Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Rozbudzone Osiny

   

Najmłodsze gminne sołectwo Osiny przeżywa okres społecznego rozbudzenia. Sołtys Henryk Tomala i mieszkańcy bardzo pozytywnie oceniają samodzielność wsi. Jak już pisaliśmy Osinianie powołali do życia "Bractwo Osińskie", którego członkowie tworzą siłę napędową wszelkich poczynań, a przede wszystkim w sferze kultury.


Na stałe organizowane są przez KGW z panią Świerczek na czele "Biesiady Osińskie" gdzie przy śpiewie i poczęstunku wspólnota osińska może wymienić swoje poglądy i podzielić się spostrzeżeniami o swojej wiosce. Konsoliduje się chór, który przyjął nazwę "Bel Canto" oraz młodzieżowy zespół kameralny, który prowadzi społecznie pani Małgorzata Blutko. Sołtys Tomala chce aby gmina wygospodarowała jakąś część etatu dla tej osoby.


Całe życie Osin, a więc: zebrania, biesiady, próby zespołów skupia się w Domu Parafialnym, gdzie osinianie własnym sumptem urządzili kącik kuchenny. Brakuje tylko zastawy stołowej, ale jak twierdzi sołtys, też się zrobi.


Prężne środowisko Osin zamierza powołać do życia klub sportowy. Czynione są już przymiarki do zakupu terenu na boisko i parking w rejonie kościoła. Z funduszy sołeckich wykonano odwodnienie placu przykościelnego i kościoła. Obecnie trwają roboty kanalizacji deszczowej ulicy Sikorskiego. Po położeniu nowej nawierzchni asfaltowej wyłączy się także linią ciągłą pas dla pieszych. Rozpoczęto też prace w celu zagospodarowania otoczenia cmentarza parafialnego. Planuje się wykonanie studni na cmentarzu oraz obsadzenie cmentarza drzewami. Na moje pytanie - w jaki sposób Rada Sołecka potrafi zmobilizować tak małą, jakby nie było, społeczność - usłyszałem odpowiedź: "Z ludźmi trzeba rozmawiać i spotykać się". 


Najbardziej cieszy fakt, że w życie Osin włącza się młodzież, a pomaga i zachęca sołtys.  "Osiniane to ludzie ofiarni i oddani swojej wiosce" - komentuje sołtys. Oby zamierzenia mieszkańców Osin zostały jak najszybciej zrealizowane.

Now.




(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2002.