Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Wręczono tytuły „ Człowiek o Złotym Sercu” za 2001 rok.

   


   25 maja 2002 w godzinach wieczornych odbył się Uroczysty Koncert „W serdecznym klimacie” zorganizowany przez Redakcję miesięcznika Gminy Gorzyce „U Nas” oraz Stowarzyszenie „Promocja, Integracja, Rozwój” Gminy Gorzyce. 

  Głównym punktem Koncertu było wręczenie tytułów „Człowiek o Złotym Sercu 
‘2001”. Konkurs ten zainaugurowała Redakcja „U Nas” dwa lata temu. Motywacją byli ludzie, ponieważ wiemy, że na terenie Gminy Gorzyce w cudowny sposób spełnia się wielu ludzi. Wiele również ludzi, instytucji – jak się okazało – chce Im okazać, w szczególny sposób – wdzięczność za to co robią dla społeczeństwa.

  Z tej jeszcze „młodej” perspektywy, widzimy, że Konkurs „Człowiek o Złotym Sercu” cieszy się wielką frekwencją i jest potrzebny. W pierwszej kolejności powitano i przedstawiono sylwetki tych, którzy otrzymali tytuł "Człowieka o Złotym Sercu" za 2000rok: panią Elżbietę Iksa z Bluszczowa, panią Marię Adamczyk z Czyżowic, ks. Janusza Rudzkiego - wikarego z Rogowa, pana Zbigniewa Grzesia z Gorzyc.

  Na Koncert przybyli m.in.: Wójt Gminy Gorzyce - Krystyna Durczok, dyrektor GZOF Gorzyce - Helena Łyp, redaktor naczelny "U Nas" - Stanisław Sitek, członek Zarządu Gminy Gorzyce - Elżbieta Kołek.

  Koncert zainaugurował występ Martyny i Aleksandry Piprek - uczennic szkół w Turzy Śl, które tworząc wspaniały duet recytatorsko - instrumentalny urzekły widownię programem.

   W tej atmosferze Wioletta Langrzyk i Bibianna Dawid - prowadzące Koncert poinformowały zebranych w sali widowiskowej Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach, iż Kapituła Konkursowa spośród licznych nominacji, silnej konkurencji do odznaczenia tytułem "Człowiek o Złotym Sercu '2001" wybrała:
- w kategorii: "Oświata, kultura - działalność społeczna na rzecz wspólnoty lokalnej" - panią Bernadetę Dziaćko z Bluszczowa,
- w kategorii: "Oświata, kultura - krzewienie szeroko rozumianej kultury na terenie Gminy Gorzyce, działalność społeczna" - panią Krystynę Okoń z Gorzyc,
- w kategorii: "Działalność społeczna na rzecz wspólnoty lokalnej" - panią Lidię Tyma z Uchylska,
- w kategorii: "Oświata, kultura - działalność społeczna na rzecz społeczności lokalnej" - pana Józefa Jerczaka z Gorzyc,
- w kategorii: "Oświata, kultura, służebność wobec lokalnej społeczności, przewodnictwo duchowe" - księdza Hilarego Bywalca z Czyżowic. 

Pani Lidia Tyma z Uchylska

  Inicjatorka i założycielka Koła Gospodyń Wijskich w Uchylsku. Związana z nim od 1960 roku. Przez 22 lata pełniła w Kole funkcję skarbnika. Od 20-tu lat do chwili obecnej jest jego przewodniczącą. 

  Prawdziwy „motor” różnorakich społecznych poczynań w swoim środowisku. Byłą organizatorką I Dożynek Gminnych w roku 1982, nie ulękła się kolejnych, organizowanych przez sołectwo w roku 2000.

   Pełna energii, ofiarności i poświęcenia. Swoje serce bez reszty oddała organizacji Kół Gospodyń Wiejskich, której działalność ukierunkowała na codzienną służbę społeczności lokalnej. Propozycję nadania Tytułu zgłosiła: - w imieniu Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Gorzyce – ich społeczny instruktor – Elżbieta Kołek.

Pani Krystyna Okoń z Gorzyc

Całym sercem służyła i nadal, mimo - że od 7 lat jest na zasłużonej emeryturze – służy ludziom tej Gminy. W latach 1980-1996 była Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury. Ten czas pełnienia przez panią Krystynę Okoń funkcji Dyrektora, był czasem niebywałej aktywności gminnego centrum kultury. Organizowane przez Nią i za pośrednictwem Dyrektor Okoń spotkania, imprezy zapisały się na zawsze w pamięci uczestników – mieszkańców Gminy i nie tylko. Dyrektor Krystyna Okoń ściągała do Gorzyc największe sławy: Spiritus Movens, zdobywców Everest’u. Artyści chętnie przyjeżdżali do Ośrodka Kultury w Gorzycach. Panowała tam przecież zawsze niesamowita atmosfera – powodowana ciepłą osobowością pani Krystyny. 

