Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

"Chcemy być zauważani"

   


  Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach wspaniałą szansą rozwoju i relaksu dla niepełnosprawnych

   17.12.2002 Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach przyjął gości zwiedzających. "Dzień otwarty" miał na celu przybliżenie osobom zainteresowanym sposobu funkcjonowania Warsztatu i celu jakim kieruje się personel przygotowując osoby niepełnosprawne do prostszego życia w środowisku społecznym.
Poprzez ten artykuł chciałabym zburzyć syndrom - "alkoholowy", który niestety, przypisywany jest tej placówce z racji jej lokum (gdyż Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach mieści się na parterze Hotelu przy WOLOiZOL, jest samodzielną komórką wykonawczą działalności tejże instytucji), a jednocześnie uwidocznić jej niezwykle pozytywne aspekty - atmosferę, warunki, możliwości, które tworzą przyjazną całość Warsztatu Terapii Zajęciowej już od 1 grudnia 1995 r.
WTZ w Gorzycach finansowane są w 100% przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   Z szerokiej oferty Warsztatu w Gorzycach mogą bezpłatnie korzystać osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Gorzyce (70% uczestników) oraz pensjonariusze ZOL w Gorzycach (pozostałe 30%). Warunkiem bycia uczestnikiem jest aktualne oświadczenie o stopniu niepełnosprawności. Chętni mają zapewniony dojazd na miejsce oraz bezpieczny przyjazd do domu. Zajęcia trwają od 8.00 do 15.00 we wszystkie dni powszednie.
"Chcemy szerzej otworzyć się na środowisko. Naszą ideą jest, by Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach wrósł w strukturę naszej Gminy, chcemy być zauważani. Nie chcemy też być utożsamiani wyłącznie z WOLO" - mówi Kierownik placówki - Jarosław Michalczuk. 

   Niepełnosprawni mogą wiele zyskać biorąc udział w Warsztatach, do wyboru są: pracownia garncarsko-rzeźbiarska, gdzie pod okiem pani Elżbiety Magdalińskiej-Bugla powstają prawdziwe ceramiczne cuda; pracownia plastyczna, którą kieruje pani Tatiana Chiniewicz-Michalczuk, tam wykorzystuje się różne techniki do tworzenia pięknych prac; pracownia tkacka, gdzie pani Monika Parma uczy jak robi się kilimy, makatki itp.; pracownia majsterkowicza, w której swoje możliwości uczestnicy wykazują pod wodzą Bogdana Kłoska; pracownia pracy w drewnie gdzie pan Adam Krzyżok uczy jak wykonać piękną ramę, szafę czy stół i pracownia gospodarstwa domowego rozwija umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, nad czym czuwa pani Halina Milion.

   Chętnych do uczestniczenia w tego typu zajęciach stale przybywa. Dzięki licznym wystawom (WDK Olza, Kraków, Wodzislaw Śl., Katowice, Rybnik) prace są prezentowane szerszej publiczności. "Wychodzenie na zewnątrz z twórczością sprawia uczestnikom i nam - terapeutom wiele satysfakcji. Każda pochwała napawa ich dumą i mobilizuje do dalszego tworzenia. Poprzez wystawy możemy przekazać to, co powstaje w Warsztacie, a co jest tak piękne". Warsztaty stają się drugim domem dla uczestników, a ci stają się dla siebie rodziną. 
Są też uczestnicy zajęć, których niepełnosprawność nie pozwala na wykonanie prac, jednak samo przyjście do pracowni, spotkanie się z innymi wpływa bardzo pozytywnie na te osoby. 

  Uczestnicy mogą porozmawiać z psychologiem - panią Marzeną Bilińską-Wiśniewską, lub skorzystać z zajęć rehabilitacji leczniczej i fizykoterapii, które prowadzą: Jakub Michalczuk i Krzysztof Moskwa. Obowiązki pracownika socjalnego pełni młodszy asystent d/s terapii pani Ewa Firla-Chłapek, a opiekę pielęgniarską pani Elżbieta Czarnota. Tak więc opieka nad uczestnikami jest kompleksowa. Ponadto uczestnicy zajęć zapewnione mają: zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia komputerowe, pedagogiczne, udział w imprezach turystycznych, sportowych i kulturalnych, ubezpieczenie NW, udział w turnusach rehabilitacyjnych, drugie śniadania.

  Ciekawą formą rozwoju - rehabilitacji społecznej, uczącą racjonalnego gospodarowania pieniędzmi jest tzw. "trening ekonomiczny" pozwalający na wydanie comiesięcznego kieszonkowego na uzasadniony zakup. "Udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gorzycach daje szansę na przyswojenie nawyków codziennego życia, którego jednym z istotnych elementów jest praca. Podczas procesu pracy pacjent kontaktuje się z otoczeniem, uczy się współżycia w grupie, współpracy. Poprzez ciągłe zajęcia odwracamy uwagę od doznań chorobowych, a zwracamy ją na konkrety z otoczenia oraz neutralizujemy otępiające działanie nudy i bezczynności" - mówi pani Elżbieta Czarnota.
"Dzień otwartych drzwi" był wspaniałą okazją do zapoznania się z placówką pobytu dziennego - Warsztatem Terapii Zajęciowej w Gorzycach. Dostrzegliśmy realizowaną w 100% misję dążenia całego personelu, na czele z Kierownikiem - Jarosławem Michalczukiem do możliwie największej poprawy rozwoju i sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnej możliwości.


Bibianna Dawid

Kandydat na uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej musi:
1. Posiadać orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (Gmina Gorzyce podlega administracyjnie pod Zespół w Rybniku, ul. Raciborska 20. Tel. 42 37 202)o stopniu niepełnosprawności dla celów uczestnictwa w terapii zajęciowej.
2. Złożyć pisemną prośbę do Dyrektora WOLOiZOL w Gorzycach (informacja telefoniczna w sprawie: warsztat terapii zajęciowej - 45 11 172 w. 240) o przyjęcie do warsztatu - przyjęcie następuje w przypadku spełnienia wszystkich wymogów oraz zwolnienia się miejsca w warsztacie.
3. Uzyskać pozytywną opinię wniosku o przyjęcie do WZT, wystawioną przez Radę Programową Warsztatu i zgodę na przyjęcie podpisaną przez Dyrektora WOLOiZOL.
Po spełnieniu w/w wymogów osoba składająca prośbę o przyjęcie do WTZ staje się kandydatem do warsztatu terapii zajmując kolejne miejsce na liście chętnych do tej formy terapii w WTZ w Gorzycach.
Przyjęcie następuje w kolejności ustalonej na liście kandydatów po zwolnieniu się miejsca w warsztacie.

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Styczeń 2003.