Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Wyjazdowe spotkanie członków Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego "Niezależni" w Olzie. Wernisaż na podsumowanie Jubileuszu.

   

 
   W pierwszych dniach listopada (5.11.2002 r.) w Wiejskim Domu Kultury w Olzie odbył się wernisaż wystawy fotograficznej zatytułowanej "Debiuty i postdebiuty". Na wystawie zgromadzono prace piątki najmłodszych członków Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego "Niezależni": Barbary Englender, Mirosławy Kiełkowskiej, Mariusza Korusa, Witolda Piksy i Piotra Poloka.

   Wernisaż wystawy połączono z wyjazdowym spotkaniem członków Klubu podsumowującym jego działalność na przestrzeni upływającego roku, w którym obchodzi on trzydziestolecie swego istnienia.

   Zebranych powitał serdecznie komisarz wystawy, instruktor olzańskiego WDK-u Janusz Węgrzyk. Za "przyjęcie" kolejnej wystawy prac członków Klubu, za niezwykłą gościnność i atmosferę rozwijającej się pomyślnie współpracy między olzańską placówką kultury, a "Niezależnymi" gorąco podziękował prezes Jerzy Lubczyński, a następnie krótko podsumował rok obchodów jubileuszu 30.lecia działalności Klubu. Wspomniał o wystawach organizowanych na jego zakończenie: "Debiutach i postdebiutach" w Olzie, "Fotografiach wybranych" w Galerii Sztuki Rybnickiego Centrum Kultury (od 6.11. b.r.), "Górach umiłowanych" w Warszawie oraz o "Mandalach i portretach aury" w Jastrzębskiej Galerii "Ciasna".
Na zakończenie przedstawił trójkę obecnych na spotkaniu młodych autorów prac wystawianych w Olzie: Basię Englender - laureatkę I nagrody polskiej części wystawy .....

   W kategorii młodzieży szkolnej (na w/w konkurs fotograficzny nadesłano 8000 prac!), Piotra Poloka - autora ciekawych prac spod wody Morza Czerwonego oraz Witolda Piksę, któremu przed rokiem aparat fotograficzny podarowała żona nie przeczuwając jaka pasją stanie się dla męża fotografowanie.

   Pracowników olzańskiego domu kultury ucieszyło stwierdzenie prezesa Jerzego Lubczyńskiego, że "Mała Galeria z Olzy zajmuje ważne miejsce w życiorysie "Niezależnych".

   Miłym zaskoczeniem było także skierowane pod adresem redakcji "U Nas" podziękowanie - za nasze zainteresowanie współpracą "Niezależnych" z placówką kultury w Olzie i publikacje związane z tym faktem na łamach gazety.
Redakcja "U Nas" z prawdziwą przyjemnością obserwuje tę współprace. Uważamy bowiem, że warto upowszechniać przykłady bezinteresownego współdziałania, życzliwego i przyjaznego układania stosunków między ludźmi, których łączy pasja tworzenia z jednej strony i misja upowszechniania kultury i sztuki (w tym przypadku - fotografii artystycznej) z drugiej. Dobra obopólne będące widocznym efektem tej współpracy warte jest redakcyjnego pióra.

   Wernisaż w olzańskim domu kultury - jak wszystkie poprzednie - upłynął w miłej i serdecznej atmosferze. Obok artystycznej fotografii miał jeszcze jeden artystyczny akcent - występ "Biesiady Olzańskiej" szykującej się do udziału w koncercie w warszawskiej Filharmonii Narodowej na wieczorze przyjaźni wietnamsko-polskiej. Zespół zaśpiewał dla fotografików z Klubu "Niezależnych" wiązankę piosenek śląskich. Występ był dla gości z Jastrzębia prawdziwą niespodzianką. Bardzo się podobał i nagrodzono go serdecznymi oklaskami. Zaproszenie zebranych przez prezesa Jerzego Lubczyńskiego na wstawę fotografii (6.11 b.r.) do Galerii Sztuki Rybnickiego Centrum Kultury zakończyło spotkanie w olzańskim domu kultury.


Krystyna Okoń

 
Z historii...

   Jastrzębski Klub Fotograficzny "Niezależni" działa nieprzerwanie od 1972 roku. Jest członkiem zbiorowym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej.

   Współpracuje z Komisją Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystycznego - Krajoznawczego, także ze środowiskami Krakowa i Zielonej Góry.

   Na początku listopada 2002 roku liczył 35 członków. Sześcioro z nich posiada tytuły AFIAP (artysta), jeden EsFIAP (excellence pour services rendus) nadane przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej. Troje posiada godność członków honorowych Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej - Stowarzyszenia Twórców i odznaczenia Zasłużony dla Fotografii Polskiej (zdfp). Dwoje zostało przyjętych do Związku Polskich Artystów Fotografików.}

   Kilku członków klubu uhonorowało Ministerstwo Kultury i Sztuki odznaczeniami Zasłużony Działacz Kultury, a Polska Federacja Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami. Kilku członkom klubu godność członka honorowego nadały Krakowski, Lubuskie i Poznańskie Towarzystwa Fotograficzne. W minionych 30-latach klub zorganizował lub był współorganizatorem ponad 350 wystaw fotografii.


Jerzy Lubczyński
Prezes Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego
"Niezależni" 


 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Grudzień 2002.