Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Statystyka zdarzeń na terenie Gminy Gorzyce w 2001 roku

   
  • Urodzenia 188

  • Zgodny 208

  • Zawarte małżeństwa 103

  • Zameldowanie na pobyt stały z innej gminy 199

  • Przemeldowanie w obrębie Gminy Gorzyce 288

  • Zameldowanie na pobyt czasowy 401

  • Wymeldowanie za granicę 34

  • Wydane dokumenty tożsamości 900

Porównując do 2000 r. liczba urodzeń wzrosła o 7 dzieci jednak wzrosła równocześnie liczba zgonów o 13 osób, natomiast o 19 zmalała liczba zawartych małżeństw, zmalała migracja o 19 osób ( zameldowanie z innych gmin), wydano o 374 więcej dokumentów tożsamości.

Niepokojący jest fakt, że w ostatnich 3 latach brak jest przyrostu naturalnego ponieważ liczba zgonów jest wyższa od liczby urodzeń. Pocieszający może być jedynie fakt, że liczba zgonów jest niższa o 45 od 1999 r.

Kierownik Referatu Ogólnego
Maria Jakubczyk


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2002.