   Dyrektor Agencji Artystycznej „Silesia” w Katowicach – pani Maria Pawlik – Żmudzińska pisze w jednej z kronik: „Siłaczce” – pani Krystynie Okoniowej, Prawdziwej Działaczce Kultury z życzeniami, ażeby swą pracą i entuzjazmem zarażała jak największą ilość ludzi dobrej woli, którzy tworzą wartości najbardziej istotne dla rozwoju Kultury i Sztuki”. Pani Krystyna tym entuzjazmem zaraża!
Dzisiaj pani Krystyna Okoń pełni społeczną funkcję Sekretarza lokalnej gazety „U Nas”, a jej artykuły widnieją na jej czołowych szpaltach.

   Mimo obowiązków, zawsze ma czas, by serdecznie porozmawiać, odbierać dziesiątki telefonów, utrzymywać kontakty ze starymi przyjaciółmi.

   Dyrektor i pracownicy Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach tak piszą: „Krystyna Okoń. Czuła i wrażliwa na potrzeby drugich, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Zawsze potrafiła być ich przyjacielem i doradcą. Wychowała wiele młodych pokoleń. To Ona właśnie uczyła ich miłości i szacunku do Ojczyzny i do jej piękna. Uczyła szacunku dla drugiego Człowieka. Była i jest nadal wzorem do naśladowania. Zawsze cierpliwa i życzliwa. Kształtowała i nadal rozwija zamiłowanie do muzyki, plastyki, folkloru, tradycji śląskich. Zawsze służy doświadczeniem, radą i pomocą”.

   Propozycję nadania Tytułu zgłosili: Irena Stefek – Dyrektor WDK Czyżowice i pracownicy Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach. Pani Bernadeta Dziaćko z Bluszczowa

  Niezwykła osobowość! Człowiek bez reszty „otwarty’ na drugiego człowieka.
Pedagog i wychowawca z prawdziwego powołania, którego działalność zawodowa i społeczna wykracza daleko poza mury szkolne.

   Animatorka i sprawny realizator niezliczonych inicjatyw dydaktyczno – wychowawczych w zakresie oświaty i kultury w środowisku lokalnym. Pełna niewyczerpanego entuzjazmu po mistrzowsku realizuje pomysły i zadania integrujące społeczność lokalną. Sprzymierzeńców i współrealizatorów podejmowanych zadań zjednuje sobie wielkim sercem, nieudawaną skromnością i ogromną życzliwością.
Nie tylko przewodzi, ale zgodnie i niezwykle ofiarnie współpracuje.

   Rada Sołecka Bluszczowa pisze: „Jej bezinteresowność i zaangażowanie są godne najwyższego szacunku i podziwu, a postawa godna naśladowania. Wychodząc naprzeciw wielu różnorakim problemom w swoim środowisku, potrafi bez reszty poświęcić swój czas na ich rozwiązywanie.
   
   Dlatego postanawiamy przedstawić kandydaturę Bernadety Dziaćko do honorowego Tytułu „Człowieka o Złotym Sercu”.
 
Ksiądz Hilary Bywalec z Czyżowic

Przybył do Czyżowic w roku 1968 i tylko On jeden z czterech kandydatów podjął wyzwanie przewodzenia naszej społeczności parafialnej.
Od zawsze i ciągle jeszcze jest naszym, przewodnikiem i doradcą duchowym, choć już od 1995 roku jest na zasłużonej emeryturze.

   Dla wszystkich Czyżowian jest wzorem do naśladowania: człowiek wrażliwy i ogromnej dobroci serca, okazujący miłość bliźnim, niosący pomoc w potrzebie. Zawsze gotowy udzielić wsparcia duchowego.

   Jego otwarte na potrzeby innych oczy i serce sprawiają, że zawsze i chętnie spieszy z pomocą wszystkim, którzy tego potrzebują. Potrafi być podporą i prawdziwym przyjacielem. Bardzo lubi dzieci, nie raz pomagał czyżowickiej młodzieży. Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą. Zna kilka języków obcych. Dzieci, młodzież i starsi z rozrzewnieniem wspominają odległe już w czasie, ciągle bliskie sercu lekcje katechezy, pełne wiary i życiowej mądrości. Jest nam bliski – zawsze uśmiechnięty, a swym charakterystycznym dowcipem potrafi rozweselić największego smutasa.
Kocha przyrodę, zawsze podziwiał jej piękno. Taki ludzki... i zwyczajny w czasie spacerów po ulicach Czyżowic, z psem Brutusem –dawniej. A jednak – niezwyczajny.
Nie musi już służyć w kościele. A jednak, jak tylko zdrowie pozwala, robi to z takim samym umiłowaniem jak przed laty. Ciągle jeszcze jest Sędzią Sądu Metropolitarnego i ojcem duchowym kapłanów dekanatu gorzyckiego – ksiądz senior Hilary Bywalec.
Propozycję nadania tytułu „Człowieka o Złotym Sercu” zgłosiła Rada Młodzieży czyżowickiego gimnazjum wraz z dyrektorem Stefanią Rodak.
 
