Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

„Na śląską nutę”

   


Tegoroczny konkurs piosenki „Na śląską nutę” dla uczniów szkół podstawowych z gminy Gorzyce zorganizowała Szkoła Podstawowa w Czyżowicach. Odbył się on 20 marca b.r. w Wiejskim Domu Kultury. Uczniowie zgodnie z regulaminem zaprezentowali się w trzech kategoriach: soliści, duety oraz zespoły wokalne i instrumentalne. Jurorzy w składzie: przewodniczący – Jadwiga Sikora – adiunkt z Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Justyna Gelny – doradca metodyczny sztuki, Marek Sobota – nauczyciel PSM I stopnia w Wodzisławiu Śląskim, jednomyślnie przyznali: 


w kategorii solistów: 

  • I miejsce Mateuszowi Talikowi z SP nr 2 Gorzyce oraz Marcinowi Władarzowi z Olzy,

  • II miejsce Roksanie Zygmunt z Gorzyc,

w kategorii duetów:

  • I miejsce Monice Sowa i Marzenie Hiltawskiej z Rogowa,

  • II miejsce Judycie Siekiera i Annie Potysz z Gorzyczek,

  • III miejsce Monice Swobodzie i Karinie Wolan z Bluszczowa.

W kategorii zespół wokalny i instrumentalny:

  • I miejsce jury przyznało zespołowi z Olzy,

  • II miejsce zespołowi z Czyżowic,

  • III miejsce zespołowi z Gorzyczek.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a ich opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do występu. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku.
Konkurs „Na śląską nutę” stał się już tradycją w naszej gminie. Cieszy się dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży, o czym świadczy liczba uczestników (120 osób). Kształci poczucie tożsamości regionalnej i przywiązanie do rodzinnej ziemi. Jest również konfrontacją dorobku i osiągnięć muzycznych sztuki regionalnej w środowisku wiejskim. Rozbudza zamiłowanie do muzykowania indywidualnego i zbiorowego oraz integruje najmłodsze pokolenie gminy Gorzyce.


Janina Gimpel

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Maj 2002.