Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Zadania planowane do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej w 2003 r

   


Załącznik nr 9 do Uchwały nr III/24/02
Rady Gminy Gorzyce z dnia 17 grudnia 2002r.

1. Świetlice profilaktyczno- wychowawcze w tym: 125.600 zł
- wydatki rzeczowe 55.540 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 70.060 zł

2. Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach kultury 2.400 zł

3. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach 2.000 zł

4. Imprezy i festyny bezalkoholowe 8.000 zł

5. Opłata instruktorów w młodzieżowych Klubach
Sportowych- propagowanie sportu 23.800 zł

6. Dofinansowanie wydatków związanych 
z profilaktyką przeciwalkoholową realizowaną
przez WOLO i ZOL w Gorzycach 1.500 zł

7. Szkolenia w zakresie profilaktyki antyalkoholowej 3.200 zł

8.Obsługa GKRPA 15.000 zł

9.Wynagrodzenie biegłego (opinie) 2.500 zł

10.Wyposażenie świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Turzy 6.000 zł

11. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy 
profilaktyczno - wychowawczej w Rogowie 10.000 zł
________________________________________________________

Ogólem wydatki: 200.000 zł 
 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Styczeń 2003.