Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

75. urodziny Przedszkola Publicznego w Gorzyczkach
Gąska Balbinka w herbie przedszkolaków z Gorzyczek 

   


   Z kilkunastodiowym wyprzedzeniem trafiło do redakcji naszego miesięcznika zaproszenie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i przedszkolaków na uroczyste spotkanie w dniu 23 maja b.r. do Przedszkola Publicznego w Gorzyczkach.
Okazja ku temu była niezwyczajna, jak podano w zaproszeniu – aż potrójna!
W tym dniu postanowiono spotkać się w przedszkolu z okazji 75. rocznicy jego narodzin w Gorzyczkach, 25. lecia działalności w budynku obecnej Szkoły Podstawowej i najradośniejszej dla wychowanków –nadania mu imienia Gąski Balbinki.

   Przygotowania do uroczystości trwały wiele tygodni. Zbierano informacje i zdjęcia dotyczące historii powstania i działania tej placówki wychowawczo – oświatowej na przestrzeni minionych 75. lat, docierano do dokumentów i ludzi z nią związanych. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców pracowały zgodnie nad przygotowaniem oprawy uroczystości, a przedszkolacy ze swoimi paniami nad programem artystycznym.

   Redakcja Filmów i Seriali Programu I Telewizji Polskiej z Warszawy pozytywnie odpowiedziała na pismo – prośbę pani dyrektor Ilony Procek i przekazała na rzecz przedszkola komplet archiwalnych nagrań bajek dla dzieci – w tym „Przygód Gąski Balbinki”. Za sprawą talentu i pracowitych rąk pana Józefa Jerczaka na ścianie jednej z sal przedszkola powstał wielki, kolorowy wizerunek patronki przedszkola – Gąski Balbinki. 

   ”Pracy i różnorodnych działań było mnóstwo, zaangażowanie wszystkich – wychowawców, personelu obsługi, rodziców, sponsorów, a także samych przedszkolaków – ogromne. I cały czas, mimo problemów i zmęczenia – wspaniała atmosfera!” – wspomina czas przygotowań do uroczystości dyrektor Ilona Procek. Dzięki zaangażowaniu i zgodnej współpracy udało się zamknąć przygotowania do uroczystości na przysłowiowy „ostatni guzik”. 23 maja b.r. na zaproszonych gości w przedszkolu, a wyczuwalna od progu radość oczekiwania na nich zapowiadała wspaniałą atmosferę jubileuszowego spotkania.

  Tego dnia w gościnie u przedszkolaków spod znaku Gąski Balbinki byli: Krystyna Durczok – Wójt Gminy Gorzyce, Halina Smaroń – wizytator Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach (Delegatura w Rybniku), Eustasia Mrakavova – Starostka Gminy Lutynia Dolna, Alicja Berki – dyrektor polskiej szkoły w Lutynii Dolnej, Elżbieta Kołek i Edward Wrana – członkowie Zarządku Gminy, Helena Łyp – dyrektor GZOF w Gorzycach, Daniela Kowalska – główna księgowa GZOF, Zenon Przybyła – prezes Zarządu Oddziału ZNP w Gorzycach, dyrektorzy gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy, Jan Skóra – prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” w Gorzycach, ks. dziekan Ginter Lenert – proboszcz Parafii Św. Anioła Stróża w Gorzycach, Alfred Szczęsny – harcmistrz RP, Leon Koczy – przyjaciel i kronikarz przedszkola, Henryk Grzegoszczyk i Krystyna Malcharczyk – sołtysi wsi Gorzyczki i Uchylsko, Beata Wodecka – przewodnicząca Rady Rodziców, Wioletta Langrzyk ze Stowarzyszenia „PIR” Gminy Gorzyce. Szczególnymi gośćmi były: Klara Janeta, Janina Margiciok i Aleksandra Chłapek – byłe dyrektorki Przedszkola w Gorzyczkach oaz Maria Rybarz, Wanda Poloczek – byłe pracownice obsługi.

  Zebranych na uroczystości powitała serdecznie dyrektor Przedszkola w Gorzyczkach – Ilona Procek.

