Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
  Być mistrzem w swoim zawodzie
      
Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego w gorzyckim USC

To cel trudny, ale jak dowodzi praktyka - osiągalny dla wielu naszych pedagogów
Tuż po rozpoczęciu roku szkolnego w gorzyckim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyły się dwie miłe uroczystości.

W obydwu przypadkach ich organizatorem była Wójt Gminy Krystyna Durczok i gminne władze oświatowe.

Obydwie miały na celu uhonorowanie nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Wręczanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom w obecności władz samorządowych i oświatowych gminy tworzy nową tradycję w tej materii i jest forma uznania oraz wyrazem szacunku dla zawodowej i społecznej aktywności pedagogów.

1 września b.r. wręczono awanse na nauczyciela mianowanego. Otrzymali je:
Aleksandra Sobala ze Szkoły Podstawowej w Olzie, Renata Wzorek z Gimnazjum w Gorzycach, Aleksandra Kubala z Gimnazjum w Turzy Śl.
Marek Wodecki i Hanna Bugla ze Szkoły Podstawowej w Bluszczowie, Monika Oślizło z Gimnazjum w Czyżoiwcach, Joanna Gaszyna i Joanna Rzeszutek z Gimnazjum w Rogowie, Joanna Tomala-Gądek z Przedszkola w Gorzycach i Wiesława Sosna ze Szkoły Podstawowej w Turzy Śl.
 
11 września b.r. na podobnej uroczystości z władzami samorządowymi i oświatowymi spotkali się nauczyciele, którzy uzyskali status nauczyciela d y p l o m o w a n e g o .
Byli wśród nich:
Barbara Kuźnik z Przedszkola w Czyżowicach, Ewa Malina, Gabriela Dyringer i Stanisław Grzonka z Gimnazjum w Gorzycach, Krystyna Mucha i Czesława Kolarska ze Szkoły Podstawowej w Gorzycach, Stanisław Wujec i Teresa Glenc ze Szkoły Podstawowej w Gorzyczkach, Krystyna Doroszko z Gimnazjum w Rogowie, Jolanta Szurman i Maria Fojcik z Gimnazjum w Turzy Śl., Maria Sitek z Przedszkola w Turzy Śl. oraz Bernadeta Budnik i Anita Sikora ze Szkoły Podstawowej z tego samego sołectwa.
Awanse wręczały: Wójt Gminy Krystyna Durczok oraz Zastępca Dyrektora Śląskiego Kuratorium Oświaty Maria Lipińska. W uroczystości uczestniczyły także przedstawicielki Delegatury Zamiejscowej Śląskiego Kuratorium Oświaty w Rybniku - wizytatorzy Hanna Świergolik, Halina Smaroń i Aleksandra Derska. Radę Gminy reprezentował jej Przewodniczący Stanisław Sitek, Gminny Zespół Obsługi Finansowej - Dyrektor Helena Łyp, a gorzycki Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego - Prezes Zenon Przybyła.
Obecni byli ponadto dyrektorzy wszystkich typów placówek oświatowych na terenie gminy oraz kierownictwo miejscowego Urzędu Gminy.
 
W wystąpieniach okolicznościowych wyrażano radość z awansu zawodowego tak licznej grupy pedagogów, podkreślano fakt ich obronnego wyjścia z trudnej procedury weryfikacji. Życzono dalszych sukcesów na drodze awansu zawodowego, a w najbliższym czasie - serdecznego przyjęcia w macierzystych placówkach przez koleżanki, kolegów oraz wychowanków.
 
"... Ten awans zawodowy jest dowodem świadomego i przemyślanego wyboru drogi zawodowej oraz wielkiej potrzeby realizowania się w zawodzie nauczycielskim. Przed wami - ostatni tytuł na tej zawodowej drodze. Honorowy - profesor oświaty. Wierzę, że i ten tytuł stanie się kiedyś waszym udziałem.
Życzę tego Wam i Waszej gminie, którą wyróżnia spośród innych to, że stawia na oświatę, dba o jej rozwój. 
 
Tworzy krok po kroku, wzorcową bazę. Stwarza doskonałe warunki nauki Waszym wychowankom, a przed Wami szeroko otwiera drogę do awansu zawodowego" - powiedziała do zebranych Dyrektor Maria Lipińska ze Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 
Awans zawodowy tak licznej grupy nauczycieli (10 mianowanych i 14 dyplomowanych) to bardzo pozytywny i mocny akcent rozpoczynającego się roku szkolnego.
Do wielu życzeń kierowanych pod adresem awansowanych pedagogów dołączamy nasze redakcyjne: niech ten awans zawodowy owocuje nowatorskimi metodami pracy w naszych gminnych placówkach oświatowych. Niech one wyzwalają aktywność, ciekawość oraz chęć zdobywania wiedzy wśród uczniów. Niech efekty pracy szkolnej w jednakowym stopniu satysfakcjonują pedagogów i ich podopiecznych - mistrzów i uczniów.
 
