Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Otwarcie Trasy Rowerowej 316 Y Powiatu Wodzisławskiego

   

CEL IMPREZY:

 • otwarcie trasy rowerowej 316 Y,

 • popularyzacja turystyki kolarskiej,

 • zapoznanie uczestników rajdu z walorami ziemi powiatu wodzisławskiego,

 • popularyzacja i zachęcenie młodzieży szkolnej do uprawiania turystyki kolarskiej.

SPONSOR:
STAROSTWO POWIATOWE W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

WPISOWE:
Udział w rajdzie jest odpłatny i wynosi 3 zł od osoby.

 

ŚWIADCZENIA RAJDOWE:

 • Przewodnik wraz z mapą po trasie rowerowej 316 Y,

 • folder reklamowy trasy rowerowej 316 Y,

 • odznaka rajdowa,

 • pieczątka rajdowa,

 • kiełbasa z pieczywem,

 • puchary i nagrody w konkursach.

 

ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA ŚWIADCZEŃ W RAZIE NIEDOTRZYMANIA TERMINU ZGŁOSZEŃ.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA”

Zgłoszeń na rajd mogą dokonywać turyści indywidualni jak również organizacje. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, miejscowość lub nazwę organizacji (imię i nazwisko kierownika drużyny) z imiennym wykazem uczestników.

Zgłoszenia należy składać:

 • Kierownik Referatu Sportu Starostwa Powiatowego, Wodzisław Śl., ul. Pszowska 92, tel.: 456 16 15 lub 456 19 06

 • Sklep rowerowy, ul. Konstancji 18, Wodzisław Śl.

 • Siedziba Koła PTTK „Gronie” przy KWK „Marcel”, 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 w godz. 6.30 – 14.30. Tel.: 72 92 343

 • Na zebraniu „Sokoła” w Kawiarni „Górnicza Strzecha” w Radlinie w dniu 17. kwietnia b.r. o godz. 15.00

 • Na zebraniu Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach w dniu 10. kwietnia b.r.

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA Z DNIEM 19.04.2002 R.

META RAJDU
Meta rajdu znajdować się będzie w Czyżowicach w miejscu zwanym „Szwajcarią Czyżowicką”. Zalecany dojazd trasą rowerową 316 Y (żółty kolor) z dwóch początkowych miejsc trasy: Wodzisław Śl. – stadion „Odry” (dojazd do mety rajdu 19 km) oraz z Olzy (32 km) lub inną dowolną trasą wybraną przez siebie.

 

PROGRAM RAJDU:

12.30 - dla chętnych wspólny wyjazd spod bramy stadionu „Odry”,

13.00 – 14.00 - przyjmowanie uczestników rajdu,

14.00 – uroczyste otwarcie trasy rowerowej 316 Y,

14.10 – występ zespołu,

14.15 – rozpalenie ogniska,

14.30 – konkursy rajdowe, m.in.: krajoznawczy, slalom rowerowy, sprawnościowy,

17.00 – zakończenie rajdu.

 

Ponadto oprócz nagród w konkursach, dla najliczniejszej drużyny rajdowej zostanie wręczony Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego. Puchary otrzymają również najmłodszy i najstarszy uczestnik rajdu na rowerze oraz osoba, która przyjedzie na rajd z najdalsza.

 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i karty turysty. Organizacja zgłaszająca odpowiada za zachowanie swoich uczestników. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

RAJD ODBĘDZIE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA POGODĘ

ORGANIZATORZY ŻYCZĄ SZEROKIEJ DROGI I WIELU TURYSTYCZNYCH WRAŻEŃ.(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2002.