Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Zadania Rzeczowe na 2002 rok

   

Rada Gminy Gorzyce, na XXIII Sesji w dniu 17.12.01r. uchwaliła budżet gminy, którego nieodzowną część stanowią zadania rzeczowe realizowane w poszczególnych sołectwach. Poniżej publikujemy ZADANIA RZECZOWE ujęte w planie wydatków budżetu na 2002 r. wg poszczególnych sołectw


_______________________________________________________________________
BEŁSZNICA
1. Asfaltowanie dróg - ul. Leśna 60.000 zł
2. Wykonanie drogi pożarowej - kontynuacja 3.500 zł
3. Remont posadzki w OSP 7.600 zł

_______________________________________________________________________
BLUSZCZÓW
1. Asfaltowanie dróg - ul. Krzywa, ul. Piaskowa 60.000 zł
2. Modernizacja boiska szkolnego 10.000 zł

_______________________________________________________________________
CZYŻOWICE
1. Asfaltowanie dróg - ul. Wiejska, ul. Dworcowa 115.000 zł
2. Wykonanie tablic z nazwami ulic 5.000 zł

_______________________________________________________________________
GORZYCE
1. Wymiana okien w Gimnazjum 
2. Wykonanie elewacji budynku szkoły i przedszkola 
Łącznie pkt 1 i 2 200.000 zł
3. Opracowanie dokumentacji na modernizację 
- ul. Wiejska i ul. Poprzeczna 30.000 zł
4. Wykonanie chodnika 
- ul. Kopernika - Program PHARE "Inicjatywa", 80.000 zł
- ul. Kościelna - 50m 6.000 zł
5. Konserwacja rowu ul. Wiejska - Kozielska 20.000 zł

_______________________________________________________________________
GORZYCZKI
1. Ukończenie budowy sali gimnastycznej 1.000.000 zł
2. Asfaltowanie dróg - ul. Kopalniana 60.000 zł
3. Odbudowa rowu (za MIRANĄ) ze środków WFOŚiGW
4. Wymiana okien w budynku Straży Pożarnej 10.000 zł

_______________________________________________________________________
KOLONIA FRYDERYK
1. Asfaltowanie dróg 
- ul. Leśna - Program PHARE "Inicjatywa" 
- ul. Wyzwolenia - Program PHARE "Inicjatywa"
2. Wykonanie chodnika - ul. Leśna - Program PHARE "Inicjatywa"
Łącznie pkt 1 i 2 160.000 zł
3. Kontynuowanie odbudowy rowu - ul. Polna, ul. Wyzwolenia 39.000 zł
4. Przebudowa odwodnienia 
- na odcinku 160 m od skrzyżowania 
z ul. Leśną do przepustu przy ul. Wyzwolenia 60.000 zł

_______________________________________________________________________
ODRA
1. Remont drogi śródpolnej 30.000 zł

_______________________________________________________________________
OLZA
1. Kontynuowanie budowy sali gimnastycznej 250.000 zł
2. Asfaltowanie dróg 
- odnoga ul. Polnej - 80 m 20.000 zł
3. Wykonanie placu zabaw na Osiedlu
przy Świetlicy profilakt. - wychow. 10.000 zł

_______________________________________________________________________
OSINY
1. Kontynuowanie budowy kanalizacji 
deszczowej - II etap 58.000 zł
2. Wykup gruntu w centrum sołectwa 10.000 zł

_______________________________________________________________________
ROGÓW
1. Asfaltowanie dróg - ul. Lipowa 55.000 zł
- ul. Leśna - 100 m 24.000 zł
- ul. Krótka - 170 m 40.000 zł
2. Remont zaplecza sanitarnego w budynku przedszkola 10.000 zł
3. Malowanie elewacji budynku gminnego 7.000 zł
4. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Rogowiec (rozpoczęcie) 10.000 zł

_______________________________________________________________________
TURZA ŚL.
1. Ukończenie budowy szkoły podstawowej - segment "C" 300.000 zł
2. Asfaltowanie dróg - ul. Kościuszki - Program PHARE "Inicjatywa"
3. Wykonanie chodnika - ul. Kościuszki - Program PHARE "Inicjatywa"
Łącznie pkt 2 i 3 160.000 zł
4. Opracowanie dokumentacji na modernizację - ul.Dalków 25.000 zł
5. Budowa chodnika - ul. Ligonia - 350 m 55.000 zł
6. Adaptacja pomieszczeń na świetlicę profilaktyczno - wychowawczą 20.000 zł

_______________________________________________________________________
UCHYLSKO
1. Asfaltowanie dróg - 150 mb (ul. Wiejska) 37.000 zł

 

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
mgr inż. Jerzy Pawelec(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2002.