Mistrzów w zawodzie nauczycielskim nigdy za wiele. Chcielibyśmy ich mieć jeszcze więcej. Trudna droga podnoszenia kwalifikacji i awansu zawodowego jest otwarta. Wierzymy, że zwolenników jej pokonywania będzie w naszej gminie jeszcze wielu.

Krystyna Okoń

Wystąpienie Wójta Gminy Krystyny Durczok

Szanowni Państwo!

Cieszę się bardzo, że mam przyjemność przywitać Państwa w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego na uroczystości wręczenia awansów na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 
Serdecznie witam Przewodniczącego Rady Gminy Pana inż. Stanisława Sitka.
Witam naszych gości - przedstawicieli Kuratorium Oświaty w osobach:
- zastępcy dyrektora - pani mgr Marii Lipińskiej,
- pani wizytator - mgr Hanny Świergolik,
- pani wizytator - mgr Haliny Smaroń,
- pani wizytator - mgr Aleksandry Derskiej.
Witam panią Dyrektor GZOF - Helenę Łyp wraz z Prezesem ZNP - Zenonem Przybyłą wraz z naszym przedstawicielem w pracach Komisji panem mgr Edwardem Płaczkiem
Witam Kierownictwo Urzędu oraz wszystkich Dyrektorów Placówek Oświatowych, a szczególnie Was nauczyciele dyplomowani, dla których ta uroczystość została zorganizowana.
 
Inicjatywa zorganizowania tego spotkania zrodziła się właściwie kilka dni temu, kiedy to po uroczystości wręczania awansów na nauczyciela mianowanego doszliśmy do wniosku, że należałoby podobną uroczystość zorganizować dla nauczycieli dyplomowanych.
 
Myślę, że ta myśl była bardzo trafiona zważywszy na fakt, że rang awansu na nauczyciela dyplomowanego jest wyższa, a także ze względu na okazję zaproszenia władz Kuratoryjnych do naszej gminy. I tak właśnie się stało.
 
Szanowni Państwo!
 
Cieszę się bardzo, że tak liczna grupa z gminy Gorzyce osiągnęła ten awans zawodowy. Wiem, że wymagało to od Was wiele pracy, starań i zaangażowania.
Wiem też, że jesteście wybijającymi się, najlepszymi pedagogami, społecznikami, ludźmi, którzy współpracują nie tylko z gminą ale ze wszystkimi środowiskami. Udzielacie się społecznie, a ze swoim doświadczeniem, wiedzą, wychodzicie poza szkołę, skupiając wokół siebie wielu aktywnych ludzi. I to się opłaciło, bowiem owocem tych działań jest to, że z tej weryfikacji Komisji Egzaminacyjnej wyszliście obronną ręką.
 
Pozwólcie, że w imieniu władz samorządowych Gminy Gorzyce złożę Wam gratulacje. Życzę Wam, aby praca w tym zawodzie dawała Wam wiele satysfakcji, żebyście nie ustawali w tych dążeniach do podnoszenia kwalifikacji, ale nadal doskonalili swoje umiejętności i osiągali coraz wyższe etapy kariery zawodowej.
Życzę Wam także, aby zawsze otaczali Was ludzie życzliwi, a nasze dzieci i młodzież darzyła Was wielkim szacunkiem i przyjaźnią.
 
Na koniec chciałam także podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do osiągnięcia przez Was tego sukcesu oraz, którzy z Wami współpracowali.
Dziękuję serdecznie władzom Kuratoryjnym za pomoc, zrozumienie, ukierunkowanie i wspieranie naszych nauczycieli we wszystkich działaniach, które czynili dążąc do osiągnięcia tego awansu. Dziękuję Pani Dyrektor Helenie Łyp za prace organizacyjne, a Panu mgr Edwardowi Płaczkowi za reprezentowanie nas w racach Komisji.
Kwiaty zawsze były wyrazem najwyższego uznania i wdzięczności, dlatego pozwolę sobie wręczyć ej naszym dyplomowanym pedagogom oraz tym, którzy służyli im pomocą na drodze do awansu.

W imieniu władz samorządowych gminy serdecznie dziękuję.(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Październik 2003.