Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

II Dni Gminy Gorzyce

   

RAMOWY PROGRAM OBCHODÓW:

TERMIN : 25 - 26 MAJA 2002 r. 

PATRONAT : WÓJT GMINY GORZYCE

ORGANIZATOR : STOWARZYSZENIE "PROMOCJA, INTEGRACJA, ROZWÓJ" GMINY GORZYCE

WSPÓŁORGANIZATOR : WIEJSKI DOM KULTURY - CZYŻOWICE, WIEJSKI DOM KULTURY - OLZA

PATRONAT MEDIALNY : GAZETA " U NAS " 

25 MAJA 2002 r. (sobota), 26 MAJA 2002 r. (niedziela)I GMINNE TARGI LOKALNEGO RZEMIOSŁA ,  DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI ,  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I RĘKODZIEŁA .

MIEJSCE : WIEJSKI DOM KULTURY - CZYŻOWICE /SALA, PLAC OBOK/ 
SOBOTA : GODZ. 15.00 - Uroczysta inauguracja targów .
Koordynator : Kazimierz Szypuła / PIR /, Piotr Pawlica / PIR /
Konsultant : Irena Stefek / WDK -Czyżowice / 

UROCZYSTY KONCERT pt. "W serdecznym klimacie" w trakcie :·WRĘCZENIE NOMINACJI" ZŁOTE SERCE 2001 " · OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO " MOJA GMINA - JAKĄ KOCHAM " -wręczenie nagród laureatom .· 

WYSTAWA NAGRODZONYCH PRAC MIEJSCE : DPS - GORZYCE GODZ . 18.00 Koordynator : Bibianna Dawid /U NAS / Koordynatorzy konkursu plast. : - Danuta Parma / PIR / - Janusz Węgrzyk / WDK - Olza / 

PREZENTACJA DOROBKU AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO - grupy śpiewacze , zespoły szkolne , występy indywidualne . MIEJSCE : WDK - CZYŻOWICE / muszla koncertowa / GODZ . 15.00

BLOK PROGRAMÓW ROZRYWKOWYCH : · KONCERT -"NIESPODZIANKA" MIEJSCE : WDK -CZYŻOWICE / muszla koncertowa / GODZ . około 19.00 · ZABAWA TANECZNA MIEJSCE : WDK - CZYŻOWICE /muszla koncertowa /GODZ . około 21.00 Koordynatorzy : Irena Stefek / WDK / Ilona Procek / PIR / 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

1. SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN - 25 MAJA 2002 r. (sobota) więcej>>

ORGANIZATOR : KOMITETY SOŁECKIE ORGANIZUJĄCE ROZGRYWKI SPORTOWE W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH. KOORDYNATOR : GMINNY KOMITET OBCHODÓW
SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN.

2. I GMINNY KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ
PT. " MOJA GMINA JAKĄ KOCHAM "
TERMIN SKŁADANIA PRAC : 13 - 17 .05 2002 r.
MIEJSCE : WDK - OLZA 

3. DWUDNIOWY FESTYN REKREACYJNY - 25 - 26 .05.2002 r.
ORGANIZATOR : WIEJSKI DOM KULTURY - CZYŻOWICE 
MIEJSCE : PLAC OBOK DOMU KULTURY w CzyżowicachI GMINNE TARGI LOKALNEGO RZEMIOSŁA, DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I RĘKODZIEŁA .

S T O W A R Z Y S Z E N I E
" PROMOCJA , INTEGRACJA , ROZWÓJ"
GMINY GORZYCE


SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W TARGACH 
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY GORZYCE : 

* ZAKŁADY PRACY ,
* FIRMY ,
* OSOBY PRYWATNE .

CEL: PROMOCJA RÓŻNORODNOŚCI W DZIEDZINIE LOKALNEJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I RĘKODZIEŁA .

