Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Gimnazjusze 2002 dla wyjątkowych!

   

   

   W czerwcu b.r. na sali gimnastycznej turskiego gimnazjum wręczono tytuły "Gimnazjuszu 2002" w ośmiu kategoriach: "najlepszy sportowiec", "aktywista - społecznik", "artysta", "filantrop", "frekwencjusz", "pracuś", "gimnazjusz sukcesu", "super uczeń".

   Na tę szczególną, kultywowaną od trzech lat w tymże gimnazjum uroczystość, przybyło liczne grono zacnych gości. Sala była wypełniona po brzegi.
Całość świetnie prowadzili dwaj konferansjerzy - wychowankowie rodzimej placówki: Justyna Piechaczek i Zbigniew Sosnecki. 

   Osoby wybrane do tytułu "Gimnazjusza '2002" zostały wytypowane przez uczniów. Decydujący głos miały jednak odpowiednie komisje powołane spośród nauczycieli turskiego gimnazjum oraz przedstawicieli Rady Szkoły. Komisja zdecydowanie nie miała łatwego zadania, ponieważ turskie gimnazjum kształci szerokie gremium ambitnych uczniów 

   W kategorii "Najlepszy sportowiec" nominowanych było 9 uczniów. O wręczenie "Gimnazjusza Sportowca" poproszono pana Grzegorza Folwarcznego, który odczytał, że ten tytuł Komisja nadała Annie Pawlik.

   Aktywista - społecznik, to osoba, która aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły; poświęca swój wolny czas na pracę. W tym roku tytuł "Aktywista - społecznik" z rąk pani Jolanty Szurman otrzymała Monika Kupka.

   O wręczenie "Gimnazjusza" dla osoby twórczej, kreatywnej, obdarzonej pięknym głosem, bądź innymi zdolnościami muzycznymi, czy też plastycznymi prowadzący poprosili panią Iwonę Mrozek. Tak więc zacny tytuł "Artysty" otrzymał Sławomir Lipka.
Pani Ramona Gajda wręczyła "Gimnazjusza Filantropa" osobie pomocnej w każdej sytuacji, empatycznej, zawsze uśmiechniętej. Na ten tytuł zapracowała Beata Adamczyk.

    Tytuł "Frekwencujsza" bez kontrowersji otrzymali: Przemysław Kupka i Zbigniew Sosnecki, a wręczyła tytuły ubiegłoroczna laureatka tej nagrody - Justyna Piechaczek.
"Pracowity jak pszczółka, skrzętny jak mrówka, ułożony i obowiązkowy, widać tej pracy efekty, to oczywiście PRACUŚ" - tak uzasadniono postawę kolejnej nagrodzonej osoby. "Gimnazjuszem Pracusiem" została w tym roku Barbara Sitko, a tytuł ten przyjęła z rąk ubiegłorocznego "Pracusia" - Marka Stromskiego.

   Wypracowany tytuł "Gimnazjusza Sukcesu" otrzymał w roku 2002 Jacek Marciniak. Nagrodę tę wręczyła Sylwia Tarnawska - "Gimnazujsz Sukcesu '2001".
Do ważnej kategorii "Super ucznia" zostało nominowanych 10. uczniów. Ostatecznie tytuł ten otrzymał Michał Psota z rąk samej pani dyrektor turskiego Gimnazjum - Lucyny Gajdy.

   Po wręczeniu tegorocznych tytułów konferansjerzy szczerze podziękowali dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi za całoroczny trud włożony w kształcenie turskiej młodzieży, wychowanie, opiekę, a nade wszystko - troskę nad całą młodzieżą; podziękowali również za sprawne funkcjonowanie Gimnazjum w Turzy Śl. 

   "... Chcemy podziękować wszystkim rodzicom. Bez nich nasze Gimnazjum straciłoby wiele blasku. To dzięki Wam Szanowni Rodzice mamy odmalowane klasy, widzimy postępy prac przy boisku, bez Was ta szkoła nie mogłaby tak funkcjonować" mówiła w imieniu całej szkolnej społeczności - Justyna Piechaczek.

   Trzeba dodać, że podczas tej wyjątkowej uroczystości uwagę kierowano na wszystkie czynniki składające się na sukcesy szkoły. A było ich niemało.
Uroczyście pożegnano panią Zytę Władarz, kończącą kadencję ważnej funkcji przewodniczącej Rady Szkoły. W imieniu uczniów uczyniła to przewodnicząca szkoły - Magdalena Juraszek. Wyrazy podzięki ze strony rodziców złożyła Irena Barteczko, a grono pedagogiczne reprezentowała Bożena Swoboda.

   Dyrektor Gimnazjum w Turzy Śl. - Lucyna Gajda złożyła podziękowania dla rodziców za ich społeczne zaangażowanie, wielką, obejmującą szeroki zakres "życiowych" potrzeb gimnazjum - pomoc i wręczyła pamiątkowe dyplomy.

   Spotkanie to było okazją do podziwiania wielkich zdolności artystycznych uczniów turskiego gimnazjum. Przygotowali oni urozmaicony program, którym wzbudzili ogólne zainteresowanie. Na scenie prezentowali się: Sławek Lipka i Marcin Wacławczyk ze swoim utworem muzycznym. Monika Kwiatoń, Weronika Kowal i Anna Jukubowska pokazały publiczności piękny układ taneczny. Katarzyna Pajor i Michał Pukowiec zainscenizowali "Dumkę na dwa serca". Wspaniały duet liryczny: Aleksandra i Martyna Piprek zaprezentowały wiersz oraz utwór muzyczny. Ela Honisz i Anita Kowalska wykonały pantomimę, a Paulina Gosch i Magdalena Juraszek recytowały wiersz. Zaangażowanie uczniów było więc absolutne.

   Całości dopełniał występ słynnego już w Gminie "Chóru Gimnazjalnego".
Czekamy na kolejną edycję "Gimnazjuszy". To za rok. Jest więc czas dla uczniów turskiego gimnazjum do mobilizacji i niełatwej "walki" o ten prestiżowy tytuł.


Bibianna Dawid

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Sierpień 2002.