Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzyczkach

   

    Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzyczkach rozpoczęła swoją działalność w roku 1912, a jej założycielami byli Panowie Jakub Koczy, Józef Grzybek i Adolf Wolny, którzy mieszkali jak się to mówiło "we dworze".

   Pierwszy budynek strażacki tak zwana "szprycownia" został zbudowany około roku 1916 przy obecnej ulicy Wiejskiej i zachował się do dnia dzisiejszego jako budynek gospodarczy.

   W tym też czasie strażacy otrzymali pierwszą pompę ręczną wyprodukowaną przez firmę LIGNOZA, a z powodu konieczności suszenia węży wybudowano do tego służącą wieżę, która jednak została zniszczona w trakcie działań wojennych. W tych latach wielkimi działaczami strażackimi byli Panowie: Wala Jacek, Wieczorek Rudolf, Parma Augustyn, Jeremias Emanuel, Sosna Maksymilian, Grzybkowie Leopold i Józef II oraz wielu innych, o czym świadczą dokumenty i liczne zdjęcia w mundurach strażackich.
Po zakończeniu działań wojennych Ochotnicza Straż Pożarna ponownie rozpoczęła swoją działalność borykając się z niemałymi kłopotami, ponieważ stara remiza została zniszczona, a to co pozostało zostało sprzedane właścicielowi gruntu, na którym stała. Skromny sprzęt jaki pozostał po wojnie był przechowywany w domach strażaków do czasu kiedy w starej szkole przeznaczono jedną klasę na remizę strażacką.
W roku 1950 OSP Gorzyczki otrzymała z Komendy Powiatowej PSP pierwszą odremontowaną motopompę M-400. W lipcu roku 1960 odkupiono z demobilu samochód marki DODGE, który przerobiono na pierwszy w Gorzyczkach wóz strażacki. Pieniądze na ten samochód pochodziły w większości ze składek miejscowej ludności. W tym samym roku strażacy otrzymali drugą, tym razem nową motopompę M-800.
Trzy lata później, w roku 1963 podjęto decyzję o budowie nowej remizy strażackiej. po trzech latach budowy systemem gospodarczym, dzięki pracy wszystkich mieszkańców Gorzyczek, oddano do użytku część budynku, w którym mieszczą się garaże. Całkowite zakończenie budowy wraz ze świetlicą gromadzką, i uroczyste otwarcie remizy miało miejsce w lutym 1968 roku. W tych latach działała też przy OSP sekcja dziewczęca.
W październiku 1974 roku straż otrzymała drugi w swojej historii samochód, którym był ŻUK. W roku 1976 przy remizie strażackiej rozpoczęła swoją działalność Klubo-kawiarnia, w tym samym czasie nawiązana została współpraca ze strażakami z Czechosłowackiej Dolnej Lutyni.

   W roku 1989 strażacy z Gorzyczek biorą udział w usuwaniu skutków powodzi jaka nawiedziła naszą Gminę. Natomiast w roku 1992 w trakcie obchodów jubileuszu 80-lecia istnienia OSP Gorzyczki otrzymano i poświęcono nowy samochód marki ŻUK.
Cztery lata później ze składek mieszkańców i licznych sponsorów ufundowano i poświęcono sztandar strażacki.

   Dwa lata później, w roku 1997 strażacy z Gorzyczek brali czynny udział w długotrwałej akcji przeciwpowodziowej i usuwaniu skutków powodzi 100-lecia jaka dotknęła między innymi i naszą Gminę.

   W roku 1999 strażacy otrzymali w zamian za przekazanego dla Uchylańskich strażaków ŻUKA, samochód bojowy marki STAR 266. Na dzień dzisiejszy poszczycić się możemy wyremontowaną remizą, wyposażoną w nowoczesny sprawny i wydajny sprzęt gaśniczy.
Za swój wkład pracy i bezinteresowne zaangażowanie wielu członków naszej straży na przestrzeni całej historii jej istnienia zostało uhonorowanych licznymi odznaczeniami i medalami.

   Zaś korzystając z okazji chciałbym złożyć bardzo serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomogli nam rada i finansowo w przygotowaniu i zorganizowaniu naszego dzisiejszego jubileuszu, dziękuję Zarządowi Gminy Gorzyce, dziękuję Bankowi Spółdzielczemu i Gminnej Spółdzielni z Gorzyc, dziękuję też panom: Alojzemu Błędowskiemu, Ryszardowi Grzesiowi, Januszowi Zientkowi, Bolesławowi Brzozowskiemu, Mirosławowi Omyło, Henrykowi Kozioł, Jerzemu Bażanowi oraz wielu innym.

Mirosław Olszar
Prezes OSP Gorzyczki

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Sierpień 2002.