Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

W Bluszczowie promowano folder poświęcony figurze Św. Jana Nepomucena
"Kocham wieś rodzinną. Nie zamienię jej na żadną inną".

 

   

W sali gimnastycznej bluszczowskiej Szkoły Podstawowej 25 stycznia b.r. odbyła się promocja folderu poświęconego figurze Św. Jana Nepomucena. Zasadniczo wkład w to dzieło wniósł p. Paweł Porwoł, dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śl. (a wcześniej w Raciborzu). 


Folder wydano nakładem Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. Prezentację poprzedziła recytacja ośmiu wierszy przedstawiających historię Bluszczowa, a salę zdobiła wystawa p.t. "Bluszczów Moja Mała Ojczyzna". Zespół "Familijo" ze Skrzyszowa, w którego składzie są laureaci konkursu "Pogodomy po Śląsku", wystąpił z widowiskiem pt. "Wilijo".


Zastępca wójta p. Helena Lazar mieszkająca w Bluszczowie przybliżyła przebieg prac konserwatorskich figury Św. Jana Nepomucena:


"Gmina Gorzyce to malowniczy, pięknie ukształtowany krajobrazowo teren obejmujący Dolinę Nadodrzańską oraz pagórkowate tereny Wyżyny Śląskiej. Właśnie na jednym ze wzgórz na granicy dwóch miejscowości - Rogowa i Bluszczowa, w cieniu lipy znajduje się figura Św. Jana Nepomucena, która w ubiegłym roku odzyskała swój dawny blask.
Starania o przeprowadzenie renowacji figury rozpoczęliśmy w 1996 r. Już w lipcu następnego roku została opracowana opinia konserwatorska przez Rzeczoznawcę Ministra Kultury i Sztuki prof. Ireneusza Płuska z Krakowa. Wstępny kosztorys opiewał na kwotę 91.000 zł. Co roku przez okres 5 lat zwracaliśmy się do wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z wnioskiem o dofinansowanie renowacji tak cennego zabytku zabezpieczając równocześnie środki w budżecie gminy. Dotację w wysokości 30.000 zł otrzymaliśmy w 2001 r. i niezwłocznie przystąpiliśmy do organizacji przetargu w celu wyłonienia wykonawcy. Został nim mgr Jakub Drożdż z Krakowa, dyplomowany konserwator w zakresie konserwacji rzeźby, który wykonał wszystkie prace za kwotę 45.000 zł. Brakujące środki pozwalające na ukończenie renowacji w wysokości 15.000 zł wydatkowano z budżetu Gminy.


Zasadniczo konserwacja została ukończona w listopadzie 2001 r. Pozostały jeszcze do wykonania 2 amorki. Mamy nadzieję, że uzyskamy zgodę władz Raciborza na wykonanie odlewów amorków z figury znajdującej się na placu Długosza i do końca maja zostaną one osadzone na pomniku.


Ze swej strony zapraszam wszystkich do odwiedzenia tego ciekawego miejsca, by zobaczyć z bliska ten cenny zabytek. Do miejsca tego łatwo dotrzeć można rowerem, korzystając z przebiegającej w pobliżu ścieżki rowerowej powiatu wodzisławskiego


Stanisław Sitek(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2002.