Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Dofinansowanie na usunięcie odpadów azbestowych

   

Gorzyce, dnia 2002.06.05.
GK OŚ/7062/13/02

SZANOWNI MIESZKAŃCY   W związku z planowaną na przyszły, tj. 2003 rok, akcją dofinansowania Urzędu Gminy Gorzyce wraz ze Starostwem Powiatowym Wodzisław Śl. do usunięcia z terenu naszej gminy odpadów azbestowych (w tym eternitu z pokryć dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych) prosimy o dostarczenie na piśmie do tutejszego urzędu następujących danych :

 • imię i nazwisko właściciela budynku

 • adres budynku

 • adres korespondencyjny (jeżeli inny niż powyżej)

 • nr telefonu

 • orientacyjna ilość eternitu - podana w m2

 • rodzaj eternitu (falisty czy płaski)


   Powyższe dane należy podać do urzędu osobiście, pocztą lub poprzez sołtysów w terminie do dnia 24 czerwca 2002 r.

Dofinansowanie wstępnie szacuje się następująco. Za niżej wymienione usługi :

 • usunięcie eternitu z dachu lub elewacji przez specjalistyczną firmę

 • transport do miejsca składowania

 • składowanie na składowisku posiadającym odpowiednie zezwolenie,

 • 70% kosztów poniesie (po połowie Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe)

 • 30% kosztów poniesie mieszkaniec. 

 • orientacyjna cena za ww. usługi razem wynosi ~~ 1400,00 zł/ tonę

 • pokrycie nowym materiałem dachu lub elewacji budynku mieszkańcy wykonają we własnym zakresie i na własny koszt.


Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Gorzycach
Biuro Ochrony Środowiska 

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Czerwiec 2002.