Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Ad vocem

   

   W ostatnich numerach gazety „U Nas” ukazały się polemiczne listy dwóch mieszkańców Gminy Gorzyce, posiadających w swoim życiorysie doświadczenie jako radni gminy. Postanowiłem podzielić się swoimi spostrzeżeniami do tematyki jaką stanowiły listy obu mieszkańców tj. Pana Józefa Pietwalskiego i Pana Leonarda Musioła.

   Temat zbliżających się wyborów zagościł w naszej gminnej gazecie, co szczególnie opisuje w swoich listach P. Pietwalski – były radny z Czyżowic, wskazując jak obecnie rządząca opcja polityczna „może wyprowadzić nasz kraj z zapaści i wprowadzić na tory rozwoju” (nr z maja b.r.), a także „czy pamiętasz na jaki ugrupowanie, jaki program głosowałeś 4 lata temu” (nr czerwcowy b.r.).

   Panie Pietwalski, jako mieszkaniec gminy Gorzyce, pamiętam nie tylko jak głosowałem 4 lata temu, ale pamiętam również poprzednią kadencję rady gminy, w której Pan jako radny zasłynął jako „hamulec” rozwoju inwestycji oświatowych, propagując naukę najmłodszych w salkach katechetycznych, zamiast w rozbudowanej szkole. Rozwój kraju trzeba również widzieć przez pryzmat rozwoju tej najmniejszej jednostki jaką jest gmina.


   Na rozwój gminy mają wpływ nie tylko ludzie z bogatym doświadczeniem i przeszłością ale również pokolenie średnie ora to młodsze, które powinno brać dobre wzorce od swoich rodziców, nauczycieli, przełożonych.
Obecny skład rady gminy składa się z 24 radnych w tym 14 emerytów. Czyż nie nadszedł czas na pokoleniową zmianę władzy (radnych). Jak młodzi mają wkraczać na drogę demokratycznych przemian i brać sprawy w swoje ręce, kiedy starsze pokolenie (emeryci) dalej pchają się władzy (przykład: obu polemizujących ze sobą panów).
Powstałe Stowarzyszenie „Rada Młodych” dało już próbkę aktywności społecznej – może zwiększą swoją aktywność i promocję swojego pokolenia przed wyborami samorządowymi.


   Ze zmianą władzy jest podobnie jak ze zmiana zawodników w drużynie piłkarskiej. Jak drużyna się starzeje to wyniki słabną, nagłe odmłodzenie drużyny nie przynosi doraźnej poprawy wyników – dopiero po pewnym okresie czasu.


   Dla sprawności władzy najlepiej jest gdy każde pokolenie ma swoich przedstawicieli wtedy jest i doświadczenie starszych i młodzieńcza wizja przyszłości.
Pan Pietwalski zarzuca Panu Musiołowi, że był „krnąbrnym potakiwaczem Zarządu Gminy”. Jest to nieprawda, gdyż radny Musioł od początku kadencji występował oficjalnie jako opozycjonista w stosunku do wójta, zarządu. Radny Musioł jako doświadczony i wykształcony człowiek miał dużo pomysłów i planów rozwoju gminy, ale swoim postępowaniem doprowadzał nieraz do odwrotnych zamierzeń (przykład: zamiast zmniejszenia bezrobocia w gminie następował zastój lub przeniesienie firm na inny teren). Plany i zamierzenia radnego były nieraz niweczone swoją kulturą osobistą, czego dowodem było oficjalne pisemne wystąpienie na czerwcowej sesji rady gminy, szkalując i obrażając radnego Stanisława Sitka. Czy to nie wskazuje na to, że radny Musioł powinien powiedzieć sobie „dosyć” i zrobić miejsce młodszym, mniej doświadczonym życiowo ale posiadającym większą kulturę osobistą i siły na rzecz rzeczywistego rozwoju gminy?

   W swoim liście Pan Musioł określa, że przestrzega norm i praw moralnych zawartych w Dekalogu. Czy cały Dekalog? – a przykazanie VIII? Obaj panowie życzą sobie wzajemnie zdrowia, dobrego samopoczucia czego i ja im życzę dodając „i zasłużonego emerytalnego odpoczynku” (również od kandydowania na radnego). Dlaczego niniejszy tytuł „ad vocem”? Na większości sesjach radny Musioł zabierał głos „ad vocem” do czego zresztą miał prawo.


   Ja skorzystałem również z tej możliwości i przedstawiłem swoje „ad vocem”.
Redakcję gazety „U Nas” proszę o zmniejszenie publikacji przedwyborczych w rodzaju zamieszczonych głosów Panów Pietwalskiego i Musioła i przeznaczenie tego miejsca w gazecie na przedstawianie rzeczywistych dokonań rady gminy w ostatniej kadencji z wyszczególnieniem stanu z początku i końca kadencji.


Łączę pozdrowienia dla redakcji i wszystkich czytelników – wyborców.


„Wyborca” 
  


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Lipiec 2002.