   Na wstępie poinformowała o podjętej 26 marca b.r. przez Rade Gminy w Gorzycach uchwale o nadaniu Przedszkolu w Gorzyczkach im. Gaski Balbinki i zaprosiła gości do obejrzenia archiwalnego filmu (pozyskanego z TVP w Warszawie) o jej przygodach.
Wielu oglądających film gości przypomniało sobie postać sympatycznej gąski, bohaterki typowo polskiego obok pamiętnych Bolka i Lolka, a wcześniej Jacka i Agatki czy Reksia „serialu” dla dzieci.

   Wcześniej – czarno-biały wizerunek Balbinki z ekranu telewizora wiele razy powiększył i ubrawszy w kolory „przeniósł” na płaszczyzną czołowej ściany sali, w której odbywało się uroczyste nadanie – pan Józef Jerczak z Gorzyc.

   Odsłonięcia wizerunku patronki przedszkola dokonała Krystyna Durczok – Wójt Gminy Gorzyce z udziałem dyrektor Przedszkola – Ilony Procek.

   Wójt Gminy w swoim wystąpieniu podziękowała gospodarzom za trud dotarcia do źródeł powstania placówki, za pierwszą wśród placówek przedszkolnych inicjatywę nadania imienia, a przedszkolakom życzyła, aby wzorowały się na postępowaniu wybranej dla swojego przedszkola bohaterki. W prezencie zostawiła przedszkolakom duży wiklinowy koszyk z... pluszowymi, puszystymi „balbinkami” do przytulania.
Wizytator Halina Smaroń złożyła gospodarzom serdeczne życzenia z okazji mijającego 75. lecia działalności przedszkola i zwróciła uwagę zebranych na atmosferę tej uroczystości służącej integrowaniu się społeczności szkolnej w gminie. Wyraziła też przekonanie, że pod bocznym okiem sympatycznej Balbinki nadal pozytywnie będzie się rozwijać twórcza aktywność wychowanków przedszkola. Wśród wystąpień kolejnych gości dominowały życzenia sukcesów w pracy dydaktyczno – wychowawczej, w pozyskiwaniu przyjaciół dla placówki, sponsorów.

   Nam szczególnie podobało się życzenie dyrektorki polskiej szkoły w Lutyni dolnej, członkini międzynarodowej Kapituły „Orderu Uśmiechu Dziecka” Alicji Berki – życzę Wam dzieci ciekawych świata i wielu pomysłów oraz oddania i nieskończonej cierpliwości w kształtowaniu ich osobowości”.

   Po wystąpieniach gości widownią niepodzielnie zawładnęli mali przedszkolacy. Uroczyście powitali Balbinkę w swoim przedszkolu. Balbinka byla też centralną postacią i adresatką wszystkich ich artystycznych poczynań. Dla niej były wierszyki i piosenki. Żaden pląs nie odbył się bez jej udziału.

   Kolorowe, pomysłowe, z ogromnym przejęciem wykonane widowisko.
Balbinka z herbu Przedszkola w Gorzyczkach nie mogła nie przyjąć zaproszenia pozostania w nim na zawsze.

   „Doniosłość teraźniejszości rzadko jest natychmiast rozpoznawana; następuje to dopiero o wiele później...” – ta złota myśl Arthura Schopenhauera stała się mottem okolicznościowego informatora opracowanego przez dyrektora Ilonę Procek z okazji 75. rocznicy powołania pierwszej placówki wychowania przedszkolnego w Gorzyczkach.
Pierwszą wzmiankę o niegdysiejszej „ochronce” autorka znalazła w Księdze protokolarnej pod datą 20 grudnia 1927 roku.

   „... chylę czoło przed wszystkimi moimi poprzednikami, pedagogicznymi jak i pracownikami obsługi, którzy swoje życiowe doświadczenie pragnęli przekazać najmłodszym mieszkańcom Gorzyczek, Uchylska oraz wychowankom Domu Dziecka. To dzięki nim wyrosły wspaniałe pokolenia ludzi dobrych, mądrych i światłych, którzy wysławiają Gorzyczki w kraju, za jego granicami – napisała Ilona Procek we wstępie do informatora.

 

Redakcja „U Nas” zapozna Czytelników z obszernymi fragmentami tego opracowania w kolejnych numerach miesięcznika.


Krystyna Okoń

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Czerwiec 2002.