Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
  Dzień Edukacji Narodowej w naszej gminie
      
"..będziemy pracować jak dotychczas, albo i jeszcze lepiej!"

   9 października b.r. zainaugurowano uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w nszej gminie. Na spotkanie z samorządowymi i oświatowymi władzami gminy zaproszono najlepszych nauczycieli i wychowawców oraz pracowników oświaty wszystkich typów placówek (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) oświatowych w gminie wyróżnionych i uhonorowanych za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz gminnej oświaty. Spotkanie odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Olzie. Władze Gminy reprezentowali: Wójt Gminy Krystyna Durczok, z-ca Wójta - Helena Lazar, Sekretarz Urzędu - Maria Władarz, Skrabnik Gminy - Bernadeta Grzegorzek, Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce - Stanisław Sitek, Dyrekotr GZOF - Helena Łyp, główna Księgowa GZOF - Daniela Kowalska, a oddziałowe władze ZNP - Prezes Zenon Przybyła i członkowie Zarządu Oddziału. Wśród gości z Delegatury zamiejscowej Śląskiego Kuratorium Oświaty byli: zastępca Dyrektora Maria Lipińska oraz wizytatorzy: Hanna Świergolik, Halina Smaroń i Aleksandra Derska.

   Na spotkanie przybył także Prezes Śląskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach Jerzy Surman oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Początek, a także Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach Maciej Cabak.
Zgromadzonych na odświętnie udekorowanej sali olzańskiego Domu Kultury serdecznie powitała Zyta Czyż z gorzyckiego Oddziału ZNP, gospodarz uroczystego spotkania. Część artystyczną - "skromny dar uczniowski wyśpiewany z serc jak z nut" - w pięknym stylu i oprawie przedstawiły dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej, przygotowane przez swoich pedagogów: Grażynę Butkiewicz, Irenę Szweda i Henryka Krótkiego.

   Po nagrodzonym gorącymi brawami występie dzieci z olzańskiej podstawówki głos zabrała Wójt Gminy Krystyna Durczok. Wyraziła swą wielką radość z obecności na spotkaniu tylu znakomitych gości. Krótko podsumowała osiągnięcia gminnej oświaty w minionym roku, wymieniając najważniejsze wśród nich: liczne awanse zawodowe nauczycieli, zdobycie przez Gminę tytułu "Menedżera Oświaty" (III miejsc w Polsce), kolejne etapy inwestowania w rozwój oświatowej infrastruktury i dalszą poprawę warunków nauczania. Z okazji dorocznego święta złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom gminnej oświaty. Podziękowała za całoroczną współpracę. Jerzy Szurman - Prezes Śląskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach dołączył do tych życzeń swoje własne i kilka refleksji. W nawiązaniu do szeroko komentowanych przez środki masowego przekazu wypadków nagannego zachowania uczniów i biernej postawy pedagogów w jednej z toruńskich szkół, wyraził swoją opinię o prowadzonej przez nie propagandzie antynauczycielskiej uznając ją za wysoce niesprawiedliwą w stosunku do prawie 612 .tysięcznej rzeszy polskich nauczycieli.

   Wspomniał też o kilku małych sukcesach śląskich związkowców w negocjacjach w sprawie świadczeń urlopowych dla nauczycieli i o zagrożeniu wiszącym nad oświatą jak grom j. O zamiarze likwidacji subwencji państwa na oświatę i chęci obarczenia całym ciężarem jej utrzymania samorządów lokalnych. Życząc pedagogom sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy apelował: "Pamiętajcie! To wy jesteście prawdziwymi przewodnikami waszych wychowanków w poznawaniu świata i życia. W tej misji nie zastąpi Was żaden, nawet najnowocześniejszy komputer, laptop czy twardy dysk".
Na koniec poinformował zebranych o uhonorowaniu najwyższym odznaczeniem resortowym - Medalem Komisji Edukacji Narodowej Wójta Gminy Krystyny Durczok i Prezesa gorzyckiego Oddziału ZNP Zenona Przybyłę. Uroczystość nadania odbędzie się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

