Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Jubileusz 50. lecia działalności Biblioteki Publicznej w Rogowie
Służyć środowisku – rzecz najważniejsza!

   

„A to miej na swojej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz” (M. Rej).


   50. lecie swej działalności obchodziła w maju rogowska Biblioteka Publiczna. Do tego jubileuszu przygotowywała się od dłuższego czasu. Poszły zaproszenia na Złoty Jubileusz do wielu znakomitych gości i przyjaciół placówki z Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, Miejskiej w Wodzisławiu Śl. i Gminnej w Gorzycach, do bratnich filii bibliotecznych w Czyżowicach, Olzie i Turzy Śl., do Wójta, Urzędu i Zarządu Gminy, Sołtysa i Rady Sołeckiej, do miejscowego Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz do Szkoły Podstawowej w Bluszczowie i Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach. Wreszcie do redakcji „Nowin”, naszej lokalnej – „U Nas”, a także do życzliwych bibliotece sponsorów.

   Większość spośród zaproszonych przyjęła zaproszenie i potwierdziła swoje uczestnictwo w jubileuszowym spotkaniu. 22 maja b.r. w przyjaznych zacnej Jubilatki doszło do uroczystego spotkania. Zacnych i oczekiwanych gości i przyjaciół biblioteki powitała kierująca nią od wielu lat, bez reszty oddana misji upowszechniania słowa pisanego, prawdziwy „motor” kulturotwórczych działań tej placówki w środowisku Rogowa – Hildegarda Sachs.


   Na serdeczne powitanie goście odpowiedzieli przebogatą wiązanką podziękowań wyrazów uznania, okazjonalnych gratulacji i życzeń oraz kwiatami.
Piękne kwiaty i książki z pamiątkowymi dedykacjami przygotowali też pracownicy biblioteki. Kierowniczka biblioteki obdarowała nimi najwytrwalszych i najbardziej oddanych placówce przyjaciół oraz jej najwierniejszych sponsorów. Dużo zainteresowania wśród uczestników jubileuszowego spotkania wywołała przygotowana przez Hildegardę Sachs informacja i historii powstania i działalności (drukujemy ją w tym numerze) Biblioteki Publicznej w Rogowie.


   A potem rozpoczął się koncert „Młodych Talentów”, taki jakich wiele było w dotychczasowej działalności Biblioteki. Zaszczytu wystąpienia na uroczystości jubileuszowej dostąpili najlepsi z dotychczas występujących – instrumentaliści, wokaliści oraz recytatorzy: Bożena Balcerkowska, Magda Chłapek, Kasia Łatka, Ola Wodecka, Monika Sowa, Agata Czernucho, Ania Jęczmionka, siostry.......Kałużanki, Kasia Jęczmionka, Ola Hytroszek, Wojtek Chytroszek, Ania Lenczyk, Klaudia Chłapek, Dominika Szczyrba, Sabina Staniszewska.


   Przygotowali się do występu jeszcze staranniej niż zwykle. A dobór prezentowanego repertuaru dokonany ze znawstwem przez panie bibliotekarki mógł zadowolić najbardziej wybrednych miłośników muzyki i poezji, pięknego słowa i śpiewu.
Rogowska Biblioteka jest wyjątkową placówką kultury w naszej gminie. Wiedzą o tym mieszkańcy Rogowa. Podkreślali ten fakt w swoich wystąpieniach zaproszeni goście.
Jest bez wątpienia placówką nowoczesną, stawiającą odważnie czoła różnorodnym zapotrzebowaniom swojego środowiska, z powodzeniem je realizującą. Pracuje z czytelnikami wszystkich grup wiekowych, dla każdej z nich ma określoną ofertę. Ma konkretne sukcesy w pracy z dziećmi i młodzieżą w swoim środowisku. Nie zamknęła się li tylko w obrębie realizacji statutowych zadań biblioteki: jest nie tylko wzorcową biblioteką, z czytelnią i wypożyczalnią. Otwarta na inne ciekawe formy pracy z lokalną społecznością jest także prawdziwym Domem Kultury.


Krystyna Okoń
 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Lipiec 2002.