Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Z zakresu budowy, utrzymania, modernizacji i ochrony dróg gminnych

   

W miesiącu styczniu Urząd Gminy Gorzyce przystąpił do realizacji zadań rzeczowych z zakresu budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych ujętych w planie wydatków budżetu na 2002 rok wg poszczególnych sołectw.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zostały zlecone do opracowania dokumentacje techniczne projektowo – kosztorysowe na modernizację dróg gminnych, tj. ul. Wiejska i Poprzeczna w Gorzycach, ul. Dalków w Turzy oraz budowę chodników w Turzy na odcinku ul. Ligonia i w Gorzycach na odcinku ul. Kościelnej.

Zostały również oszacowane szkody i ubytki w nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych jakie powstały po okresie zimowym.

W związku z czym ogłoszono przetarg nieograniczony, na dostawę masy bitumicznej, którego datę wyznaczono na 9.04.2002 r. Po ogłoszeniu jego wyników i spisaniu umowy z dostawcą masy od razu przystąpimy do wykonywania remontów cząstkowych.

Jak co roku remonty będziemy wykonywać we własnym zakresie (użycie własnego sprzętu i zaangażowaniu pracowników Gospodarki Komunalnej).

Jednocześnie należy zaznaczyć, że posiadamy 123 km dróg gminnych, a ich stan techniczny po okresie zimowym jest bardzo zły.

 

Inspektor d/s Drogownictwa
Beata Kwiczała(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2002.