Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

95 lat Rogowskiej OSP

   

Rys historyczny
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie

   Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie założona została w 1907 roku. W tym okresie Rogów administracyjne należał do powiatu Raciborskiego. Już w roku 1908 strażacy wyposażeni zostali w mundury, natomiast w roku 1909 wybudowana została niewielka remiza w okolicach kościoła przy obecnej ulicy Raciborskiej. W roku 1910 ochotnicy otrzymali pierwszą pompę ręczną. W tym też okresie strażacy brali udział w gaszeniu poważnego pożaru folwarku hrabiego Larysza i zabudowań należących do księcia Lichnowskiego w Krzyżanowicach. W roku 1929 ufundowano i poświęcono pierwszy sztandar, który uległ zniszczeniu wraz z remizą i całym sprzętem w wyniku działań wojennych w roku 1945. Po zakończeniu działań wojennych OSP odnowiła swoją działalność. Jej pierwszym poważnym sprzętem strażackim był wóz konny wyposażony w pompę ręczną, który otrzymała od firmy LIGNOZA z Knurowa. W roku 1958 ufundowano i poświęcono nowy sztandar, a Komenda Powiatowa Straży Pożarnej z Wodzisławia przekazała Rogowskim strażakom sprzęt przeciwpożarowy, zaś od jednostki wojskowej odkupiono samochód marki DODGE, który był pierwszym autem strażackim w Rogowie.

   W tym też okresie przystąpiono do budowy wodnych zbiorników przeciwpożarowych, oraz tworzenia młodzieżowych drużyn strażackich. Dzięki przychylności ówczesnych władz samorządowych, oraz hojności mieszkańców wybudowano obecną remizę, którą uroczyście oddano do użytku w roku 1979. W następnych latach na rzecz OSP w Rogowie przekazano kolejny samochód bojowy marki STAR 25. W roku 1982 na wyposażenie straży weszła druga motopompa oraz nowy sprzęt gaśniczy. W tym samym roku jednostka zdobywa pierwsze miejsce w Strażackich Zawodach Gminnych. W następnym roku Rogowscy strażacy zdobywają IV miejsce w zawodach wojewódzkich. Zaś w roku 1984 drużyna młodzieżowa zdobyła I miejsce w zawodach wojewódzkich.


   Ochotnicza Straż Pożarna z Rogowa bierze również udział w licznych akcjach ratowniczych. W latach 1984 - 1985 strażacy biorą udział w akcji przeciwpowodziowej, oraz w usuwaniu mazutu z rzeki Odry. W dowód uznania zasług, w roku 1992 strażacy otrzymują ufundowany przez Urząd Gminy Gorzyce nowy samochód bojowy STAR 244. W następnych latach ochotnicy z Rogowa biorą udział w gaszeniu pożarów lasów w Olkuszu, Imielinie i Kuźni Raciborskiej. Decyzją Komendanta Głównego Straży Pożarnych od 1995 roku, jednostka z Rogowa włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Ostatnią poważną akcją ratowniczą w której brali udział strażacy z Rogowa była walka z żywiołem powodzi w roku 1997, oraz z usuwaniem jej skutków. W ostatnich latach jednostka OSP w Rogowie wyposażona została z funduszy KSRG w specjalistyczny sprzęt ratowniczy i gaśniczy taki jak: spalinowa piła do drewna, agregat oświetleniowy wraz z masztem, aparaty powietrzne izolujące drogi oddechowe oraz drabinę aluminiową 10 m. wysuwaną.


   OSP Rogów poza udziałem w akcjach ratowniczych bierze czynny udział wraz z Komendą Powiatową PSP w ćwiczeniach Kompanii Odwodowych oraz w corocznych zawodach sportowo-pożarniczych w których zajmuje czołowe miejsca, zaś w ubiegłym roku na zawodach gminnych zdobyła I miejsce w grupie „A” , tym samym kwalifikując się do zawodów powiatowych gdzie wywalczono II miejsce. Za zasługi w walce z żywiołami oraz za ratowanie życia i mienia ludzkiego wielu członków naszej straży zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi i medalami za zasługi dla pożarnictwa.


   W uroczystych obchodach 95-lecia istnienia OSP Rogów, które przypadły na dni 29 i 30 czerwca brali udział delegaci oraz poczty sztandarowe wszystkich jednostek strażackich z terenu Gminy Gorzyce. Swoją obecnością zaszczycili również Rogowskich strażaków tak dostojni goście jak Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP a zarazam przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego OSP RP druh Jerzy Szkatuła, Komendant Powiatowy PSP – starszy brygadier inż. Kazimierz Musialik, Starosta Powiatu Wodzisławskiego Pan mgr Jerzy Rosół, zawsze życzliwi i wielce mili strażakom przedstawiciele władz Gminy Gorzyce w osobach Pani Wójt mgr Krystyny Durczok oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana mgr inż. Jerzego Pawelca, obecny był również Komendant naszego Posterunku Policji nadkomisarz Andrzej Wujec, nie zabrakło również Rogowskiego księdza proboszcza Leonarda Malornego, który przedtem odprawił mszę św. w intencji strażaków i ich rodzin. Obecni byli również: sołtys, radni, przedstawiciele Klubu Sportowego PRZYSZŁOŚĆ, Koło Gospodyn Wiejskich, oraz wiele innych osób. 


   W trakcie uroczystości odznaczono sztandar OSP Rogów medalem honorowym im. Bolesława Chomicza, zaś za swoje zasługi odznaczeni zostali Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa druhowie Godowski Andrzej oraz Weczerek Czesław, srebrnym medalem odznaczeni zostali druhowie Kamczyk Piotr i Glenc Florian, brązowe medale otrzymali druhowie Glenc Mariusz i Glenc Roman, zaś odznaki Wzorowego Strażaka wręczono druhom Ryszardowi Michałek, Robertowi Wlazeł, Mariuszowi Kamczyk i Krystianowi Kurek. Po zakończeniu części oficjalnej podejmowano wszystkich smakowitą strażacką grochówką, po której przy tradycyjnym kufelku piwa wspominano różne ciekawe strażackie przypadki i wymieniano się doświadczeniami. Zaś w dniu następnym odbył się wielki festyn strażacki w Parku Dąbki gdzie przygotowano dla uczestników wiele atrakcji, a wśród najciekawszych wymienić należy pokazy ratowania poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz zawody strażaków seniorów. Pomimo wielu wiosen i wydatnych brzuszków seniorzy sprawili się nad podziw szybko z postawionymi im zadaniami, a pierwsze miejsce zajęli przedstawiciele Gorzyc, na następnych pozycjach uplasowali się strażacy z Uchylska, Rogowa, Czyżowic, Gorzyczek i Bluszczowa. Wystąpiła też jedyna drużyna żeńska z Uchylska która swoim zaangażowaniem i szybkością w wykonywaniu trudnej strażackiej pracy zasłużyła na szczególne oklaski publiczności.


   Tak to świętowali Rogowscy strażacy swoje 95 lecie, którym na koniec wypada życzyć spokojnego czuwania nad naszym bezpieczeństwem i tyle samo szczęśliwych powrotów ilu wyjazdów do akcji ratowniczych. 


F.M.

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Lipiec 2002.