Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Dane ogólne sali sportowej w Gorzyczkach

   Powierzchnia zabudowy: 1.389,58 m2, powierzchnia użytkowa: 2.062,40 m2, kubatura: 13.337,18 m3.

Obiekt składa się z 2 segmentów.
 
Segment "A" - dwukondygnacyjny, podpiwniczony, w tym:
Sala główna o wymiarach areny sportowej 36x19 m i wysokości 7,50 m, podłoga sali - syntetyczna nawierzchnia "REGUPOL" wylewana, bezspoinowa, ułożona na ruszcie drewnianym zapewniająca pochłanianie energii udarowej przez matę ze spojonego granulatu gumowego. Sala posiada boiska do gier: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis, piłka nożna halowa.
Widownia (piętro) z oddzielnym wejściem usytuowana na piętrze posiada 135 miejsc siedzących, sanitarnych i szatnię dla widzów.
Przyziemie segmentu "A": szatnie dla uczniów szkoły (na 8 oddziałów) z oddzielnym wejściem zewnętrznym i przejściem klatką schodową przez korytarz segmentu "B" i łącznik do szkoły, dalsza część sportowa - do ukończenia.
 
Segment "B" - jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, posiadający: zaplecze szatniowo-sanitarne, na które składają się: 2 szatnie dla zawodników z łazienką i wc o powierzchni 38,1 m2 każda, 1 szatnia i wc dla niepełnosprawnych, pokój nauczyciela z wc, pomieszczenie dla sędziów z wc i łazienką, magazyn sprzętu sportowego, sala do gimnastyki korekcyjnej 10,80x6m2 (posiada podłogę jak główna sala, a dodatkowo: szatnie i sanitariaty dla chłopców i to samo dla dziewcząt).
 
Wyposażenie sportowe: kosze najazdowe, bramki do piłki ręcznej i nożnej halowej, slupki do siatkówki i tenisa, drabinki gimnastyczne, tablica elektroniczna wyników.


Historia budowy:
W 1994 roku zawiązany został z inicjatywy Dyrektora Szkoły oraz mieszkańców Gorzyczek Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej, któremu przewodniczy Henryk Grzegoszczyk. 22.04.1995 r. Społeczny Komitet przeprowadza przetarg na wykonanie projektu, a następnie zbiera środki na opłacenie kosztów projektu - przy pomocy Urzędu Gminy Gorzyce zapłacono koszty projektu oraz załatwiono sprawy wydania pozwolenia na budowę. 30.12.1995 r - Kierownik Urzędu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. wydaje pozwolenie na budowę sali gimnastycznej (24x12 m). Od 1996 roku realizację budowy przejmuje Urząd Gminy Gorzyce. Budowę realizuje się w miarę posiadanych środków budżetowych. 26.07.1996 r. - przeprowadzono przetarg na roboty budowlane, a 16.08.1996 r. rozpoczęto wykopy pod fundamenty sali, które to wykonał Zakład Produkcyjno Remontowo Budowlany H. Maniak, J. Bąk z Wodzisławia Śl. Pod koniec 1996 roku były gotowe mury piwnic segmentu "A". W czerwcu 1997 r. wykonano montaż konstrukcji stropu piwnic, a w maju 1998 r. powstają mury parteru sali. 1998 r. - zmiana projektu sali z 24x12 na 36x19 m na bazie istniejących murów piwnic. Lipiec 1999 r. - montaż wiązarów dachowych o rozpiętości 26 m (nad salą). Wrzesień - grudzień 2000 r. - wykonanie tynków wewnętrznych i podsufitki sali. Wrzesień 2001 r. - rozpoczęto wykopy pod segment "B". 2002 r. - roboty wykończeniowe segmentu "A", stan surowy i wykończeniowy segmentu "B". 14.05.2002 r. złożono wniosek do UKFiS o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej. 9.09.2002 r. - podpisano umowę z WFOŚiGW o dofinansowanie instalacji C.o. sali. 2.10.2002 r. - podpisano umowę z BIG BANKIEM Gdaskim o dofinansowanie budowy sali (na kwotę 1.110.000 zł).

Wykonawcy projektów budowy sali gimnastycznej:
- część budowlano-architektoniczna - Józef Kaczmarczyk - Pawłowice,
- instalacje wod. kan. - UPAK inż. Agnieszka Kamińska,
- instalacje c.o. - inż. Mieczysław Żabicki,
- instalacje elektryczne - inż. Mieczysław Pawlik,
- przyłącze energetyczne - inż. Krystian Tront.

Wykonawcy robót budowlanych:
- roboty budowlane, instalacje wod. kan. i c.o. - Zakład Produkcyjno-Remontowo-Budowlany Henryk Marcinek - Wodzisław Śl.-Zawada,
- instalacje elektryczne i odgromowe - PPUH ELMACH Adam Macha - Wodzisław Śl.,
- posadzka w sali - KOMBI Bielsko-Biała,
- konstrukcja widowni i wyposażenie sportowe - BEST - SPORT Bielsko-Biała.

Nadzór budowlany:
- roboty budowlane - mgr inż. Józef Burda,
- roboty instalacyjne i zewnętrzne - inż. Zbigniew Kowalski,
- roboty elektryczne - inż. Krystian Tront.
 
Do tej pory koszty budowy wyniosły 4.029.703,84 zł.

Rafał Płaczek
Inspektor ds. inwestycji kubaturowych (UG Gorzyce)


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Styczeń 2003.