Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
  Słowo naczelnego
      
"Społeczeństwo właściwie zorganizowane to społeczeństwo, w którym państwu przypada działanie podobne do działania steru: we właściwej chwili wystarcza lekkie dotknięcie, aby wyrównać to, co spowodowało zakłócenie równowagi". /Simone Weil/.

  Aktualna sytuacja naszego państwa nie pozwala na potwierdzenie powyższego mechanizmu, ani w skali kraju, ani w skali regionalnej, co oczywiście przekłada się na poziom lokalny. Nie każde bezprawie można naprawić, lecz każde prawo można zepsuć, czego potwierdzeniem jest - zamiast dostosowywania naszego prawodawstwa do unijnego - tworzenie ogromnej ilości bubli prawnych. Jak obliczono, nasz Parlament w każdy dzień roboczy, tworzy jedną ustawę a Rząd, co godzinę, wydaje nowe rozporządzenie - czy tak można regulować funkcjonowanie państwa? Kto jest w stanie zapoznać się z tą /w przyszłości/ makulaturą? Lepsze samopoczucie miały zapewnić sondaże, niestety, od dłuższego czasu, niezbyt korzystne dla obecnie rządzącej ekipy. Przytaczano wyniki badań publicznych odwołując się do nich jak do wyroczni. Co prawda odzwierciedlają one poglądy obywateli na badany temat, lecz, jak wiadomo, odpowiedzi w dużym stopniu zależą od sposobu zadawania pytań.? "Badania opinii publicznej opierają się na fałszywej przesłance, że publiczność posiada opinię", Toto - ją kreują media a w nich "Opinię tworzą nie najmądrzejsi, lecz najgadatliwsi" W Biegański. 

   Jesteśmy świadkami funkcjonowania jakby dwóch światów: tego spotykanego codzienne i wszędzie oraz tego promieniującego dobrem - jakby nie z tego świata. Symbolicznymi aktorami tego pierwszego są politykierzy nacechowani przekrętami, korupcją, obrzucani błotem, pozbawiający nadziei - zaś innego Ci, którzy dają nadzieję: niekwestionowani, wielcy dobrocią, traktowani już dzisiaj jak święci, do których nie dorośliśmy, aby wystawiać jakąś cenzurkę, przyznawać nagrody. Tylko ludzie systemów totalitarnych, powodowani strachem, starali się ich zniszczyć. Dzisiaj: w dzień jubileuszu pontyfikatu dziękuje się Wielkiemu Papieżowi Janowi Pawłowi II, który odnowił oblicze ziemi; opiekunce najuboższych, błogosławionej Matce Teresie z Kalkuty; wolnemu od lęku i żądzy odwetu, ks. Jerzemu Popiełuszce. "Dobrzy ludzie nigdy o siebie nie dbają. Tak jakby naprawdę nie byli dla tego świata", Maria Dąbrowska. Wszyscy jesteśmy inspirowani ich przykładem. Nawet w posttotalitarnej Polsce zafunkcjonowały dwie lewice: pobożna i bezbożna, lecz obie zakorzenioe w dawnych czasach wracają do centralizacji. Może jest to reakcja na skrajnie niskie notowania sondażowe. "Państwo nie jest źródłem prawdy i moralności. Państwo nie potrafi samo z siebie wyłonić prawdy - ani na gruncie takiej czy innej ideologii ... ani na gruncie przekonań większości. Państwo nie jest absolutnym tworem", (Kard. J Ratzinger). Fatalnych nastrojów nie jest w stanie poprawić pozytywnie przyjęty plan Hausnera, odpowiadający wyzwaniom stojącym przed polską gospodarką.
Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej Gminie rozpoczęły się 9 października w Olzie. Gmina może uważać się za wyróżnioną. Po pierwsze, w dominującej części dobrze i bardzo dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną, dobrą bazą oraz wyposażeniem placówek oświatowych, czego efektem są: zadawalające i wyróżniające wyniki uczniów /vide: "Ogólnopolski sukces Rafała Hytroszka z Olzy", "Szymon Tatarczyk u progu wielkiej kariery sportowej."/, awans zawodowy nauczycieli, wyróżnienia najlepszych pedagogów, prestiżowe nagrody: Wójta Gminy, Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, uhonorowanie najwyższym odznczeniem resortowym - Medalem Komisji Edukacji Narodowej - Wójta Gminy Krystynę Durczok i Prezesa gorzyckiego oddziału ZNP Zenona Przybyłę oraz przyznanie Gminie, za III miejsce w Polsce, tytułu "Menedżer Oświaty" /vide: "..będziemy pracować jak dotychczas, albo i jeszcze lepiej!", "Być mistrzem w swoim zawodzie."/. 
 
  Czy poznajesz to miejsce /vide: "Rozpoznaj ciekawostki naszej gminy"/, to nowa zabawa-konkurs promujący to, co jest na co dzień niezauważane a stanowi ciekawy, wartościowy, godny pokazania /przypomnienia/ walor naszej gminy. Są tablice informacyjne, obiekty itd., promujące naszą gminę i są takie, których należy się wstydzić /vide: str 2., 19./. 

   Warto poznać pełną historię sztandaru, "Historia 80 - letniego sztandaru Czyżowic", którym do tej pory opiekowali się czyżowiccy Powstańcy Śląscy - okazja będzie 6 listopada w czyżowickim gimnazjum. 

   Mając na względzie powyższe dywagacje można postawić pytanie: a jaki jest nasz stosunek do otaczającego świata i rzeczywistości, na którą mamy wpływ?
"Wolność jest podstawą odpowiedzialności człowieka za realizacę wartości moralnych. Gdyby nie było wolności, to nie mogłoby też być mowy o realizacji żadnych wartości moralnych", Roman Ingarden. Kto nie rozumie logiki, ten zwykle nie rozumie i tego, że jej nie rozumie.

Stanisław Sitek (c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Październik 2003.