Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

90 lat OSP Gorzyczki
"Święto strażaków z Gorzyczek"

     Historia powstania straży ogniowej w Gorzyczkach sięga pierwszej dekady XX wieku. To już 90 lat jak dzielni strażacy, mieszkańcy Gorzyczek niosą pomoc ludziom dotkniętym tragedią ognia, a także wody, jako że Gorzyczki leżą w bliskości rzeki Olzy i Odry.
 
   Uroczyste obchody tego pięknego jubileuszu rozpoczęła msza święta ofiarowana za strażaków z Gorzyczek oraz ich zmarłych kolegów. Mszę św. celebrował proboszcz parafii w Gorzycach ks. dziekan Ginter Lenert. Po mszy św. orszak strażaków OSP z całej Gminy przedefilował od kaplicy do remizy w Gorzyczkach, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość 90. lecia OSP.

   Obecni na uroczystości byli przedstawiciele władz Gminy z Wójtem Krystyną Durczok, a także komendant powiatowy PSP w Wodzisławiu Śl. starszy brygadier Jerzy Musialik, Prezes Zarządu Powiatowego OSP druh Jerzy Szkatuła, Przezes Gminnej OSP druh Jerzy Glenc, proboszcz Parafii św. Anioła Stróża w Gorzycach ks. dziekan Ginter Lenert, honorowi członkowie Gminnego Zarządu OSP - druhowie: Emil Józek i Bolesław Cnota. Udział wzięły także poczty sztandarowe wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy, radni z Gorzyczek, Henryk Grzegoszczyk - sołtys Gorzyczek, członkinie KGW oraz mieszkańcy.

   Jubileusz 90.lecia był okazją do odznaczenia sztandaru OSP w Gorzyczkach Złotą Odznaką Zasłużonego dla Pożarnictwa. Odznaczono także strażaków i działaczy OSP. 

   Strażacy z Gorzyczek zadbali także o odświętną oprawę jubileuszu. Wszystkich gości ugoszczono strażackim poczęstunkiem, do którego przygrywała orkiestra dęta. Strażacy i mieszkańcy Gorzyczek bawili się tego dnia do późnej nocy. Życzymy dzielnym strażakom z Gorzyczek wiele dobrego, wytrwałości i błogosławieństwa Bożego za wstawiennictwem ich patrona św. Floriana.


Now.

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Sierpień 2002.