Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

III Festiwal Szkolnych Widowisk Teatralnych w Turzy Śl.
„Żywot Ślonzoka poczciwego”

   


Pod takim hasłem Ginazjum im ks. E. Kasperczyka w Turzy Śl. zorganizowało 11 kwietnia b.r. kolejny Festiwal Szkolnych Widowisk Teatralnych.

W rozesłanym do szkół regulaminie organizatorzy zastrzegli aby „widowisko, oparte na twórczości własnej lub ogólnodostępnych tekstach literackich o charakterze dowcipnym i wesołym” odegrać w gwarze śląskiej. Ustalili limit czasowy dla każdego widowiska – do 15 minut. Przygotowali nagrody i pamiątkowe dyplomy dla zespołów i ich opiekunów. Do oceny popisów gimnazjalnych aktorów powołali komisję w składzie: Irena Sauer – zasłużona animatorka kultury, kierownik artystyczny zespołu „Nie dejmy się”, reżyser, kompozytor i autorka tekstów gwarowych; Bernadeta Budnik – polonista, utalentowana autorka tekstów gwarowych, gawęd śląskich; Czesława Sobik – polonistka, znawca folkloru śląskiego, Krystyna Okoń – redaktor „U Nas”.
Zaproszonych gości, uczestników przeglądu oraz widownię powitała na Festiwalu dyrektor turskiego Gimnazjum – Lucyna Gajda. Nad sprawnym przebiegiem prezentacji czuwała Jolanta Szurman.

Własne pomysły na widowisko z dowcipem i humorem w gwarze śląskiej zaprezentowały na Festiwalu 4 gimnazja: z Lubomii, Mszany, Czyżowic i Turzy Śl. Biorąc pod uwagę walory poszczególnych prezentacji, jurorzy ustalili poniższą kolejność na liście laureatów:

  • I miejsce – Gimnazjum w Turzy Śl. za fragment „Śląskiego wesela”,

  • II miejsce – Gimnazjum w Czyżowicach za „Królewnę Śnieżkę po Śląsku”,

  • III miejsce – Gimnazjum z Mszany za „Haję na grubie”,

  • IV miejsce – Gimnazjum z Lubomii za „Lubomskich szkolorzy”.

Na specjalne wyróżnienie zasłużyła towarzysząca Festiwalowi gimnazjalna grupa wokalna miejscowego Gimnazjum, prezentująca nie tylko piękne stroje śląskie, ale przede wszystkim starannie opracowane i z dużym wyczuciem wykonane – śląskie piosenki ludowe.

Zasłużone brawa zebrała również występująca gościnnie na Festiwalu Anna Zychmowa z Odry. Gwara jaką posługuje się w swoich wystąpieniach pani Anna może stanowić dla wielu gimnazjalistów prawdziwy, bo żywy wzór do naśladowania.
Po ogłoszeniu listy laureatów Festiwalu opiekunowie grup teatralnych spotkali się z jurorami.

Dyskutowano o wychowawczych aspektach twórczości teatralnej i amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci i młodzieży. Wiele uwagi poświęcono sprawom warsztatowym.

Dużo mówiono o kulturze języka kultywowaniu obyczaju i tradycji. Wskazywano też na prawdę słów C. K. Norwida, które przyświecały organizatorom i uczestnikom tegorocznego Festiwalu Szkolnych Widowisk Teatralnych:
„Aby drogę mierzyć przyszłą, Trzeba-ć koniecznie pomnieć, skąd się wyszło...”.


Krystyna Okoń

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Maj 2002.