Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Ratujmy Matkę Ziemię

   


Pod takim hasłem dochodzono „Dzień Ziemi” w SP nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach. Uroczysty apel rozpoczął się inscenizacją muzyczną bez tekstu słownego. Myślą przewodnią tego spektaklu były: harmonia, dramat, odrodzenie. W przedstawieniu wykorzystano muzykę Vivaldiego, Beethovena i Jeana Michela Jarrego.

Wystąpili uczniowie klasy VI b, którzy sami wykonali stroje i rekwizyty. Widzowie razem z panią dyr. B. Błatoń stwierdzili, że to było piękne i wzruszające, a sceny tu przedstawione utwierdziły wszystkich w przekonaniu, że obserwacje zmian w środowisku budzą niepokój.
Uczniowie naszej szkoły również czynnie uczcili Dzień Ziemi. Już po raz trzeci odbyła się zbiórka makulatury. W tym roku szkolnym zebraliśmy 2580 kg, która została sprzedana do Mikołowskich Zakładów Papierniczych. Za przesłane pieniążki organizator konkursu Krystyna Mucha ufundowała nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych klas w formie papieru ksero, a dla najlepszych uczniów kalkulatory. Za pozostałą kwotę zakupiono nagrody książkowe dla uczestników Gminnego Konkursu Ekologicznego.

W ciągu 3 ostatnich lat SP nr 1 w Gorzycach odprowadziła prawie 10 ton makulatury, tym samym uratowaliśmy od wycięcia kilkadziesiąt drzew. Uczniowie wraz z rodzicami chętnie biorą udział w tym konkursie. Wiedzę, że chronią w ten sposób część powierzchni leśnej, a przy tym świetnie się bawią z pożytkiem dla środowiska, gdyż jak to powiedział pewien wódz indiański: „Ziemia nie należy do nas, my należymy do Ziemi. Nie utkaliśmy siatki pajęczej życia, jesteśmy jedynie jedną z jej nici, cokolwiek czynimy siatce pajęczej, czynimy sobie”. 


K. Mucha


GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY 

Tym razem odbył się w SP nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach. W konkursie wzięły udział 3-osobowe drużyny ze szkół podstawowych z Czyżowic, Gorzyc, Olzy, Rogowa i Turzy Śl.
Konkurs prowadziła i pytania przygotowała nauczycielka przyrody Krystyna Mucha. Nad poprawnym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: przewodnicząca p. metodyk z geografii i przyrody Marta Adamczyk, v-ce dyr. Gabriela Adamczyk i Katarzyna Kasperczyk.


Tematyka konkursu obejmowała treści przyrodniczo-ekologiczne zawarte w programach nauczania przyrody klas IV-VI, a w szczególności:

- style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych,
- obszary chronione w Polsce oraz ich znaczenie, zasady zachowania się na obszarach chronionych,
- rozmieszczenie parków narodowych w Polsce, logo parków, osobliwości,
- źródła zanieczyszczeń powietrza, emisja trujących związków i ich niekorzystny wpływ na środowisko; metale ciężkie,
- skutki działania dymu papierosowego na organizm człowieka,
- rozpoznawanie roślin i zwierząt chronionych w Polsce,
- obszary chronione w sąsiedztwie Gminy Gorzyce,
- światowe problemy ochrony środowiska,
- segregacja odpadów.

Po zsumowaniu punktów klasyfikacja przedstawiła się następująco:

I miejsce: SP Gorzyce - Mateusz Janeta, Robert Lubszczyk, Radosław Wajner; 
opiekun Krystyna Mucha
II miejsce: SP Rogów – Aleksandra Chytroszek, Robert Kuczty, Szymon Kwaśnica;
opiekun Katarzyna Kasperczyk
III miejsce: SP Czyżowice – Patrycja Szurman, Ksenia Szczyrba, Urszula Wydra;
opiekun Małgorzata Kandora
IV miejsce: ex aequo – SP Olza, Katarzyna Błaszczok, Piotr Cogiel, Paweł Jabłoński
opiekun Dorota Androsz
- SP Turza Śl., Rafał Chybicki, Sara Piechaczek, Michał Mansfeld
opiekun Marzena Witosz

Konkurs podsumowała p. Marta Adamczyk stwierdzając, że wiedza ekologiczna wszystkich uczestników jest znakomita. Uczestnicy wykazali się ogromną znajomością zagadnień lokalnych, krajowych i problemów światowych, a wspaniale wykonane i zaprezentowane odznaki dla zasłużonego działacza na rzecz ekologii mogłyby brać udział i w konkursach na wyższym szczeblu.

W nagrodę za wspaniałe przygotowanie się do konkursu uczestnicy otrzymali dyplomy dla szkół, a także nagrody książkowe o tematyce ekologicznej dla uczniów, którzy zajęli I, II, III miejsce, dla pozostałych nagrody pocieszenia. Nagrody te zostały ufundowane z pieniędzy uzyskanych ze zbiórki makulatury. Poczęstunek zakupiono z funduszu Szkolnej Spółdzielni Uczniowskiej, którą opiekuje się p. Urszula Chłapek.

Na zakończenie tego spotkania prowadząca Krystyna Mucha zaprosiła wszystkich uczestników na występ swojej klasy VI b, która przedstawiła inscenizację muzyczną bez tekstu słownego pt. „Ratujmy Matkę Ziemię”K. Mucha 

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Maj 2002.