Pan Józef Jerczak z Gorzyc.
 
„Bezinteresownie pomaga każdemu, kto tylko potrzebuje pomocy” - czytamy w zgłoszeniu tej kandydatury.

   Dla Przedszkola Publicznego w Gorzyczkach nie szczędzi swojego czasu i plastycznego talentu. Dla placówki i jej wychowanków wykonuje wspaniałe, barwne malowidła i różnorodne dekoracje. Nie licząc na żadne profity i korzyści materialne bez reszty angażuje się w jej trudne nieraz problemy gospodarcze i prace remontowe. Złote serce i złote ręce pana Józefa służą też kościołowi pod wezwaniem Świętego Anioła Stróża w Gorzycach.

   To tutaj pod jego czujnym okiem powstają co roku nowe aranżacje bożonarodzeniowych stajenek i Bożego Grobu oraz piękne dekoracje okolicznościowe na inne ważne uroczystości kościelne. Nie wszyscy o tym wiedzą, bo jest człowiekiem niezwykle skromnym, który nie pragnie aplauzów i rozgłosu.

   Propozycje nadania tytułu zgłosili: Ilona Procek – dyrektor Przedszkola Publicznego im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach oraz wychowawcy i personel pomocniczy.

   Po przedstawieniu sylwetek Szanownych Laureatów redaktor naczelny gazety "U Nas" - Stanisław Sitek w asyście członków Rady Młodych wręczył nominowanym Tytuły "Człowiek o Złotym Sercu '2001" po czym oddano głos samym Laureatom.
Specjalnie na tę okoliczność bluszczowski poeta – Jacek Klimanek napisał wiersz na cześć Laureatów „Złotego Serca ‘2001”, ten wywołał wzruszenie na niejednej twarzy.
Podczas uroczystości zostały nagrodzone talenty plastyczne naszej gminy – laureaci Konkursu Plastycznego o temacie „Moja Gmna, jaka kocham” organizowanego przez Stowarzyszenie „Promocja, Integracja, Rozwój” Gminy Gorzyce w ramach II Dni Gminy Gorzyce.

   Nagrody i gratulacje wręczyła Wójt Gminy Gorzyce pani Krystyna Durczok oraz Prezes Stowarzyszenia „PIR” Gminy Gorzyce pani Danuta Parma.
Laureatami Konkursu Plastycznego „Moja Gmina jaką kocham” zostali:

   Dla Laureatów wszystkich konkursów zagrał wybitny duet instrumentalny w składzie: Grzegorz Okoń – klarnet i Katarzyna Leśnik – pianino.
Katarzyna Leśnik – Rybniczanka 
Grzegorz Okoń – Raciborzanin z urodzenia, Opolanin z wyboru, naukę gry na klarnecie rozpoczął w Szkole Muzycznej I stopnia w Raciborzu.
Kontynuował ją po jej ukończeniu w Szkole Muzycznej II stopnia w Opolu.
Tę ukończył dyplomem z wyróżnieniem.

  Następnie podjął studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie profesora Andrzeja Janickiego. Jest laureatem Ogólnopolskich przesłuchań Uczniów Klas instrumentów Dętych Drewnianych w Olsztynie.
W ogólnopolskim Konkursie Wykonawczym „Alkagran’94” zajął II miejsce.
W tym konkursie uzyskał też specjalne wyróżnienie za najlepszą współpracę muzyczną z akompaniującą mu pianistką.

  Aktualnie jest nauczycielem gry na klarnecie w swojej macierzystej placówce – szkole Muzycznej I i II stopnia w Opolu. Wspólnie z akompaniującą mu dziś p. Katarzyną Leśnik kontynuuje studia podyplomowe w zakresie kameralistyki w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie profesor Maryli Szwajger – Kułakowskiej.

Właśnie wrócił z artystycznego tuurne po Niemczech i Szwajcarii.  Koncert był dla zebranych niesamowitym przeżyciem. Nieczęsto mamy przecież okazję słyszeć klarnet jako instrument prowadzący, to bardzo trudna profesja. Po tej części zaproszono gości do zwiedzania wystawy starych fotografii ze zbiorów redakcyjnego współpracownika – Daniela Jakubczyka z Turzy Śl. i poczęstunku w formie bankietu. Długo potem gratulowano laureatom i dzielono się wrażeniami.


Bibianna Dawid

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Czerwiec 2002.