Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Roztomiyłe babeczki!

   

Pisza te słowa gorzickim szkubaczkóm, óne by chciały wiedzieć, jaki był FYJDERBAL w moji wsi. Przedwojynnych bolów nie znóm, boch była smarkato, na bol matka puściyła po 18-tym roku. Piyrszy bol był drugi rok po wojnie. Dziołchy musiały być obleczóne po biołu. Nie było to lekko. Niejedna matka straciyła bioły serwet abo bioło płachta na oblyczka. Karlusy miały przipnyto kichka z piyrzo przi klapie. Na stole stoły pukiety z piór. Do tańca prosiyły dziołchy. Synki mieli yny jedyn kónsek. Wytańcowały sie wszystki dziołchy, kiere dycki podpiyrały ściany. Nie były zocne chude i wielki jak modelki. Jo móm braci i wiym co godali. "Dziołcha musiała mieć przi kości to co trzeba. Musiała mieć na czym siedzieć i czym dychać, musiała być po-szy-ko-wa-no". Tóż nic dziwnego, że te chude podpiyrały ściana. Na fyderbolu sie wytańcowały za wszystki czasy. Wszystki sie też posypowały piyrzym, a na biołych szatach nie było nic widać. Było też trocha śmiychu, bo sie zaroz wyzradziył karlus, kiery dziołcha za fest prziciskoł. Cały był od piyrzo i przeklinoł, bo piyrzi nie było lekko wypucować. Dziołchy nie były taki śmiałe jak teraz, niejedna z zolu uciekała, jak karlus był bardzi dociyrny. Tela o fyderbalu. Na drugi roz wóm napisza o tych straszydłach. Teraz by sie żodno nie boła, tela przeca horrorów je w telewizorze, i w bojkach sóm roztomańte straszoki. Byłó dycki o czym godać. Nikedy fest przeholowali. Jedyn roz, (było to przez wojna) jak my szły ze szkubanio, to leżało na śniegu koło, a kole koła gymbóm nadół leżoł chłop, cały powykrziwiany, a kole niego kałuża kwie czerwióne. Trza to zgłosić u Bürgermajstra! Był fest zły, że go budzimy, ale szeł z nami do tego "wypadku". Ale nie było już ani koła, "nieboszczyka" i czerwóne kałuże. Za to, że my władza w błónd wprowadziyły postraszył nas sóndym. Na szczynści był też we "wypadek" zamiyszany syn Bürgermajstra i sprawa ucichła. Tydziyń nóm dali pokój, a potym zajś sie zaczło, ale o tym inkszym razym, bo by kartka była za mało. 


W marcu momy nasze piykne świynto. Tóż Wóm życza, KOCHANE BABECZKI moc wszelakigo szczyńścio. Żeby sie Wóm darzyło w polu i chałupie. Żeby dzieci i wnuki były posłeszne. Żeby zwierzątka dobrze sie chowały. Żeby Wóm krowy sama śmietonka dowały. Żeby kury co godzina jajca niysły. Niech chłopy na Wasza nuta tańcujóm, nie yny w nasze świynto, ale przez calutki rok!!!


Wasza Stazyja Bizóń(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2002.