   Wiadomość wywołała serdeczną owację na sali. Oklaskami przyjęto też treść okazjonalnego listu skierowanego do gorzyckich pedagogów i władz oświatowych przez Śląskiego Kuratora Oświaty dr Jerzego Grada, odczytaną przez zastępcę Dyrektora Delegatury Zamiejscowej Śląskiego Kuratora Oświaty - Marię Lipińską. List obok życzeń zawierał podziękowania "za pasję w kreowaniu dobrej, przyjaznej oświaty, za poszukiwanie mądrych rozwiązań w jej organizowaniu, za pełna poświęcenia, rzetelną pracę u podstaw". Zachęcał też do samodzielnego, odważnego promowania swej pracy i osiągnięć. W tej części spotkania Wójt Gminy Krystyna Durczok przyjęła też od całej społeczności oświatowej gratulacje i kwiaty, złożone na jej ręce przez Prezesa Zenona Przybyłę. Wzruszona podziękowała władzom kuratoryjnym i związkowym za zaszczytne wyróżnienie i obdarowała kwiatami gości z Kuratorium oraz przedstawicieli gminnych władz oświatowych.

Toast za zdrowie pedagogów i pomyślność gminnej oświaty rozpoczął ceremonię odznaczania i wyróżniania najlepszych pedagogów w gminie.
Były wśród nich:

NAGRODY ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY: 
Ilona Procek - PP Gorzyczki
Felicja Kamczyk - SP Rogów
 
NAGRODY WÓJTA GMINY GORZYCE: 
B. Sochacka - Gimnazjum Gorzyce,
A. Czajka - SP Bluszczów
E. Cogiel - SP Olza
T. Kluczka - SP nr 2 Gorzyce
B. Kuźnik - PP Czyżowice
N. Krótki - PP Gorzyce
C. Szary - PP Olza
J. Gimpel - SP Czyżowice
K. Kozubek - SP Olza
B. Sanecznik - SP Gorzyce
 
ZŁOTE ODZNAKI ZNP:
Alicja Wójcik - PP Rogów
Aniela Korzuch - SP Turza Śl.
Halina Tkocz - Gimnazjum Gorzyce
Krystyna Mitko - PP Gorzyce
 
ZA 25 LAT PRACY ZAWODOWEJ UHONOROWANE ZOSTAŁY:
Irma Gulec - SP Rogów
Felicja Kamczyk - SP Rogów
Teresa Sosna - SP Rogów
Barbara Myśliwiec - SP Rogów
Zofia Mrozek - D. Dz. Gorzyczki
Teresa Sosna - SP nr 2 Gorzyce
Mirosława Mrozek - SP Turza Śl.
 
NAGRODY RZECZOWE OTRZYMAŁY ODCHODZACE NA ZASŁUŻONĄ EMERYTURĘ:
Bronisława Błatoń - SP Gorzyce
Maria Wierzgoń - SP Gorzyczki
Dorota Nikiel - SP Olza
Halina Jurczyk - SP Czyżowice
 
PRZEDSATWIONO ODZNACZONYCH BRĄZOWYMI KRZYŻAMI ZASŁUGI. Są wśród nich:
Bernadeta Budnik - SP Turza Śl.
Andrzej Czajka - SP Bluszczów
Janina Gimpel - SP Czyżowice
Anna Jurczyk - SP Czyżowice
Weronika Kasznia - SP Czyżowice
Hanna Manista - SP Czyżowice
Janina Patas - SP Czyżowice
Danuta Kwiatkowska - SP Gorzyczki
Renata Wala - SP Gorzyczki
Grażyna Butkiewicz - SP Olza
Ilona Procek - PP Gorzyczki
Bronisława Krakówka - ZO ZNP Gorzyce oraz
 
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI:
Joachim Grabiec - Gm. Turza Śl.
Prestiżową
 
NAGRODĘ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU otrzymała
Lucyna Gajda - Dyrektor Gimnazjum w Turzy Śl.

W zależności od rodzaju wyróżnienia uhonorowania dokonywali:
 
Wójt Gminy Gorzyce - Krystyna Durczok, Przewodniczący Rady Gminy - Stanisław Sitek, Prezes Śląskiego Okręgu ZNP w Katowicach Jerzy Surman, Prezes Oddziału ZNP w Gorzycach - Zenon Przybyła, z-ca Dyrektora Delegatury Zamiejscowej Śląskiego Kuratora Oświaty - Maria Lipińska.
  
W imieniu odznaczonych i nagrodzonych serdecznie podziękowała Felicja Kamczyk - dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogowie.

Swoje wystąpienie zakończyła deklaracja: "Obiecuję, że będziemy pracować jak dotychczas, albo... i JESZCZE LEPIEJ!".

Spotkanie zakończyła Zyta Czyż dziękując gościom i uhonorowanym za uczestnictwo, życząc nie mniej udanych i serdecznych spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14 października) w swoich środowiskach.

Krystyna Okoń


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Paździenik 2003.