TERMIN : 24.05.2002 r. / godz. 15.00-19.00 /- instalowanie się wystawców
25.05.2002- 26.05.2002 - wystawa /udostępnienie zwiedzającym

MIEJSCE : WIEJSKI DOM KULTURY -Czyżowice /duża sala, plac obok/

OPŁATA TARGOWA : 100 PLN / sala / , 50 PLN / plac obok WDK /
/ za 2 dni / - / POWIERZCHNIA STANDARDOWA - 6 m2

UWAGA : WSZYSCY WYSTAWIAJĄCY SWOJE WYROBY ORAZ PREZENTUJĄCY SWOJE OFERTY - UZYSKUJĄ MOŻLIWOŚĆ REKLAMY W GAZECIE 
" U NAS" - Kupon zgłoszenia upoważnia do 20% zniżki . PONADTO WIZYTÓWKI
UCZESTNICZĄCYCH W TARGACH FIRM - zostaną umieszczone w majowym numerze " U NAS"

TERMIN ZGŁOSZEŃ : 10.05.2002 r. - ze względu na ograniczoną ilość
miejsc wystawowych , prosimy
o jak najszybsze zgłoszenia .


SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ
KOORDYNATORZY TARGÓW : 
1. KAZIMIERZ SZYPUŁA /PIR/ - tel. 
2. PIOTR PAWLICA /PIR/ - tel.
3. IRENA STEFEK / DYREKTOR WDK / - tel.

Podajemy numer konta na, które należy dokonywać opłaty za miejsce wystawowe / wpłata na podane niżej konto będzie potwierdzeniem zgłoszenia /

PIR - BS GORZYCE nr 8469009-544533-2706 z dopiskiem " I GMINNE TARGI LOKALNEGO RZEMIOSŁA" 

Informujemy także ,iż istnieje możliwość wpłaty na miejscu - do dnia
poprzedzającego dzień otwarcia wystawy .

I GMINNY KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ
PT. " MOJA GMINA - JAKĄ KOCHAM" 

REGULAMIN
ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE "PROMOCJA,INTEGRACJA,ROZWÓJ"
GMINY GORZYCE, Wiejski Dom Kultury w Olzie
CEL : * zainteresowanie historią , tradycją oraz współczesnością gminy Gorzyce
* propagowanie kultury plastycznej;
* rozwijanie predyspozycji twórczych i wrażliwości estetycznej;
* walory poznawcze . 

FORMA PLASTYCZNA :
a. technika dowolna / rysunek , akwarela , farby plakatowe , farby olejne, collage/
b. format A3 lub A2
UCZESTNICY / KATEGORIE WIEKOWE /
a. dzieci przedszkolne
b. uczniowie klas I-III / szk. podst. /
c. uczniowie klas IV-VI / szk. podst./
d. uczniowie gimnazjum
e. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
f. osoby dorosłe / powyżej 19 roku życia /

TERMIN I MIEJSCE 
SKŁADANIA PRAC : 13 - 17.05.2002 R. - WIEJSKI DOM KULTURY - OLZA
konsultacja : DANUTA PARMA /PIR/ - tel. 0-609 512 517
JANUSZ WĘGRZYK /WDK/ - tel. 4511112

OGŁOSZENIE WYNIKÓW :
UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ 25 maja2002 r.
-o godz. 18.00 - / DPS GORZYCE /, w trakcie UROCZYSTEGO KONCERTU " ZŁOTE SERCE 2001r."


INFORMACJE DODATKOWE:
· każda praca powinna być opatrzona : godłem , zapisem na odwrocie pracy dot. kategorii wiekowej , należy także dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą dane autora / imię , nazwisko , adres zamieszkania , szkoła , numer telefonu /
· w y k l u c z a się prace zbiorowe , zwijane w rulon lub składane .
· dostarczone prace przechodzą na własność organizatora .
· organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych, bez wypłacania honorariów autorskich .
· laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o wynikach.
· Organizator przewiduje nagrody w każdej kategorii wiekowej . 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE. 

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2002.