Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

 "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek" - 90-latka z Olzy

   


   90-lecie swojego istnienia obchodziła niedawno Ochotnicza Straż Pożarna w Olzie. Z okazji tego jubileuszu Zarząd OSP wspólnie z komitetem organizacyjnym obchodów 90-lecia zorganizowali w sobotę 20 lipca br. okolicznościowe uroczystości, w których oprócz zaproszonych gości, jednostek straży pożarnych z terenu gminy udział wzięli mieszkańcy sołectwa. Uroczystości rozpoczęły się poświęceniem figury św. Floriana, umieszczonej w kapliczce na frontonie budynku OSP oraz poświęceniem strażackich wozów bojowych z uwagi na zbliżające się wspomnienie św. Krzysztofa, którego dokonał proboszcz miejscowej parafii - ks. Kazimierz Nowicki. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali prowadzeni przez orkiestrę i poczty sztandarowe do kościoła pod wezwaniem NMP Królowej Pokoju, gdzie pod przewodnictwem ks. Nowickiego przy współudziale ks. dr Edwarda Wieczorka odprawiona została Msza św. Jubileuszowa w intencji żywych i zmarłych strażaków. Po jej zakończeniu biorący udział w uroczystościach wrócili do parku OSP, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Po tradycyjnym strażackim meldunku złożonym przez dowódcę uroczystości, naczelnika OSP Olza - druha Jana Semana, odegraniu hymnu państwowego i powitaniu zaproszonych gości prowadzący uroczystość Joachim Władarz przypomniał najważniejsze wydarzenia z historii ruchu strażackiego w Olzie.

   Zalążki ruchu strażackiego do celów walki z pożarami datowane były na terenie gromady Olza w m-cu lipcu 1912 roku, kiedy to z inicjatywy Jana Krakówki - I naczelnika, na zebraniu organizacyjnym wybrano Zarząd OSP, a staraniem naczelnika i członków Zarządu Gminy zakupiono pierwszą pompę ręczną wraz z osprzętem - z powodu braku remizy przechowywano ten zakupiony w Paczkowie sprzęt w szkolnej stodole. W tym roku także jednostka bierze udział w gaszeniu pożaru w miejscowości Hać za Olzą.

   W latach I wojny światowej i okresie powstań działalność straży zamiera, dopiero po ostatecznym ukształtowaniu granic w roku 1924 odbyło się zebranie organizacyjne, na którym wybrano nowy Zarząd, skompletowano sprzęt i wybudowano z funduszy gminnych pierwszą remizę strażacką. W 1928 roku jednostka bierze po raz pierwszy udział w pokazach strażackich w Bohiminie, zaś w 1929 roku zakupiony został przez związek strażacki sztandar zachowany do dziś. W okresie międzywojennym straż bierze udział w gaszeniu pożarów w Olzie, Uchylsku, Gorzyczkach i Rogowie. W okresie II wojny światowej wskutek działań wojennych zostaje zburzona remiza, zniszczeniu uległ cały sprzęt i wyposażenie. 

   Po wojnie OSP Olza wznowiła swoją działalność, wybrano nowy Zarząd, z Wojewódzkiego Zarządu Straży Pożarnych w 1955 r. otrzymała pierwszą motopompę wraz z potrzebnym osprzętem 8 maja 1960 roku oddano do użytku nowa remizę; w rocznice pięćdziesięciolecia jednostka dysponowała dwoma sekcjami bojowymi i nowoczesnym jak na owe czasy sprzętem gaśniczym na bazie przyczepy pożarniczej. W 1969 roku jednostka otrzymuje pierwszy samochód - skrzyniowy "Lublin" adaptowany na wóz bojowy.

   Wskutek rozbudowy Urzędu Gminy w Olzie jednostka rozszerza bazę lokalową w roku 1970. Okres lat powojennych to udział w gaszeniu pożarów, licznych akcjach przeciwpowodziowych, zawodach i pokazach. W 1980 roku jednostka otrzymuje pierwszy wóz bojowy na bazie "Stara 266", oraz nowoczesny sprzęt pomocniczy, w 1999 roku dzięki inicjatywie pana Mariana Sitka, dzięki dobrej woli władz Nordkirchem i Gminy Gorzyce jednostka otrzymała samochód gaśniczy "Mercedes". W 1995 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dysponuje kadrą strażaków czynnych, rzeszą członków wspierających i sprzętem pozwalającym na samodzielne podejmowanie akcji w sytuacji klęsk żywiołowych.

   Po przypomnieniu ważniejszych wydarzeń z historii straży w Olzie nastąpiła dekoracja sztandaru jednostki złotym medalem "za zasługi dla pożarnictwa", której dokonał członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Jerzy Szkatuła przy współudziale st. aspiranta Marka Misiury - z-cy Komendanta Powiatowego PSP i Marii Władarz - Sekretarza Gminy. Wręczono także odznaczenia indywidualne członkom OSP. Złote medale "Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymali: Jerzy Chlebisz i Leon Fichna, srebrne - Zbigniew Hadaś i Jerzy Kamczyk, a brązowe: Henryk Student i Adam Warzeszka. Odznaki "Wzorowy strażak" otrzymali: Damian Chrobok, Tomasz Czyż i Leszek Jeleń, zaś 33 członków otrzymało honorowe dyplomy 90-lecia OSP Olza.

   Zabierający głos w imieniu odznaczonych i wyróżnionych Prezes OSP Olza Marian Katryniok podziękował za wyróżnienia oraz zapewnił o wierności tradycji i chęci twórczego działania dla dobra "małej olzańskiej wspólnoty".

   W wystąpieniach zaproszonych gości oprócz gratulacji dla "jubilatki" dominowały życzenia dalszej owocnej służby dla społeczeństwa. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Józef Kopystyński, który w imieniu komitetu organizacyjnego Jubileuszu podziękował wszystkim biorącym udział w uroczystościach: zaproszonym gościom, jednostkom OSP z terenu gminy z Komendantem Gminnym OSP - Jerzym Glencem, pocztom sztandarowym sołectwa i wszystkim mieszkańcom Olzy, biorącym udział w uroczystościach. W szczególny sposób zwrócił się do organizatorów uroczystości, pracowników WDK Olza oraz wszystkich tych, dzięki którym tak wspaniały Jubileusz mógł być obchodzony.

   Po wyprowadzeniu sztandarów, w części artystycznej uroczystości wystąpiła "Biesiada Olzańska" z wiązanką pieśni okolicznościowych i śląskich, a po jej występie rozpoczęło się radosne biesiadowanie, kończące się zabawą taneczną.
Atmosfery uroczystości nie zakłóciły ciężkie chmury dwukrotnie przesuwające się nad parkiem OSP w Olzie, pusta kuchnia polowa, z której serwowano grochówkę i radosne twarze uczestników wracających do domów były zapowiedzią, że strażacka idea w Olzie to nie tylko historia, ale przede wszystkim nowe treści we współczesnej nam rzeczywistości.


"uczestnik"

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Sierpień 2002.