Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Przygotowania do spisu powszechnego

   

W Gminie Gorzyce trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego. Obecnie odbywa się rekrutacja kandydatów na rachmistrzów spisowych. Tutejsze Biuro Spisowe przyjmowało wnioski chętnych na rachmistrzów spisowych do dnia 4.03.2002 r. złożonych zostało 185 podań, zaś do spisania na terenie Gminy Gorzyce jest 67 obwodów. Ze względu na tak dużą ilość chętnych zorganizowane zostało spotkanie z wszystkimi osobami, które złożyły podania w dniu 11.03.2002 r. w Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach, gdzie omówiono podstawowe zadania stojące przed przyszłymi rachmistrzami.


Kandydaci na rachmistrzów wypełnili ankiety i poinformowani zostali o dalszym sposobie wyłonienia potrzebnej liczby rachmistrzów. Ze względu na bardzo wysokie bezrobocie na naszym terenie Gminne Biuro Spisowe zdecydowało, że przy wyborze kandydatów na rachmistrzów brany będzie pod uwagę status bezrobotnego i studenta oraz miejsce zamieszkania na terenie naszej gminy. Po przeanalizowaniu ankiet gdy w dalszym ciągu liczba chętnych bezrobotnych i studentów będzie większa niż liczba potrzebnych rachmistrzów przeprowadzone zostanie losowanie w ramach poszczególnych miejscowości naszej gminy. W ten sposób wyłonieni kandydaci na rachmistrzów poinformowani zostaną o szkoleniach, które odbędą się od 8 do 19 kwietnia b.r. z podziałem na grupy.


Sekretarz Gminy Gorzyce
Maria Władarz(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2002.