania mieszkańców naszej gminy i wyzwolenia aktywności społeczników z różnych środowisk oraz o planach z bliższą i dalszą perspektywą, o rzeczywistych działaniach mających na celu opracowanie zadań i określenie priorytetów rozwoju gminy ( strategii ) możemy się dowiedzieć z wywiadu z p. Krystyną Durczok, wójtem gminy, /vide: "O ważnych sprawach w życiu gminy..."/. Podsumowanie minionego roku, kreślenie planów na kolejny, zwrócenie uwagi na sprawy najważniejsze dla danego środowiska, miało miejsce na noworocznych spotkaniach Wójta Gminy z reprezentantami różnych grup, stowarzyszeń, działaczy sportowych, animatorów kultury, duchowieństwem, sołtysami, naszymi radnymi powiatowymi, przewodniczącym Rady Powiatu, z-cą starosty, itp.: / vide: "Mimo trudności ciągle do przodu", "Aby uzyskać najwięcej z tego co możliwe - potrzeba nam zgodnej, rzeczowej współpracy..."/. Zmieniajmy - na lepsze - to co możliwe.

   Jedność, współpraca, zauważenie potrzebujących, jak np.: szpitalne oddz. niemowlęce i dla dzieci młodszych / vide: "XI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gorzycach"/, różne, jak najbardziej potrzebne, akcje charytatywne - jest kreowana przez sztab ludzi dobrych, wyzbytych egoizmu, dostrzegających nie tylko przysłowiowy koniec swojego nosa, lecz, przede wszystkim, innych, tych bardziej potrzebujących, bądź dotkniętych jakimś problemem "To czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze niż to, czym jesteśmy we własnych oczach." Zofia Nałkowska.

   Dzięki pp. Beacie i Marianowi Chrobokom redaktorzy "U nas" mieli okazję zwiedzić siedzibę PZPiT "Śląsk", porozmawiać z artystami i zaczerpnąć cząstkę wiedzy z ogromnego dorobku artystycznego zespołu, / vide: "Profesor Stanisław Chadyna i Jego Śląsk", "Śpiewa i Tańczy"/. "Człowiek, zgodnie ze swoją wewnętrzną naturą, jest stworzeniem, które nie tylko pracuje i myśli, ale także śpiewa, tańczy, modli się, opowiada historie i świętuje". Harvey Cox.

Stanisław Sitek


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Luty 2003.