Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

„Europa nasz wspólny dom” – III-cia edycja turnieju wiedzy o Unii Europejskiej

   


9 kwietnia b.r. w III LO w Wodzisławiu Śl. odbyły się finały szkół ponadgimnazjalnych III turnieju wiedzy o Unii Europejskiej „Europa nasz wspólny dom”. 

Uczestniczyła w nim jak dotąd największa ilość drużyn, bo z 10. szkół tj. ZSZ Pszów, ZSZ Wodzisław Śl., ZSZ Rydułtowy, ZST Wodzisław Śl., ZSE Wodzisław Śl., I LO Wodzisław Śl., LO Rydułtowy, II LO Wodzisław Śl., III LO Wodzisław Śl. oraz ZSZ Radlin.

Organizatorem turnieju było Wodzisławskie Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Europejskiej w Wodzisłąwiu Śl. Przewodniczacym Komitetu Organizacyjnego i Jury był Prezes Stowarzyszenia – Jarosław Szczęsny. Członkami jury były przedstawicielki koła naukowego przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu filia Chorzów oraz sekretarz jury Tadeusz Pukowiec. W skład komitetu organizacyjnego weszli również: Kazimierz Mroczek, Joachim Grabiec, Ilona Procek oraz Stanisław Wujec.

Patronat nad Turniejem przyjął Uniwersytet Jagielloński katedra Europeistyki.
Nagrody dla najlepszych drużyn i ich opiekunów ufundował Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Ryszard Ostrowski, Starostwo Powiatowe Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz ING Bank Ślaski S.A. o/ Wodzisław Śl.

Laureaci otrzymali m.in. dyplomy, słowniki, albumy, pióra. Każdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnictwa oraz gadżety, m.in. „Przewodnik po trasie rowerowej powiatu wodzisławskiego”.

W trakcie turnieju odczytano depesze z życzeniami od prof. dr hab. Zdzisława Mach – dziekana katedry Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pełnomocnika Rządu d/s informacji europejskiej Sławomira Wiatra oraz Dyrektora Kancelarii Przezydenta RP Klaudii Sanetra-Reut.

W tym roku został zmieniony i wzbogacony regulamin turnieju głównie o przebieg ścisłego finału, w którym uczestniczyły trzy drużyny, które zdobyły największą ilość punktów .Test składał się z 80 pytań, które dotyczyły wyłącznie spraw związanych z UE, funkcjonowaniem struktur wspólnotowych, historii integracji europejskiej. Na prośbę opiekunów klubów europejskich zrezygnowano z pytań dotyczących geografii państw członkowskich. Po testach największą ilość punktów zdobyło LO w Rydułtowach (62 pkt.), następnie III LO Wodzisław Śl. (60 pkt.) oraz II LO Wodzisław Śl. (55,5 pkt.).

W/w drużyny (3 osobowe) uczestniczyły w ścisłym finale składającym się z 4 następujących elementów: 1. Rozwiązanie krzyżówki 2. rozpoznanie budowli 3. projekt banknotu 1000 euro oraz każda z drużyn do wyboru miała 3 pytania o różnej skali punktowej (za 1, 3 i 5 punktów). Największą trudność sprawiało rozwiązanie krzyżówki, prawdopodobnie przyczyną był za krótki czas na jej rozwiązanie oraz ilość elementów do rozwiązania. Najwyżej zostały ocenione projekty banknotu 1000 euro, każda z drużyn otrzymała maksymalną ilość punktów za to zadanie.

W tej części turnieju największą ilość punktu zdobyło II LO w Wodzisławiu Śl. Ze względu na to, że w turnieju sumowały się punkty z części pisemnej (testu) i ścisłego finału, ostateczna klasyfikacja była następująca:

  • I miejsce LO Rydułtowy (Surma, Kopernok, Jureczyk),

  • II miejsce II LO Wodzisław Śl. (Tatarczyk, Junga, Karnówka),

  • III miejsce III LO Wodzisław Śl. (Czyż, Pawliczek, Machaj).

26 kwietnia odbyły się pól finały szkół gimnazjalnych, w których uczestniczyli uczniowie Powiatu Wodzisławskiego. Jeden z półfinałów, w którym będą brać udział drużyny z Gimnazjów z Gmin: Gorzyce, Lubomia, Pszów i Rydułtowy odbędzie się w Gimnazjum w Czyżowicach. Drugi półfinał odbędzie się w Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śl.. Półfinały szkół podstawowych odbędą się w SP nr 9 w Wodzisławiu Śl. oraz w SP w Rogowie.

Finały odbędą się w pierwszej dekadzie czerwca u ubiegłorocznych laureatów.

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Maj 2002.